Syarat dan ketentuan maskapai untuk penerbangan XJ


Artikel 1
Takrif
1.1

KODE PENANDA SYARIKAT PENERBANGAN bermaksud dua aksara atau tiga huruf yang mengenal pasti pengangkut udara tertentu.

EJEN BERDAFTAR bermaksud ejen jualan penumpang yang dilantik oleh Pengangkut untuk mewakilinya dalam penjualan pengangkutan penumpang udara menggunakan perkhidmatan Pengangkut tersebut dan, apabila diberi kuasa, menggunakan perkhidmatan pengangkut udara lain.

BAGASI bermaksud harta peribadi anda yang dibawa bersama sewaktu perjalanan. Ia termasuk kedua-dua Bagasi Berdaftar dan Tidak Berdaftar anda, kecuali jika dinyatakan sebaliknya;

TANDA PEMERIKSAAN BAGASI bermaksud dokumen yang kami keluarkan kepada Penumpang sebagai resit untuk Bagasi Berdaftar serta yang berkaitan dengan pengangkutan Bagasi Berdaftar termasuk Teg Pengenalan Bagasi.

TEG PENGENALAN BAGASI bermaksud dokumen yang dikeluarkan oleh Pengangkut khusus untuk mengenal pasti Bagasi Berdaftar.

TEMPAHAN bermaksud sesuatu tempahan yang anda buat untuk pembelian tiket penerbangan yang diterima oleh kami menurut Terma dan Syarat ini.

RUJUKAN TEMPAHAN bermaksud nombor rujukan yang kami berikan kepada anda untuk mengenal pasti setiap Tempahan anda yang telah kami sahkan.

BAGASI BERDAFTAR bermaksud bagasi yang diletakkan dalam jagaan kami dan yang telah kami keluarkan Teg Pengenalan Bagasi; ia juga kadang-kadang dirujuk sebagai “bagasi daftar masuk”.

WAKTU AKHIR DAFTAR MASUK bermaksud had masa yang ditetapkan oleh Pengangkut untuk anda melengkapkan urusan daftar masuk dan menerima pas masuk anda.

SYARAT KONTRAK bermaksud pernyataan yang terkandung dalam atau dihantar bersama Tiket anda yang menyertakan Terma dan Syarat ini serta notis sebagai rujukan.

“MASA SAMBUNGAN” bermaksud masa antara ketibaan satu penerbangan dengan perlepasan satu penerbangan yang lain untuk FLY-THRU. Thai AirAsia X berhak meminda masa sambungan antara penerbangan-penerbangan FLY-THRU tanpa pemberitahuan terlebih dahulu disebabkan oleh pembatasan yang dikenakan kepada kami oleh operator lapangan terbang dan/atau kehendak operasi.

“KONVENSYEN” bermaksud mana-mana yang terpakai seperti berikut:

 • Konvensyen untuk Penyatuan Peraturan Tertentu Berkaitan dengan Pengangkutan Udara Antarabangsa, ditandatangani di Warsaw, 12 Oktober 1929 (Konvensyen Warsaw)
 • Konvensyen Warsaw sebagaimana yang dipinda di The Hague pada 28 September 1955
 • Konvensyen Warsaw sebagaimana yang dipinda di The Hague dengan Protokol Tambahan No. 1, 2 atau 4 Montreal (1975)
 • Konvensyen Tambahan Guadalajara (1961)
 • Konvensyen Montreal (1999)
 • Apa-apa protokol, konvensyen atau peraturan yang terpakai serta apa-apa perundangan yang membenarkan

 

KEROSAKAN termasuklah kematian, kecederaan, kelewatan, kehilangan, kehilangan separa atau sebarang bentuk kerosakan lain yang timbul akibat atau berkaitan dengan pengangkutan atau perkhidmatan yang dijalankan oleh Pengangkut yang bersampingan dengannya.

KUPON ELEKTRONIK bermaksud Kupon Penerbangan elektronik atau dokumen berharga lain yang disimpan dalam pangkalan data Pengangkut.

“TIKET ELEKTRONIK” bermaksud Jadual Perjalanan yang dikeluarkan oleh atau bagi pihak Pengangkut, Kupon Elektronik dan, jika terpakai, dokumen untuk menaiki pesawat.

“KUPON PENERBANGAN” bermaksud bahagian Tiket yang mengandungi catatan khas “dibenarkan lalu”, atau dalam kes “tiket elektronik” ialah kupon elektronik, dan tertera tempat-tempat tertentu yang penumpang tersebut perlu dibawa oleh Pengangkut.

“FLY-THRU” bermaksud penerbangan berikutnya yang menyediakan perjalanan seterusnya dalam jadual perjalanan yang sama atau dalam PNR tunggal yang mematuhi masa sambungan kami.

“TETAMU” atau “PENUMPANG” bermaksud sesiapa, tidak termasuk anak-anak kapal, yang dibawa atau akan dibawa di dalam sesuatu pesawat dengan keizinan Pengangkut. (juga dirujuk sebagai “anda”, “diri anda” dan “anda sendiri”).

JADUAL PERJALANAN” bermaksud dokumen yang kami keluarkan kepada Penumpang yang mengandungi nama Penumpang, maklumat penerbangan, nombor tempahan, Syarat Kontrak dan notis.

“BAYI” bermaksud Penumpang yang berumur kurang daripada 24 bulan pada tarikh permulaan perjalanan.

LALUAN bermaksud penerbangan dari lapangan terbang permulaan hingga ke lapangan terbang destinasi.

“TEMPAT DUDUK” bermaksud tempat duduk dalam pesawat kami.

“TARIF” bermaksud tambang dan caj kami yang diumumkan secara elektronik atau di atas kertas.

“TIKET bermaksud Jadual Perjalanan dan termasuk Tiket Elektronik dan Kupon Elektronik yang dikeluarkan oleh atau bagi pihak kami serta termasuk Syarat Kontrak dan notis yang terkandung di dalamnya.

“TERMA DAN SYARAT” bermaksud Terma dan Syarat Pengangkutan ini.

BAGASI TIDAK BERDAFTAR bermaksud apa-apa bagasi selain daripada Bagasi Berdaftar termasuk semua barangan yang anda bawa ke dalam kabin pesawat.

“KAMI”, DIRI KAMI”,“KAMI SENDIRI and “PENGANGKUT” bermaksud Thai AirAsia X Co.,Ltd.

“ANDA”, “DIRI ANDA”, “ANDA SENDIRI” bermaksud sesiapa yang memiliki suatu Tempahan yang perlu dibawa atau akan dibawa di dalam sesuatu pesawat, tidak termasuk anak-anak kapal. (juga ditakrifkan sebagai penumpang)

“LAMAN WEB” bermaksud laman internet www.airasia.com yang kami sediakan untuk Penumpang membuat tempahan dalam talian dan untuk mendapatkan maklumat tentang kami.

