หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลฉบับนี้ได้ กรุณาคลิกที่ลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง
If you experience problems viewing this newsletter, please copy this url to your web browser
http://www.airasia.com/nl/th/nl081203-th.htm
 

เรียนคุณ #FirstName#,


 เที่ยวบินพิเศษ จาก/สู่ ประเทศไทย

สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า สายการบินฯ ได้จัด เที่ยวบินพิเศษ จาก/สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ อันเป็นผลมาจากการปิดทำการของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในขณะนี้ โดยตารางการบินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2551

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารประจำท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โทร. +66 (0) 53 904 800 - 3 หรือ ศูนย์จำหน่ายบัตรโดยสารสาขาประตูท่าแพ โทร. +66 (0) 53 234 645 สำหรับผู้โดยสารในจังหวัดภูเก็ตและบริเวณใกล้เคียง กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โทร. +66 (0) 76 328 601 - 2

สายการบินฯ ขอแนะนำให้ทุกท่านดำเนินการ เช็คอิน ที่อาคารผู้โดยสาร ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา เนื่องจากท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกหากดำเนินการเช็คอินที่ท่าอากาศยานนานชาติอู่ตะเภา เพราะมีผู้โดยสารรอเช็คอินเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สายการบินฯ จะ ปิดรับบริการเช็คอิน สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาตามกำหนดการเดินทาง


กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

ฮ่องกง

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4693
กรุงเทพฯ
ฮ่องกง
17:50
21:35
2, 4 ธ.ค. 2551
FD4694
ฮ่องกง
กรุงเทพฯ
22:05
00:05
2, 4 ธ.ค. 2551

กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

กัวลาลัมเปอร์

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4573
กรุงเทพฯ
กัวลาลัมเปอร์
20:15
23:20
3 ธ.ค. 2551
FD4574
กัวลาลัมเปอร์
กรุงเทพฯ
23:50
00:55
3 ธ.ค. 2551

กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

สิงคโปร์

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4501
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
12:00
15:20
2, 4 ธ.ค. 2551
FD4502
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ
15:50
17:10
2, 4 ธ.ค. 2551
FD4503
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
20:15
23:35
2, 4 ธ.ค. 2551
FD4504
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ
00:05
01:25
2, 4 ธ.ค. 2551

กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

เซินเจิน

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4622
กรุงเทพฯ
เซินเจิน
18:10
22:10
2, 3 ธ.ค. 2551
FD4623
เซินเจิน
กรุงเทพฯ
22:40
00:40
2, 3 ธ.ค. 2551

กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

ฮ่องกง

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4691
กรุงเทพฯ
ฮ่องกง
13:00
16:45
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4692
ฮ่องกง
กรุงเทพฯ
17:15
19:15
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4693
กรุงเทพฯ
ฮ่องกง
17:50
21:35
3, 4 ธ.ค. 2551
FD4694
ฮ่องกง
กรุงเทพฯ
22:05
00:05
3, 4 ธ.ค. 2551

กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

มาเก๊า

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4600
กรุงเทพฯ
มาเก๊า
11:00
14:30
3, 4 ธ.ค. 2551
FD4601
มาเก๊า
กรุงเทพฯ
15:00
16:50
3, 4 ธ.ค. 2551
FD4602
กรุงเทพฯ
มาเก๊า
18:10
21:40
4 ธ.ค. 2551
FD4603
มาเก๊า
กรุงเทพฯ
22:10
00:00
4 ธ.ค. 2551

เชียงใหม่

สิงคโปร์

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4150
เชียงใหม่
สิงคโปร์
08:00
12:00
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4151
สิงคโปร์
เชียงใหม่
12:30
14:30
2, 3, 4 ธ.ค. 2551

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4232
เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
15:00
16:10
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4233
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
17:10
18:20
2, 3, 4 ธ.ค. 2551

เชียงใหม่

กัวลาลัมเปอร์

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4571
เชียงใหม่
กัวลาลัมเปอร์
10:00
13:50
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4571
กัวลาลัมเปอร์
เชียงใหม่
14:20
16:10
2, 3, 4 ธ.ค. 2551

ภูเก็ต

สิงคโปร์

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4524
ภูเก็ต
สิงคโปร์
08:00
10:45
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4525
สิงคโปร์
ภูเก็ต
11:15
12:00
2, 3, 4 ธ.ค. 2551

ภูเก็ต

กรุงเทพฯ (อู่ตะเภา)

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4021
ภูเก็ต
กรุงเทพฯ
12:30
13:50
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4022
กรุงเทพฯ
ภูเก็ต
14:50
16:10
2, 3, 4 ธ.ค. 2551

ภูเก็ต

กัวลาลัมเปอร์

เที่ยวบิน
เดินทางจาก
เดินทางสู่
เวลาออก
เวลาถึง
วันที่ทำการบิน
FD4575
ภูเก็ต
กัวลาลัมเปอร์
09:00
11:30
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
FD4576
กัวลาลัมเปอร์
ภูเก็ต
12:00
12:30
2, 3, 4 ธ.ค. 2551
เดินทางตั้งแต่: 2 - 4 ธันวาคม 2551


 ข่าวสารอัพเดต
ชำระเงินง่ายๆ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
 

บริการใหม่ชำระเงินง่ายๆ ผ่านบัญชีเงินฝาก รายละเอียด 

เอ็กซ์เพรสบอร์ดดิ้ง
 
ขึ้นเครื่องก่อนใครเลือกที่นั่งตาม
อัธยาศัยกับบริการใหม่จาก
ไทยแอร์เอเชีย รายละเอียด
ระบบติดตามสัมภาระ
 
หากเกิดความผิดปกติขึ้น กับสัมภาระของท่าน เรามีบริการ เพื่อติดตามสถานะ ของสัมภาระ รายละเอียด
เว็บเช็คอิน
 
เช็คอินง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
ด้วยบริการเว็บเช็คอิน
รายละเอียด
On Time Guarantee
 
รับประกันความตรงต่อเวลา
หากล่าช้ารับฟรี..
บัตรของขวัญ E-Gift Voucher
รายละเอียด
Airport Transfer
 
เดินทางสู่ตัวเมืองได้ง่ายๆ ในราคาประหยัดเพียง 140 บาท กับ Airport Express รายละเอียด

เลือกเส้นทางการบินที่ท่านสนใจแล้วบินไปกับเรา..
ลงทะเบียน สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกรับข่าวสารจาก แอร์เอเชีย.
ยกเลิกการเป็นสมาชิก สำหรับท่านที่ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกรับข่าวสารจากเรา.