Optiontown

AirAsia X dengan kerjasama Optiontown membawakan pilihan keselesaan pengembara yang sentiasa popular kepada anda. Hanya Optiontown boleh menyediakan semua opsyen dibawah dengan bayaran kecil untuk menikmati lebih keselesaan:

  • Pertingkatkan Opsyen Pelancongan (UTo)
  • Opsyen Tempat Duduk Kosong (ESo)
  • Opsyen Hadiah Kelonggaran (FRo)
  • Opsyen Tempat Duduk Diutamakan (PSo)
  • Opsyen Penerbangan Diutamakan (PFo)
  • Opsyen Tempah Berbilang (MBo)

Hanya klik pada tab di sebelah kiri untuk membaca lebih mengenai opsyen ini.

* AirAsia X dengan kerjasama Optiontown menyediakan khidmat Pilihan Naik Taraf Perjalanan (UTo), Pilihan Kerusi Kosong (ESo), Pilihan Ganjaran Fleksibiliti (FRo), Opsyen Tempat Duduk Diutamakan (PSo), Opsyen Penerbangan Diutamakan (PFo) dan Opsyen Tempah Berbilang (MBo). Optiontown ialah penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang mempertingkatkan perjalanan anda dengan AirAsia dan bukan sebahagian daripada kumpulan syarikat AirAsia.