1.2 Kapsyen: Tajuk atau kapsyen setiap Artikel dalam Terma & Syarat ini adalah untuk kemudahan sahaja dan bukan untuk kegunaan penafsiran teks.
Artikel 2
Keterterapan
2.1 Umum: Terma & Syarat ini dipakai untuk pengangkutan udara atau pengangkutan cara lain termasuk pengangkutan darat untuk Penumpang dan Bagasi yang dikendalikan oleh atau bagi pihak kami, dan untuk apa-apa tanggungan (liabiliti) yang mungkin wujud berkaitan dengan pembawaan dan pengangkutan tersebut.
2.2 Terma & Syarat Terpakai: Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma & Syarat ini, sekiranya terdapat ketidaktekalan antara Terma & Syarat ini dengan Syarat Kontrak kami atau apa-apa peraturan lain yang kami ada berkenaan perkara tertentu, Terma & Syarat ini hendaklah dipakai setiap kali.
2.3 Bahasa: Bahasa untuk Terma & Syarat ini ialah Bahasa Inggeris dan walaupun terdapat terjemahannya dalam bahasa lain, Bahasa Inggeris hendaklah menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan untuk penafsiran Terma & Syarat ini.
Artikel 3
Tiket / Jadual Perjalanan
3.1 Keterangan Prima Facie Kontrak: Jadual Perjalanan ialah keterangan prima facie kontrak untuk pengangkutan antara penumpang dan kami. Jadual Perjalanan, Terma & Syarat ini serta Syarat Kontrak kami (termasuk Tarif yang terpakai) bersama-sama membentuk terma dan syarat kontrak pengangkutan antara anda dan kami.
3.2 Kebolehpindahan: Kontrak untuk pengangkutan hanya boleh dipindahkan seperti yang diperuntukkan dalam Terma & Syarat ini dan Syarat Kontrak kami.
3.3 Kesahan: Jadual Perjalanan hanya sah untuk Penumpang yang dinamakan dan penerbangan yang dinyatakan di dalamnya.
3.4 Identiti: Kami akan menyediakan pengangkutan hanya kepada Penumpang yang dinamakan dalam Jadual Perjalanan atau Tiket Elektronik. Anda akan diminta untuk menunjukkan pengenalan diri yang berkenaan semasa daftar masuk.
Artikel 4
Tambang
4.1 Umum: Tarif hanya berlaku untuk maskapai dari bandara asal ke bandara tujuan. Tarif belum termasuk layanan transportasi darat antara bandara dan terminal kota kecuali dinyatakan lain secara khusus oleh kami. Kami adalah operator khusus antar lokasi, kecuali jika Anda telah booking penerbangan Fly-Thru, maka kami tidak bertanggung jawab atas penerbangan transit Anda. Kami tidak bertanggung jawab kepada Anda atas segala bentuk kegagalan Anda dalam memenuhi penerbangan transit mana pun
4.1.1 Jika Anda telah booking penerbangan FLY-THRU, maka Anda akan terbang sesuai dengan urutan yang diberikan dalam jadwal Anda dari titik asal ke tujuan akhir melalui titik transit yang ditentukan oleh kami. Jika Anda telah membeli produk FLY-THRU kami, persyaratan yang relevan yang mengatur FLY-THRU sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan akan diberlakukan. Jika Anda telah booking penerbangan FLY-THRU yang melibatkan lebih dari satu maskapai penerbangan, maka Anda harus mematuhi masing-masing Syarat & Ketentuan Maskapai
4.2 Bayi: Yuran untuk bayi berumur antara sembilan (9) hari hingga kurang dari dua (2) – (24 bulan) tahun (pada tarikh perjalanan) dipaparkan dalam Jadual Bayaran. Seorang bayi boleh dibenarkan terbang dengan syarat dia duduk di atas riba seorang dewasa. Hanya seorang (1) bayi dibenarkan untuk seorang (1) dewasa. Kereta sorong bayi tidak dibenarkan untuk dibawa ke dalam pesawat. Bilangan bayi adalah dihadkan untuk setiap penerbangan disebabkan oleh peraturan keselamatan dan oleh yang demikian, terdapat kemungkinan bahawa kami tidak dapat memenuhi permintaan anda untuk membawa bayi bersama anda.
4.3 Cukai Kerajaan, Caj dan Surcaj Insurans: Apa-apa cukai kerajaan, caj atau surcaj insurans yang dikenakan kepada perjalanan udara oleh Kerajaan, pihak berkuasa yang berkenaan atau pengendali lapangan terbang berkaitan dengan penggunaan sebarang perkhidmatan atau kemudahan kami adalah sebagai penambahan kepada tambang kami, bayaran pentadbiran dan caj yang perlu anda tanggung, kecuali jika kami nyatakan sebaliknya secara khusus. Cukai kerajaan, caj dan surcaj insurans tersebut boleh berubah dari semasa ke semasa dan boleh dikenakan walaupun selepas tarikh pengesahan tempahan anda. Walau bagaimanapun, anda hendaklah menanggung cukai kerajaan, caj dan surcaj insurans tersebut dan perlu dibayar sebelum perlepasan.

Sila rujuk Jadual Bayaran kami untuk jumlah cukai, caj dan Surcaj Insurans.

