ฟรี บริการรถรับ-ส่ง สนามบินมัณฑะเลย์สู่ตัวเมือง

 

Mandalay Free Shuttle Bus

 

ฟรี บริการรถรับ – ส่ง สำหรับผู้โดยสารแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ หรือ มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
จากสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เข้าสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์นั้น มีระยะทางทั้งสิ้นรวม 45 กิโลเมตร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน  วันนี้แอร์เอเชียให้บริการรถรับส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทำไมต้องเลือกบินกับแอร์เอเชีย สำหรับเส้นทาง  กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ หรือ มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

 • ประหยัดค่าเดินทางจาก  สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์
 • มีโปรโมชั่นตั๋วราคาประหยัดอยู่เสมอๆ
 • ฟรี รถบริการรับ-ส่ง เส้นทาง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ 
 • สะดวกกว่าด้วยเที่ยวบินตรงทุกวัน กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ หรือ มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
  ตารางบริการรถรับส่ง
เวลาออก
 

สนามบินมัณฑะเลย์ ► เมืองมัณฑะเลย์ (ถนน 79 ข้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ระหว่างถนน 26 และ 27)

รถคันที่ 1
12:45 น.
รถคันที่ 2
13:00 น.
เมืองมัณฑะเลย์ (ถนน 79 ข้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ระหว่างถนน 26 และ 27) ► สนามบินมัณฑะเลย์
รถคันที่ 1

09:00 น.

รถคันที่ 2 09:15 น.

 

เงื่อนไข

 • ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถบริการ รับส่ง ได้เฉพาะวันที่ระบุไว้บนบอร์ดดิ้งพาสหรือเอกสารยืนยันการเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทาง กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ หรือ มัณฑะเลย์ -  กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • สายการบินสงวนสิทธิ์การใช้บริการรถรับส่งเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อระบุบนบอร์ดดิ้งพาสหรือเอกสารยืนยันการเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทาง กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ หรือ มัณฑะเลย์ -  กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารยืนยันการใช้บริการบอร์ดดิ้งพาส หรือ เอกสารยืนยันการเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชีย พร้อมกับหนังสือเดินทาง เพื่อรับบริการ
 • ผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสัมภาระ สายการบินไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ รถบริการ รับ – ส่ง
 • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ทั้งนี้รถบริการมีจำนวนจำกัด
 • สายการบินไม่รับผิดชอบ เกิดอุบัติเหตุ กับผู้โดยสาร
 • ผู้โดยสารมีหน้าที่ในการเช็คอินเพื่อการเดินทางด้วยเที่ยวบินด้วยตัวเองและตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • รถบริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเวลาที่ระบุเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้า
 • การให้บริการรถรับนั้น ทางสายการบินฯ เป็นเพียงผู้จ้างวาน ความเสียหายหรือสูญเสียใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ ทางสายการบินสามารถปฎิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี

คำถามที่พบบ่อย

ตรวจสอบรายละเอียดและคำถาม/คำตอบเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติม คลิก

·         Passenger is responsible for own flight check-in within requirements of conditions.