Kami akan membayar balik cukai lapangan terbang sahaja. Cukai lapangan terbang hanya akan dibayar balik jika pemohonan dibuat secara bertulis dalam masa 6 bulan selepas tarikh perjalanan, dan akan dikenakan yuran pemprosesan bayaran balik, jika berkenaan.
4.4 Matawang: Tambang dan caj perlu dibayar menggunakan matawang yang ditetapkan dalam senarai tambang kami yang diumumkan kecuali jika kami nyatakan sebaliknya secara khusus.
4.5 Ketepatan: Semua tambang, harga, jadual penerbangan, laluan yang diumumkan, produk dan perkhidmatan tempahan awal adalah betul pada masa penerbitan dan tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
4.6 Tambang Terpakai: Tambang terpakai adalah tambang yang telah diumumkan oleh atau bagi pihak kami, sama ada secara elektronik atau menggunakan medium lain. Tambang mungkin tidak termasuk bayaran pentadbiran, caj perkhidmatan dan caj lain kecuali jika kami nyatakan sebaliknya secara khusus.
Artikel 5
Penempahan Tempat Duduk
5.1 Pengesahan Tempahan: Penempahan Tempat Duduk akan disahkan selepas pembayaran penuh tambang dibuat dan selepas kami mengeluarkan nombor tempahan dan/atau Jadual Perjalanan kepada anda. Setelah disahkan, tempahan itu tidak boleh dibatalkan dan bayaran yang dibuat tidak boleh dikembalikan.
5.2 Tempahan Berkumpulan: Ini tertakluk kepada terma tertentu yang berubah dari semasa ke semasa. Sila hubungi kami untuk mendapatkan butiran lanjut.
5.3 Pertukaran Penerbangan: Setelah nombor tempahan dikeluarkan, penukaran penerbangan adalah tertakluk kepada terma berikut:
Tiada penukaran dibenarkan dalam tempoh empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu perlepasan penerbangan yang dijadualkan. Caj untuk penukaran penerbangan yang dilakukan di luar tempoh empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu perlepasan adalah dinyatakan dalam jadual bayaran, tertakluk kepada syarat berikut:
(a) jika terdapat tambang yang lebih murah, perbezaan tambang tidak akan dibayar balik kepada penumpang;
(b) jika penerbangan baharu yang ditempah itu adalah dalam kelas tambang yang lebih tinggi daripada kelas penerbangan yang dibatalkan, perbezaan tambang itu hendaklah dibayar oleh penumpang sebelum pembatalan atau penukaran tersebut boleh diteruskan;
(c) penukaran tersebut tidak disahkan sehinggalah kami mengeluarkan Jadual Perjalanan dan/atau nombor tempahan baharu kepada anda.
(d) penukaran laluan adalah tidak dibenarkan.
5.4 Tambang Promosi: Artikel 5.3 berkenaan peraturan Penukaran Penerbangan dan Artikel 5.5 berkenaan Penukaran Nama tidak boleh dipakai untuk tambang promosi terpilih yang tertentu.
5.5 Penukaran Nama: Setelah nombor tempahan dikeluarkan, anda tidak dibenarkan untuk menukar nama penumpang dalam tempahan yang disahkan dengan nama penumpang lain.
5.6 Pembayaran: Tambang mestilah dibayar sepenuhnya apabila tempahan dibuat. Sekiranya tambang belum dibayar sepenuhnya atas apa jua sebab, kami berhak untuk membatalkan tempahan itu sebelum daftar masuk dan/atau tidak membenarkan anda menaiki pesawat.
5.7 Data Peribadi: Dengan ini anda mengaku dan bersetuju bahawa data peribadi anda telah diberikan kepada kami bagi membuat tempahan untuk pengangkutan dan menyediakan pengesahan tempahan tersebut kepada anda; menyediakan dan membangunkan perkhidmatan dan kemudahan sampingan; membantu prosedur imigresen dan kemasukan, perakaunan, pengebilan dan pengauditan; menyemak kad kredit atau bayaran lain; tujuan keselamatan, pentadbiran, dan undang-undang,; pengeluaran kad kredit; pengujian, penyelenggaraan dan pembangunan sistem; analisis statistik, dan bagi membantu kami dalam segala urusan dengan anda pada masa akan datang. Bagi semua tujuan ini, dengan menyertai kontrak pengangkutan bersama kami, anda memberi kuasa kepada kami untuk menyimpan dan menggunakan data peribadi anda serta untuk menghantarnya ke pejabat, ejen berdaftar dan sekutu perniagaan pihak ketiga kami sendiri, agensi kerajaan, pengangkut lain atau pembekal perkhidmatan yang disebut di atas.
5.8 Susunan tempat duduk: Kami tidak memberi jaminan akan menyediakan tempat duduk tertentu di dalam pesawat dan anda bersetuju untuk menerima sebarang tempat duduk yang diperuntukkan atau dengan cara lain disediakan dalam penerbangan itu. Tempat duduk anda akan diperuntukkan semasa daftar masuk. Kami berhak untuk mengatur semula tempat duduk, walaupun dari Quiet Zone, pada bila-bila masa, termasuk setelah menaiki pesawat. Ini mungkin perlu atas sebab-sebab operasi, keselamatan, peraturan kerajaan, kesihatan atau perlindungan. Penumpang tidak dibenarkan menukar tempat duduk kepada yang nilainya lebih tinggi semasa dalam pesawat.
5.8.1 Permintaan awal tempat duduk (Advance seat request, ASR): Anda boleh membuat bayaran tertentu untuk permintaan awal tempat duduk (ASR) sebelum waktu perlepasan yang dijadualkan, tertakluk kepada ketersediaan. Sila rujuk Jadual Bayaran kami untuk bayaran ASR. Dalam hal berkaitan ASR yang telah dibeli termasuk dalam Quiet Zone, kami berhak memperuntukkan atau mengatur semula tempat duduk pada bila-bila masa, walaupun selepas menaiki pesawat. Ini mungkin perlu atas sebab-sebab operasi, keselamatan atau perlindungan. Kami tidak menjamin sebarang pengaturan semula tempat duduk tertentu, sama ada tempat duduk tepi laluan, tingkap, baris keluar, atau jenis tempat duduk lain termasuk pengaturan semula dari Quiet Zone. Walau bagaimanapun, kami akan berusaha sewajarnya untuk menunaikan permintaan tempat duduk berbayar. Penumpang tidak dibenarkan menukar tempat duduk kepada yang nilainya lebih tinggi semasa dalam pesawat.
5.8.2 Setelah pembelian ASR berjaya, sekiranya pada bila-bila masa jadual kami diubah, ditamatkan, dilewatkan atau digabungkan yang menurut pertimbangan wajar kami disebabkan oleh keadaan yang di luar kawalan kami atau atas sebab-sebab komersial atau keselamatan, kami boleh, mengikut pilihan kami, sama ada:
 1. menempatkan anda dengan ASR yang sama dalam penerbangan yang tersedia berikutnya; atau
 2. menempatkan anda dengan ASR pada nilai setara dalam penerbangan yang tersedia berikutnya; atau
 3. menempatkan anda secara rambang di mana-mana tempat duduk dalam penerbangan yang tersedia berikutnya, yang dengan itu pihak kami akan membayar balik harga ASR kepada anda.
Pilihan-pilihan yang digariskan dalam Artikel 5.8.2 ini adalah remedi tunggal dan eksklusif yang tersedia untuk anda dan selepas itu kami tidak lagi mempunyai liabiliti terhadap anda.
5.9.1 Produk dalam penerbangan: Penyediaan produk, perkhidmatan atau program yang diiklankan dalam penerbangan adalah tertakluk kepada ketersediaan. Produk atau perkhidmatan dalam penerbangan tidak boleh dipulangkan atau dipindah milik setelah dibeli. Kami tidak menerima apa-apa tempahan atau perubahan kepada produk atau perkhidmatan dalam penerbangan dalam masa 24 jam dari waktu perlepasan penerbangan yang dijadualkan. Kami berhak untuk meminda/mengubah harga atau menggantikan apa-apa komponen produk atau perkhidmatan dalam penerbangan tanpa notis terlebih dahulu. Pas masuk ialah bukti pembelian produk atau perkhidmatan dalam penerbangan yang ditempah awal, dan hendaklah ditunjukkan kepada anak kapal semasa di dalam pesawat untuk menuntut produk atau perkhidmatan pratempah tersebut. Semua harga dan/atau penjimatan yang dinyatakan untuk produk atau perkhidmatan dalam penerbangan anda adalah sah pada waktu tempahan.
5.9.2 Hidangan: Pilihan hidangan dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Hidangan dapat berisi kacang-kacangan, susu, dan/atau gluten. Kami tidak menerima pemesanan atau perubahan pilihan hidangan dalam 24 jam dari waktu keberangkatan terjadwal. Semua harga dan/atau penghematan yang disebutkan untuk hidangan pesanan sudah benar adanya pada waktu pemesanan. Kami berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk mengubah/merevisi harga atau mengganti komponen mana pun dari hidangan pesanan Anda dengan barang dengan nilai setara tergantung pada ketersediaan dan/atau kecocokan menurut maskapai.
5.9.2.1 Pembelian Hidangan Pesanan: Boarding pass adalah bukti pembelian hidangan pesanan dan harus diperlihatkan kepada kru kabin di dalam pesawat untuk mendapatkan hidangan pesanan. Kami tidak menjamin ketersediaan hidangan pesanan, namun kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan pembelian Anda. Apabila terjadi delay, pembatalan dan/atau penjadwalan penerbangan ulang, kami berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, mengganti komponen apa pun dari hidangan pesanan Anda dengan barang dengan nilai setara tergantung pada ketersediaan dan/atau kecocokan menurut maskapai.
5.10 INSURANS PERJALANAN: Oleh kerana perjalanan melibatkan banyak risiko, dan liabiliti kami terhadap anda adalah terhad, kami mengesyorkan agar anda membuat pertimbangan sewajarnya untuk membeli insurans perjalanan bagi melindungi:
 • perubahan dalam rancangan perjalanan dan pembatalan perjalanan
 • kelewatan, kerosakan atau kehilangan Bagasi dan/atau harta peribadi lain
Artikel 6
Daftar Masuk dan Keperluan Pengangkutan yang Lain
6.1.1 Check-in, Tenggat waktu dan Kondisi: Loket check-in kami buka tiga (3) jam sebelum jadwal waktu pemberangkatan penerbangan. Loket itu tutup enampuluh (60) menit sebelum pemberangkatan penerbangan dimaksud. Tenggat waktu check-in bisa berlainan di bandara yang berbeda dan untuk penerbangan tertentu. Adalah tanggung-jawab Anda untuk memastikan bahwa Anda mematuhi tenggat waktu ini, khususnya lagi yang akan tersedia saat Anda melakukan pembelian. Di saat tertentu, tanpa memandang rendah atas persediaan lain yang umum dari Syarat-syarat dan Kondisi yang menjadikan hak untuk menolak penumpang, kami berhak untuk tidak mengijinkan Anda check-in tanpa bentuk pertanggung-jawaban apapun pada Anda dan tanpa perlu untuk mengembalikan pada Anda biaya yang sudah terbayarkan:
 • Jika Anda tetap berupaya untuk check-in dalam enampuluh (60) menit sebelum jadwal waktu pemberangkatan penerbangan Anda;
 • Jika Anda gagal memiliki identifikasi yang seharusnya atau gagal untuk mengidentifikasi dirii sendiri kepada staff kami;
 • iJika Anda gagal memiliki dokumen yang seharusnya (dokumen perjalanan yang rusak tidak akan diterima sebagai dokumen yang layak), perijinan, visa, penting untuk perjalanan ke tempat atau negara tertentu;
 • belum membayar penuh tarif apa pun atau biaya atau tagihan laim yang harus dibayar kepada kami;
 • bila Anda bersikap kasar pada staf kami atau mengakibatkan keributan di konter kami atau melecehkan staf kami baik secara fisik atau verbal;
 • Jika Pemerintah atau otorita lain melarang kepergian Anda atau masuk ke pesawat;
 • Jika menurut kami, Anda tidak sehat untuk melakukan perjalanan sehubungan dengan kondisi mabuk atau  kondisi medis yang terlihat buruk; dan/atau
 • Jika menurut kami, Anda tidak sehat secara medis untuk melakukan perjalanan atau kondisi medis Anda memiliki atau bisa saja menyebabkan bahaya atau ancaman bagi kesehatan para penumpang lainnya.

*Jika Anda berangkat dari Kuala Lumpur International Airport 2 (KLIA2), dianjurkan agar Anda menuntaskan check-in Anda paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu keberangkatan penerbangan yang dijadwalkan atau menanggung resiko terlambat tiba di pintu boarding dan ketinggalan pesawat.
6.1.2 Daftar Masuk Sendiri: Kami menawarkan kemudahan daftar masuk sendiri. Kemudahan ini tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dan pembatasan terhadap perubahan selepas daftar masuk yang boleh dilihat di laman web kami di bahagian Daftar Masuk Sendiri.
6.1.3 Ketiadaan Tempat Duduk: Terdapat kemungkinan bahawa tempat duduk tidak tersedia untuk anda dalam penerbangan walaupun tempahan anda telah disahkan. Ini adalah perkara biasa dalam industri penerbangan iaitu tempah berlebihan. Jika anda tidak dibenarkan menaiki penerbangan antarabangsa terlebih tempah yang dijadualkan, sedangkan anda mempunyai tempahan yang disahkan dan anda telah menghadirkan diri di kaunter daftar masuk sebelum waktu akhir daftar masuk, kami boleh, mengikut pilihan kami, sama ada:
 1. membawa anda seawal mungkin menaiki penerbangan kami yang lain yang telah dijadualkan sekiranya terdapat kekosongan tanpa caj tambahan dan, jika perlu, menambah tempoh kesahan tempahan anda; atau
 2. sekiranya anda memilih untuk membuat perjalanan pada masa lain, mengekalkan nilai tambang anda dalam akaun kredit anda untuk perjalanan pada masa akan datang dengan syarat anda mesti menempah semula dalam masa tiga (3) bulan dari tarikh tersebut.
Penumpang yang tidak dibenarkan menaiki pesawat secara terpaksa boleh memohon ganti rugi menurut mana-mana Konvensyen yang boleh dipakai atau sekiranya tiada undang-undang terpakai, kami akan membuat perancangan alternatif.
6.1.4 Remedi tunggal: Kecuali jika Konvensyen yang berkenaan dipakai, pilihan yang digariskan dalam Artikel 6.1.3 (a) hingga (b) ialah remedi tunggal dan eksklusif yang tersedia untuk anda.
6.2 Menaiki pesawat: Anda mesti berada di pintu masuk pesawat sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) minit sebelum waktu perlepasan yang dijadualkan. Pintu akan ditutup dua puluh (20) minit sebelum perlepasan. Jika anda tiba di pintu masuk pesawat melepasi masa tersebut, anda tidak akan dibenarkan menaiki penerbangan.
6.3 Ketidakhadiran: Anda perlu hadir untuk mendaftar masuk tepat pada masanya dan berada di pintu masuk pesawat tidak lewat dari masa yang ditetapkan ketika daftar masuk. Jika anda gagal mendaftar masuk pada waktunya atau gagal menaiki pesawat sebelum ia berlepas, tambang yang telah dibayar tidak akan dikembalikan kepada anda atas apa sebab sekalipun.
6.4 Pematuhan: Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, perintah, tuntutan dan kehendak negara perlepasan, negara destinasi atau negara transit serta dengan Terma & Syarat kami, notis dan arahan yang kami berikan yang berkaitan dengannya. Kami tidak bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua keadaan yang berkaitan dengan usaha bagi mendapatkan dokumen yang diperlukan atau bagi mematuhi undang-undang, peraturan, perintah, tuntutan, notis, kehendak atau arahan tersebut, sama ada diberi secara lisan atau bertulis atau cara lain, atau bagi akibat yang terjadi disebabkan oleh kegagalan anda untuk mendapatkan dokumen tersebut atau untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah, tuntutan, notis, kehendak atau arahan tersebut.
6.5 Dokumen Perjalanan: Anda bertanggungjawab untuk mendapatkan dan mesti memiliki dan membawa untuk ditunjukkan seperti yang dikehendaki oleh pihak berkuasa berkenaan semua dokumen kemasukan dan keluaran, dokumen kesihatan serta dokumen lain yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, perintah, tuntutan atau kehendak negara perlepasan, destinasi atau transit. Anda juga bertanggung jawab untuk memastikan telah memiliki halaman yang cukup dalam dokumen perjalanan Anda untuk memenuhi persyaratan masuk tujuan. Kami berhak untuk menolak pengangkutan mana-mana Penumpang yang tidak mematuhi, atau yang dokumennya didapati tidak mematuhi undang-undang, peraturan, perintah, tuntutan atau kehendak yang terpakai tersebut.
6.6 Makluman Dokumen: Semua penumpang yang membuat perjalanan ke laluan antarabangsa mestilah mempunyai pasport sah dengan tempoh sah laku sekurang-kurangnya enam (6) bulan serta visa sah yang berkenaan. Penumpang tersebut mestilah memiliki tiket balik atau tiket untuk penerbangan seterusnya. Jika anda membeli produk FLY-THRU kami, anda bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan syarat kemasukan ke destinasi terakhir anda.
6.7 Penolakan Kemasukan: Anda bersetuju untuk membayar tambang dan/atau penalti atau denda yang berkenaan apabila kami, menurut arahan mana-mana Kerajaan atau pihak berkuasa imigresen, dikehendaki menghantar anda pulang ke lapangan terbang permulaan atau tempat lain, disebabkan anda tidak diterima masuk ke sesebuah negara, sama ada negara transit atau destinasi. Dalam keadaan tersebut, kami tidak akan membayar balik tambang kepada anda.
6.8 Penumpang Bertanggungjawab terhadap Denda, Kos Penahanan, dsb.: Sekiranya kami dikehendaki untuk membayar atau mendepositkan apa-apa denda atau penalti atau untuk menanggung apa-apa perbelanjaan disebabkan oleh kegagalan anda untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah, tuntutan atau keperluan perjalanan lain di negara perlepasan, destinasi atau transit, atau untuk menunjukkan dokumen yang dikehendaki, anda hendaklah membayar balik kepada kami apa-apa jumlah yang dibayar atau perbelanjaan yang ditanggung sedemikian rupa atau yang perlu dibayar apabila diminta berbuat demikian. Kami boleh menggunakan apa-apa nilai perbelanjaan pengangkutan yang tidak anda gunakan, atau apa-apa dana yang perlu dibayar kepada anda dalam simpanan kami untuk membiayai bayaran atau perbelanjaan tersebut.
6.9 Pemeriksaan Keselamatan: Anda hendaklah menjalani apa-apa pemeriksaan keselamatan atau kesihatan yang dikendalikan oleh Kerajaan atau pegawai lapangan terbang atau kami sendiri.
6.10 Barangan yang Dikeluarkan daripada Penumpang oleh Kakitangan Keselamatan Lapangan Terbang: Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap, atau mempunyai liabiliti berkenaan dengan, barangan yang dikeluarkan daripada anda atau Bagasi anda oleh kakitangan keselamatan lapangan terbang yang bertindak menurut peraturan antarabangsa atau kerajaan, sama ada mana-mana barangan tersebut kemudiannya disimpan atau dimusnahkan atau diserahkan kepada kami oleh kakitangan keselamatan lapangan terbang tersebut.
Artikel 7
Penolakan dan Pembatasan Pengangkutan
7.1 Hak untuk menolak pengangkutan: Kami boleh menolak pengangkutan anda atau bagasi anda atas sebab-sebab keselamatan atau jika, menurut budi bicara wajar kami, kami menentukan bahawa:
 1. tindakan tersebut adalah perlu atas sebab-sebab keselamatan atau perlindungan;
 2. tindakan tersebut adalah perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan atau perintah yang terpakai di mana-mana negeri atau negara perlepasan, destinasi atau transit;
 3. kelakuan, status, umur atau keadaan mental atau fizikal anda atau keadaan fizikal bagasi anda adalah sedemikian rupa:
  (i) sehingga menyebabkan kebimbangan yang munasabah akan berlaku bahaya kepada penumpang lain atau anak kapal kami; atau
  (ii) sehinggakan anda boleh menimbulkan bahaya atau risiko kepada anda sendiri, orang lain atau harta benda;
 4. anda telah melakukan salah laku dalam penerbangan sebelum ini dan terdapat kemungkinan yang munasabah bahawa kelakuan tersebut akan diulang;
 5. anda tidak mematuhi, atau berkemungkinan gagal untuk mematuhi arahan kami;
 6. anda enggan menjalani pemeriksaan keselamatan;
 7. tambang yang dikenakan atau apa-apa caj atau cukai yang perlu dibayar belum dijelaskan;
 8. pembayaran tambang anda adalah palsu;
 9. anda tidak mempunyai dokumen yang sepatutnya untuk perjalanan;
 10. penempahan Tempat Duduk kami dibuat secara penipuan atau menyalahi undang-undang atau telah dibeli daripada seseorang yang tidak diberi kuasa oleh kami;
 11. kad kredit yang anda gunakan untuk membayar tambang telah dilaporkan hilang atau dicuri;
 12. Jadual Perjalanan atau tempahan atau Tiket Elektronik adalah palsu atau diperoleh secara penipuan;
 13. Jadual Perjalanan telah diubah oleh seseorang selain daripada kami atau ejen berdaftar kami, atau telah dirosakkan (dalam kes ini kami berhak untuk menyimpan dokumentasi tersebut); dan/atau
 14. orang yang mendaftar masuk atau menaiki pesawat gagal membuktikan bahawa dialah orang yang dinamakan sebagai penumpang dalam Jadual Perjalanan (kami berhak untuk menyimpan Jadual Perjalanan tersebut dalam keadaan ini).
 15. untuk booking FLY-THRU, Anda tidak melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.1.1
7.2 Kanak-kanak yang Tidak Ditemani: Kanak-kanak yang berumur kurang daripada 12 tahun tidak akan diterima untuk pengangkutan kecuali jika mereka ditemani oleh seseorang yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
7.3 Penumpang kurang upaya/bermasalah dari segi perubatan: Untuk alasan keamanan Thai AirAsia X hanya dapat maksimal membawa 4 orang penumpang yang mengalami keterbatasan gerak* dengan syarat penumpang berkondisi quadriplegic dibatasi tidak lebih dari 2 orang per penerbangan. Dalam kondisi khusus kami dapat meminta penumpang untuk bepergian dengan pendamping. Silakan mengacu pada 7.3.1 (Bepergian dengan Pendamping).
* “Keterbatasan gerak” mengacu pada penumpang dengan kondisi  paraplegic atau quadriplegic.

Thai AirAsia X tidak menerima kursi roda atau perangkat mobilitas yang dioperasikan dengan baterai. Dalam kondisi tertentu, kursi roda atau perangkat mobilitas yang dioperasikan dengan baterai dapat diterima jika baterai dikeluarkan (oleh penumpang) dan berat maksimum yang diperkenankan untuk kursi roda atau perangkat mobilitas adalah 85 kg.

Penumpang dengan penyakit atau kondisi medis diminta untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan saat melakukan check-in untuk memastikan bahwa mereka memang fit untuk terbang. Demi keselamatan penumpang lain, kami berhak untuk menolak menaikkan penumpang ke pesawat bila mengidap infeksi, penyakit menular atau kronis.

Penumpang dengan kebutuhan bantuan khusus dan penumpang yang sedang sakit termasuk mereka yang memerlukan perawatan atau membawa alat/suntikan pengobatan ke dalam pesawat diminta untuk menghubungi call centre kami setidaknya 48 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan untuk memberitahukan jenis bantuan yang diperlukan. Para penumpang yang memerlukan layanan kursi roda diminta untuk melakukan pra-pesan pada saat pembelian tiket atau melalui Kelola Pemesanan Saya paling lambat 4 jam sebelum waktu keberangkatan penerbangan yang terjadwal.Tidak diberitahukannya kami dapat mengakibatkan tidak tersedianya layanan kursi roda atau bantuan khusus apa pun saat kedatangan Anda di bandara dan Anda pun tidak akan dibantu untuk naik ke pesawat. Untuk alasan kesehatan dan keselamatan, penumpang dengan kebutuhan khusus harus melakukan check-in di bandara.
7.3.1 Perjalanan bersama teman: Kami boleh meminta anda untuk membuat perjalanan bersama seorang teman sekiranya:-
 • ia penting untuk keselamatan; atau
 • penumpang itu tidak boleh membantu pemindahan diri sendiri dari pesawat; atau
 • penumpang itu tidak boleh memahami arahan keselamatan
7.3.2 Susunan Tempat Duduk: Kami akan membuat penyesuaian tempat duduk yang sewajarnya untuk penumpang kurang upaya atau dengan keperluan tertentu menurut undang-undang yang berkenaan. Kami berhak untuk mengatur semula tempat duduk pada bila-bila masa, termasuk selepas menaiki pesawat. Ini mungkin perlu atas sebab-sebab operasi, keselamatan, peraturan kerajaan, dan kesihatan atau perlindungan.
7.4 Penumpang Hamil: Penumpang yang sedang hamil berkewajiban memberitahukan kepada kami kondisi kehamilannya pada saat melakukan pemesanan kursi dan di konter check-in. Para penumpang yang sedang hamil dan terbang bersama kami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a) Kehamilan hingga 27 minggu (inklusif): Tamu harus menandatangani Pernyataan Pertanggungjawaban Terbatas Thai AirAsia X pada saat melakukan check-in to membebaskan Thai AirAsia X dari pertanggungjawaban yang timbul dari hal tersebut.
(b) Kehamilan antara 28 minggu hingga 34 minggu (termasuk):
 1. Penumpang diharuskan menyerahkan surat keterangan dokter yang disetujui yang mengkonfirmasikan usia kehamilan telah masuk ke minggu ke berapa dan bahwa penumpang dalam kondisi fit untuk bepergian.
 2. Surat keterangan ini tanggalnya tidak boleh lebih dari 30 hari sejak tanggal keberangkatan pesawat outbound atau inbound yang dijadwalkan, sebagaimana biasanya terjadi.
 3. Tamu harus menandatangani Pernyataan Pertanggungjawaban terbatas Thai AirAsia X pada saat melakukan check-in to membebaskan Thai AirAsia X dari pertanggungjawaban yang timbul dari hal tersebut.
(c) Kehamilan dimulai sejak 35 minggu ke atas: penumpang tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan bersama Thai AirAsia X.
7.5 Bayi berumur 8 hari dan/atau ke bawah: Kami berhak untuk menolak pengangkutan bayi berumur lapan (8) hari atau ke bawah. Kami boleh, menurut budi bicara mutlak kami, memutuskan untuk membawa bayi tersebut dalam penerbangan kami apabila pengangkutan itu dibenarkan dengan jelas secara bertulis oleh pengamal perubatan dan apabila ibu bapa bayi itu menandatangani Penyata Liabiliti Terhad.
Artikel 8
Bagasi
8.1 Barangan yang Tidak Diterima sebagai Bagasi atau untuk Dibawa Dalam Bagasi: Kami berhak untuk menolak pengangkutan bagasi atau barangan yang dijumpai dalam bagasi seperti berikut:
(a) Barangan yang tidak dimasukkan dengan kemas ke dalam beg pakaian atau bekas lain yang sesuai untuk memastikan pengangkutan yang selamat dengan penjagaan dan pengendalian biasa;
(b) Barang-barang yang kemungkinan membahayakan keselamatan pesawat atau manusia atau properti di atas pesawat dan/atau didefinisikan sebagai barang berbahaya di bawah Peraturan Barang Berbahaya dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( International Civil Aviation Organization-ICAO), Asosiasi Transportasi Udara Internasional ( International Air Transport Association-IATA), atau Syarat & Ketentuan kami serta Ketentuan Kontrak.
(c) Barangan yang pengangkutannya adalah dilarang oleh undang-undang, peraturan atau arahan yang dipakai oleh mana-mana negeri atau negara perlepasan, destinasi atau transit;
(d) Barangan yang pada pendapat wajar kami tidak sesuai untuk diangkut disebabkan oleh berat, bentuk, saiz atau ciri-cirinya;
(e) Barangan mudah pecah atau mudah rosak;
(f) Binatang hidup atau mati;
(g) Tinggalan rangka manusia atau binatang;
(h) Makanan laut yang segar atau dibekukan atau daging lain dengan syarat barangan tersebut boleh dibawa ke dalam pesawat sebagai bagasi bimbit hanya jika kami berpuas hati bahawa ia telah dibungkus dengan rapi. Hanya bekas polistirena dan/atau penyejuk yang mengandungi makanan kering/tidak mudah rosak dibenarkan untuk didaftar masuk selepas pemeriksaan kandungan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Sekiranya penumpang enggan menjalani pemeriksaan, kami berhak untuk menolak kemasukan bagasi itu;
(i) Senjata api dan amunisi;
(j) Bahan letupan, gas mudah bakar atau tidak mudah bakar (seperti cat aerosol, gas butana, isian pemetik api), gas yang disejukkan (seperti silinder akualung terisi, nitrogen cecair), cecair mudah bakar (seperti cat, pencair, pelarut), pepejal mudah bakar (seperti mancis, pemetik api), peroksida organik (seperti resin), racun, bahan berjangkit (seperti virus, bakteria), bahan radioaktif (seperti radium), bahan kakis (seperti asid, alkali, merkuri, termometer), bahan bermagnet, bahan pengoksidaan (seperti peluntur). rokok elektronik.
8.2 Barangan Berharga dan Mudah Pecah: Penumpang dinasihatkan agar tidak mendaftar masuk barangan sedemikian sebagai bagasi. Jika ia didaftar masuk sebagai bagasi, penumpang bersetuju bahawa pengangkutan barangan itu dibuat atas risiko mereka sendiri. Barangan tersebut termasuklah wang, barang kemas, logam berharga, barang-barang perak, peranti elektronik, komputer, kamera, peralatan video, dokumen boleh niaga, sekuriti atau barangan berharga lain, pasport dan dokumen pengenalan lain, surat ikatan hak milik, artifak, manuskrip dan yang seumpamanya.
8.3 Hak untuk Menggeledah: Atas sebab-sebab keselamatan dan perlindungan, kami boleh meminta anda menjalani pemeriksaan, imbasan x-ray atau jenis imbasan lain terhadap diri anda atau Bagasi anda. Kami berhak menggeledah Bagasi anda tanpa kehadiran anda sekiranya anda tidak dapat dihubungi, bagi tujuan untuk menentukan sama ada anda memiliki atau Bagasi anda mengandungi  apa-apa barangan yang tidak boleh diterima atau terlarang. Jika anda enggan mematuhi pemeriksaan atau imbasan tersebut, kami berhak untuk menolak pengangkutan anda dan Bagasi anda tanpa bayaran balik tambang kepada anda dan tanpa apa-apa liabiliti lain terhadap anda. Sekiranya pemeriksaan atau imbasan itu menyebabkan kecederaan kepada anda atau kerosakan kepada Bagasi anda, kami tidak bertanggungjawab terhadap kecederaan atau kerosakan tersebut melainkan jika ia disebabkan oleh kesalahan atau kecuaian kami.
8.4 Bagasi Berdaftar: Sebaik sahaja Bagasi yang hendak didaftarkan itu diserahkan kepada kami, kami seterusnya akan menjaga Bagasi tersebut dan mengeluarkan Teg Pengenalan Bagasi untuk setiap Bagasi Berdaftar. Bagasi Berdaftar mestilah mempunyai nama anda atau pengenalan diri lain yang dilekatkan dengan kukuh padanya. Bagasi Berdaftar akan dibawa di dalam pesawat yang sama dengan pesawat yang anda naiki kecuali jika kami memutuskan untuk membawanya dengan menggunakan penerbangan alternatif atas sebab-sebab keselamatan, perlindungan atau operasi. Jika Bagasi Berdaftar anda diangkut dalam penerbangan kemudian, kami akan menghantar bagasi itu kepada anda dalam jangka masa yang berpatutan selepas ketibaan penerbangan itu kecuali jika undang-undang terpakai menghendaki anda hadir untuk pelepasan kastam.
8.5 Bayaran Bagasi Berdaftar: Bagasi akan dikenakan biaya untuk pengangkutan Bagasi yang Didaftarkan, yang akan ditagih dengan harga diskon apabila dibeli pada waktu pembelian atau hingga 4 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan atau dengan harga penuh di konter Check-in di Bandara. Bagasi yang Didaftarkan seberat minimum 15kg untuk penerbangan domestik dan untuk penerbangan internasional dapat langsung dibeli pada saat pembelian pertama. Setiap penumpang yang membawa bagasi dengan biaya yang melebihi biaya pada saat pembelian akan dikenakan biaya per kg di konter Check-in di Bandara. Silakan mengacu pada Rincian Biaya untuk mendapatkan detil seluruh tarif. Biaya ini tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang atau dipindahtangankan.

Membawa kereta dorong bayi, kursi roda manual, alat bantu jalan* dan rangka bantu jalan tidak dikenakan biaya, asalkan alat-alat tersebut digunakan oleh penumpang selama dalam perjalanan.
Berat maksimum yang diperkenankan untuk kursi roda dan perangkat mobilitas adalah 85 kg.

Tidak tersedia jatah bagasi untuk bayi, walaupun kereta dorong dapat dibawa masuk dengan gratis.

Penumpang tidak boleh menggunakan jatah Bagasi yang Didaftarkan yang tidak digunakan untuk penumpang lain, kecuali memang bepergian dengan jadwal keberangkatan yang sama. Penumpang yang membeli dalam jadwal perjalanan yang sama namun tidak melakukan perjalanan tidak dapat mentransfer berat Bagasi yang Didaftarkan ke penumpang lain dalam jadwal perjalanan yang sama. Demi alasan kesehatan dan keamanan, Pengakut tidak dapat menerima benda individual apa pun yang melebihi 32 kg dan dengan kombinasi dimensi lebih dari tinggi 81 cm, lebar 119 cm dan kedalaman 119 cm. batasan berat ini tidak berlaku untuk peralatan mobilitas (alat bantu jalan).

Alat olahraga dapat dibawa masuk di dalam pesawat dengan biaya yang dapat dilihat di Rincian Biaya dan atas risiko Anda sendiri. Karena itu Anda dianjurkan untuk membeli asuransi yang diperlukan untuk alat-alat tersebut. instrumen musik yang melebihi dimensi bagasi kabin kami , boleh dibawa masuk ke dalam kabin apabila beratnya 75 kg ke bawah, bila Anda membeli kursi untuk menyimpannya dan telah membayar biaya yang semestinya. tidak ada jatah bagasi untuk pembelian kursi ekstra.
8.5.1 FLY-THRU:
 1. Kami akan mengambil semua langkah yang sewajarnya untuk mengelakkan kelewatan ketika membawa anda dan bagasi anda.
 2. Bayaran bagasi lebihan dan/atau bayaran lain yang berkaitan mesti dibayar untuk kedua-dua sektor di tempat permulaan.
8.6 Bagasi Tidak Berdaftar: Setiap penumpang (kecuali bayi) diperkenankan membawa dua (2) buah bagasi untuk dibawa ke atas pesawat. Jenis bagasinya bisa berupa kombinasi dari pilihan berikut ini: tas kabin atau tas komputer jinjing atau tas tangan. Ukuran tas kabin tidak boleh melebihi dimensi 56cm X 36cm X 23cm dan beratnya tak boleh melebihi 7kg. Tas kabin harus muat di bawah kursi di depan Anda atau di kompartemen penyimpanan tertutup di kabin. Barang-barang yang kami tentukan sebagai barang yang kelebihan berat dan ukuran atau alasan berbahaya tidak akan diizinkan masuk pesawat dan para penumpang dianjurkan untuk mendaftarkan barang-barang tersebut sebagai Bagasi Terdaftar di loket Check-in Bandara berdasarkan Pasal 8.5, jika tidak, kami berhak mendaftarkan barang-barang tersebut sebagai Bagasi Terdaftar saat boarding tergantung biaya bagasi gerbang yang dibayarkan di gerbang boarding (silakan mengacu pada Jadwal Biaya kami). Berdasarkan undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku umum, penumpang diperbolehkan membawa cairan ke dalam pesawat dalam tas tangan mereka asalkan mereka mematuhi aturan berikut:
 1. Cairan itu di dalam kontainer dengan maksimum volume 100 ml
 2. Semua wadah cairan sesuai dengan volume maksimum 100ml dan dapat dimasukkan ke dalam kantung plastik 1 kg yang transparan dan dapat ditutup
Tas plastinya harus diperlihatkan secara terpisah di bagian keamanan. Anda mungkin diminta membuang cairan yang tidak sesuai dengan peraturan di atas.
8.7 Had Berat Pesawat: Jika Pengangkut berpendapat bahawa berat pesawat akan melebihi had yang dibenarkan, Pengangkut boleh membuat keputusan tentang barangan mana yang akan dibawa mengikut budi bicara mereka dan tertakluk kepada peruntukan Artikel 8.4 dalam Terma dan Syarat ini serta mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai.
8.8 Pengambilan dan Penyerahan Bagasi: Anda hendaklah mengambil Bagasi anda sebaik sahaja ia tersedia untuk pengambilan di lokasi destinasi. Jika anda tidak mengambilnya dalam jangka masa yang sewajarnya dan bagasi tersebut perlu disimpan di premis kami, kami boleh mengenakan bayaran penyimpanan. Jika Bagasi Berdaftar tidak dituntut dalam masa satu (1) bulan dari masa ia tersedia untuk pengambilan, kami boleh membuangnya tanpa apa-apa liabiliti terhadap anda. Hanya pemegang Teg Pengenalan Bagasi yang dihantar kepada Penumpang semasa pendaftaran Bagasi yang berhak menerima penyerahan Bagasi. Jika penumpang yang menuntut Bagasi itu tidak dapat mengemukakan Teg Pengenalan Bagasi untuk mengenal pasti Bagasi tersebut, kami akan menyerahkan Bagasi itu kepada penumpang tersebut hanya apabila kami telah berpuas hati bahawa dia telah membuktikan haknya ke atas bagasi tersebut, dan jika kami menghendakinya, penumpang tersebut hendaklah menyediakan jaminan yang mencukupi untuk menanggung sebarang kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang mungkin kami tanggung akibat penyerahan tersebut. Penerimaan Bagasi oleh pemegang Teg Pengenalan Bagasi tanpa aduan semasa penyerahan merupakan bukti prima facie bahawa Bagasi tersebut telah diserahkan dalam keadaan baik dan selaras dengan kontrak pengangkutan yang dipersetujui bersama.
8.9 Sekiranya Anda Mengambil Beg yang Salah: Sekiranya anda memungut beg yang salah atau bagasi lain dari karusel bagasi, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengembalikan beg atau bagasi tersebut dengan serta-merta menggunakan kos anda sendiri kepada pegawai tuntutan bagasi atau pengurus lapangan terbang di lapangan terbang tempat pengambilan bagasi tersebut. Anda juga perlu menanggung kos penghantaran yang akan kami kenakan untuk menghantar beg tersebut kepada pemilik yang hak.
Artikel 9
Jadual, Pembatalan
9.1 Jadual: Kami akan berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan kelewatan semasa membawa anda dan bagasi anda. Kami akan berusaha untuk mematuhi jadual sebenar yang telah diumumkan pada tarih perjalanan. Walau bagaimanapun, waktu yang tertera dalam jadual waktu, jadual atau tempat lain adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dan kami tidak bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun terhadap sebarang kerugian yang dialami oleh penumpang akibat perubahan tersebut.
9.2 Pembatalan, Perubahan Jadual:  Kapan pun setelah dilakukan pemesanan, perubahan, pembatalan, pengalihan, penundaan, penjadwalan ulang dan/atau keterlambatan penerbangan apa pun dapat terjadi karena keadaan di luar kendali kami atau alasan keamanan atau alasan komersial. Dalam hal pembatalan penerbangan ini, atas kebijakan yang ada, kami akan:
(a) membawa Anda pada kesempatan paling awal pada layanan dijadwalkan kami lainnya, di mana tersedia tempat tanpa biaya tambahan, dan jika perlu, memperpanjang masa berlaku pemesanan Anda; atau
(b) menyimpan  nilai tarif Anda di sebuah akun kredit untuk perjalanan Anda di masa depan, apabila Anda memilih melakukan perjalanan di lain waktu, asalkan Anda memesan ulang dalam waktu sembilan puluh (90) hari dari situ.
(c) mengembalikan nilai  ke akun bank atau kartu kredit atau kartu debit Anda, apabila Anda memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan  karena pembatalan penerbangan dan/atau penjadwalan ulang yang terjadi tiga (3) jam atau lebih sebelum atau sesudah waktu keberangkatan yang dijadwalkan. Untuk menghindari keraguan, tidak ada pengembalian dana apabila penerbangan ditunda, dibatalkan dan/atau dijadwalkan ulang di bandara pada hari keberangkatan yang Anda mungkin belum menerima penerbangan tersebut.
9.2.1 FLY-THRU:
Jika kelewatan atau pembatalan/penjadualan semula penerbangan kami menyebabkan anda terlepas penerbangan FLY-THRU sedangkan anda mempunyai tempahan yang disahkan, anda berhak menerima:

Jika penerbangan anda terlewat di tempat permulaan
 1. Penukaran percuma untuk menaiki penerbangan sambungan ke destinasi terakhir yang tersedia berikutnya dalam masa sambungan kami.
Jika penerbangan FLY-THRU anda terlewat
 1. Penukaran percuma untuk menaiki penerbangan sambungan yang tersedia berikutnya dalam masa sambungan kami.
Jika penerbangan baharu anda tidak mematuhi syarat masa sambungan atau jika Penerbangan Sambungan yang tersedia berikutnya itu jatuh pada keesokan harinya, kami tidak akan menyediakan perkhidmatan berikut:
 1. Penginapan sehari atau semalaman
 2. Pengangkutan darat
 3. Penyimpanan bagasi berdaftar anda. Anda perlu mengambil bagasi anda di tempat transit dan mendaftar masuk semula untuk penerbangan FLY-THRU baharu.
9.3 Remedi tunggal: Kecuali jika Konvensyen yang berkenaan dipakai, pilihan yang digariskan dalam Artikel 9.2 (a), (b) dan (c) ialah remedi tunggal dan eksklusif yang tersedia untuk anda.
Artikel 10
Kelakuan di Dalam Pesawat
10.1

Sekiranya, menurut pendapat wajar kami, kelakuan anda di dalam pesawat boleh membahayakan pesawat atau mana-mana penumpang atau harta benda di dalamnya, ataupun boleh menghalang atau mengganggu tugas anak-anak kapal, atau gagal mematuhi sebarang arahan anak kapal termasuklah tetapi tidak terhad kepada perbuatan yang berkaitan dengan merokok dalam apa bentuk sekalipun termasuk rokok elektronik, pengambilan alkohol, penggunaan telefon selular, atau penggunaan sebarang perkataan yang berunsur ugutan, bahasa kesat atau hinaan terhadap anak kapal, atau berkelakuan yang menyebabkan ketidakselesaan, kesulitan, kerosakan atau kecederaan kepada penumpang lain atau anak kapal, kami boleh mengambil tindakan yang difikirkan perlu termasuklah penahanan untuk menghalang daripada berulangnya kelakuan tersebut . Anda boleh diarahkan untuk meninggalkan pesawat dan tidak dibenarkan menaiki penerbangan seterusnya di mana-mana jua dan boleh didakwa atas kesalahan yang dilakukan semasa berada di dalam pesawat berkenaan.

10.2 Sekiranya akibat kelakuan anda itu kami memutuskan, mengikut budi bicara kami sewajarnya, untuk mengubah haluan pesawat bagi menurunkan anda, maka anda hendaklah bertanggungjawab atas segala jenis kos yang terpaksa kami tanggung sebagai akibat atau yang timbul daripada pengubahan haluan tersebut.
10.3 Atas sebab-sebab keselamatan, kami boleh melarang atau mengehadkan penggunaan peralatan elektronik di dalam pesawat, termasuklah tetapi tidak terhad kepada telefon selular, komputer riba, perakam mudah alih, radio mudah alih, pemain cakera padat, permainan elektronik atau peranti pemancar, termasuk mainan kawalan radio dan walkie-talkie. Penggunaan alat bantuan pendengaran dan perentak jantung adalah dibenarkan.
10.4 Tarif kami tidak termasuk makanan dan minuman gratis di kapal. Namun, Anda dapat memesan makanan 24 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan atau membelinya di atas kapal. Untuk menghormati semua budaya dan agama kami tidak mengizinkan makanan luar dibawa ke pesawat.

Dilarang merokok dalam bentuk apa pun pada penerbangan kami, termasuk rokok elektronik.

Barang-barang tahan lama seperti cokelat, biskuit dan keripik diperbolehkan di dalam kabin, asalkan tidak untuk dikonsumsi di atas kapal.

Barang-barang yang tidak tahan lama adalah barang yang akan rusak jika disimpan dalam kondisi tertentu, misalnya perubahan suhu atau kelembaban. Barang yang mudah rusak seperti nasi, mi, dan roti isi tidak diperbolehkan berada di dalam kabin, dan harus dibuang oleh tamu.

Buah-buahan diperbolehkan berada di kabin kapal, asalkan dikemas dan disegel dengan baik, dan tidak untuk dikonsumsi di atas kapal. Harap dicatat bahwa durian, nangka, dan buah-buahan berbau tajam yang telah dilarang bersama untuk berada dalam kabin pesawat tidak diperbolehkan, baik pada kabin maupun bagasi pesawat.
Artikel 11
Batasan Liabiliti
11.1 Notis Konvensyen Warsaw, Montreal: Sekiranya perjalanan penumpang melibatkan destinasi terakhir atau perhentian di sebuah negara selain negara perlepasan, Konvensyen Warsaw, Konvensyen Montreal 1999 dan Konvensyen lain yang terpakai atau undang-undang tempatan yang berkenaan boleh digunakan dan dalam kebanyakan kes, Konvensyen tersebut boleh mengehadkan liabiliti pengangkut untuk kematian atau kecederaan diri dan yang berkaitan dengan kehilangan atau kerosakan bagasi.
11.2 Notis Pembatasan Liabiliti Bagasi: Liabiliti untuk kehilangan, kelewatan atau kerosakan bagasi adalah terhad kecuali jika nilai yang lebih tinggi diisytiharkan terlebih dahulu dan caj tambahan telah dibayar. Liabiliti untuk perjalanan domestik dan liabiliti untuk perjalanan antarabangsa berbeza mengikut undang-undang masing-masing.
11.3 Jika Konvensyen Warsaw tidak dipakai: Jika pengangkutan anda tidak tertakluk kepada peraturan liabiliti Konvensyen Warsaw, peraturan yang berikut akan dikenakan:
(a) Apa-apa liabiliti yang kami tanggung untuk Kerosakan akan dikurangkan sekiranya terdapat kecuaian oleh pihak anda yang menyebabkan atau menyumbang kepada Kerosakan tersebut menurut undang-undang yang terpakai.
(b) Kami tidak bertanggungjawab atas Kerosakan Bagasi Berdaftar atau Tidak Berdaftar kecuali jika Kerosakan itu disebabkan oleh kecuaian kami dan Bagasi tersebut berada dalam kawalan atau jagaan kami.
(c) Kecuali dalam kes sesuatu perbuatan atau peninggalan yang dibuat dengan niat untuk menyebabkan Kerosakan atau secara melulu dan dengan mengetahui bahawa Kerosakan mungkin berlaku, liabiliti kami dalam kes Kerosakan Bagasi Berdaftar dan Bagasi Tidak Berdaftar hendaklah dihadkan kepada jumlah seperti yang dinyatakan dalam Jadual Bayaran. Jika berat Bagasi tidak dicatat pada Teg Pengenalan Bagasi, maka jumlah berat Bagasi Berdaftar itu dianggap tidak melebihi peruntukan bagasi yang terpakai untuk kelas pengangkutan berkenaan. Jika dalam kes Bagasi Berdaftar, nilai yang lebih tinggi telah diisytiharkan secara bertulis menurut kemudahan penilaian lebihan, liabiliti kami hendaklah dihadkan kepada nilai lebih tinggi yang diisytiharkan itu.
(d) Kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa Kerosakan yang timbul akibat pematuhan kami terhadap undang-undang atau peraturan Kerajaan dan peraturan yang terpakai atau akibat kegagalan anda untuk mematuhi undang-undang, peraturan Kerajaan dan peraturan tersebut.
(e) Kecuali jika peruntukan khusus dibuat dalam Terma & Syarat ini, kami hanya akan bertanggungjawab kepada anda untuk kerosakan pampas an yang boleh ditebus bagi kehilangan dan kos yang terbukti menurut undang-undang terpakai.
(f) Kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa Kerosakan yang disebabkan oleh Bagasi anda. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk sebarang Kerosakan yang disebabkan oleh Bagasi anda kepada penumpang atau harta benda lain, termasuk harta benda kami.
(g) Kami tidak bertanggungjawab langsung untuk Kerosakan pada benda atau barangan yang tidak dibenarkan dalam Bagasi Berdaftar dan Tidak Berdaftar termasuklah tetapi tidak terhad kepada barangan mudah pecah atau mudah rosak, barangan bernilai istimewa seperti wang, barang kemas, logam berharga, komputer, peranti elektronik peribadi, dokumen boleh niaga, sekuriti, atau barang berharga lain, dokumen perniagaan, pasport dan dokumen pengenalan lain, surat akuan hak milik atau sampel.
(h) Kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa penyakit atau ketidakupayaan, termasuklah kematian yang dikatakan berpunca daripada keadaan fizikal anda atau kerana kemerosotan keadaan tersebut.
(i) Kontrak pengangkutan termasuk Terma & Syarat ini dan pengecualian atau pembatasan liabiliti, adalah terpakai kepada ejen berdaftar, pembantu, pekerja dan wakil kami meliputi tahap yang sama seperti yang terpakai kepada kami. Jumlah keseluruhan yang boleh ditebus daripada kami dan daripada ejen berdaftar, pembantu, pekerja dan wakil tersebut tidak boleh melebihi jumlah liabiliti anda sendiri sekiranya ada.
(j) Tiada apa-apa pun dalam Terma & Syarat ini dan Syarat Kontrak yang boleh mengetepikan apa-apa pengecualian atau pembatasan liabiliti kami menurut Konvensyen Warsaw atau mana-mana Konvensyen lain atau undang-undang yang terpakai kecuali jika kami nyatakan sebaliknya dengan jelas.
Artikel 12
Had Masa untuk Tuntutan dan Tindakan
12.1 Notis Tuntutan: Penerimaan Bagasi oleh pemegang Teg Pengenalan Bagasi tanpa aduan semasa penyerahan merupakan bukti yang mencukupi bahawa Bagasi tersebut telah diserahkan dalam keadaan baik dan selaras dengan kontrak pengangkutan, kecuali jika anda membuktikan sebaliknya. Jika anda ingin memfailkan tuntutan atau tindakan berkenaan Kerosakan pada Bagasi Berdaftar, anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja anda menyedari Kerosakan itu, dan selewat-lewatnya dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan Bagasi tersebut. Jika anda ingin memfailkan tuntutan atau tindakan berkenaan kelewatan Bagasi Berdaftar, anda mesti memberitahu kami dalam masa dua puluh satu (21) hari dari tarikh Bagasi itu diletakkan dalam jagaan anda.  Setiap pemberitahuan tersebut mestilah dibuat secara bertulis dan dikirimkan atau dihantar kepada kami dalam tempoh yang tersebut di atas.
12.2 Had masa tindakan: Apa-apa hak ke atas kerosakan hendaklah dihapuskan jika tiada tindakan dibuat terhadap kami dalam masa dua (2) tahun dari tarikh ketibaan di destinasi, atau tarikh pesawat dijadualkan tiba, atau tarikh pengangkutan itu dihentikan. Cara pengiraan tempoh had masa hendaklah ditentukan oleh undang-undang mahkamah tempat kes ini didengar.
Artikel 13
Pengubahsuaian dan Penepian
13.1 Tiada seorang pun daripada ejen, pekerja atau wakil kami mempunyai kuasa untuk meminda, mengubah suai atau mengetepikan mana-mana peruntukan dalam Terma & Syarat ini.