อมูลองค์กร

แอร์เอเชีย

สายการบินชั้นนำของเอเชีย ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดให้ทุกคนมีโอกาสใช้บริการการบินเชิงพาณิชย์อย่างเท่าเทียมกัน นับตั้งแต่ปี 2001 แอร์เอเชียเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมและเติบโตอย่างรวดเร็ว จนได้รับการยอมรับเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับโลก พร้อม ๆ กับการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางที่ครอบคลุมกว่า 20 ประเทศ การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีนวตกรรมการบิน พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพเช่น แอร์เอเชียเอ็กซ์ ไทยแอร์เอเชีย อินโดนีเซียแอร์เอเชีย และ แอร์เอเชียฟิลิปปินส์ เพื่อยืนยันการเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ทำให้ "ใครๆ ก็บินได้" อย่างแท้จริง

คลิกที่นี่ เพื่อดูรางวัลและผลงานต่างๆ

แอร์เอเชียเอ็กซ์

มุ่งเน้นการให้บริการในราคาประหยัดสำหรับเที่ยวบินที่มีระยะเวลาการบินที่มากกว่า - แอร์เอเชียเอ็กซ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อรองรับการให้บริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยมีเครือข่ายการบริการแบบจุดต่อจุดและมีพิสัยการบินระยะไกล แอร์เอเชียเอ็กซ์มีระบบการจัดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน และมีฐานปฏิบัติการการบิน ณ ท่าอากาศยานที่เหมาะสมสำหรับสายการบินราคาประหยัด และไม่มีการทำโค้ดแชร์ที่ซับซ้อนหรือวิธีการดั้งเดิมอื่นๆ ที่ต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูง อย่างไรก็ตามเราให้ความสำคัญและใส่ใจความปลอดภัยในการให้บริการเป็นอันดับหนึ่ง เราทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถรับบริการในราคาประหยัดได้ผ่านทางการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเรา

การทำงานของแอร์เอเชียเอ็กซ์ได้รับการรับรองและดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศมาเลเซียและระดับสากล และยังได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับสากลอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย แอร์เอเชียเอ็กซ์มุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ให้บริการในราคาสุดประหยัด ปลอดภัย พร้อมด้วยการบริการที่ดีเลิศ มีสิ่งให้ความบันเทิงที่น่าประทับใจบนเที่ยวบิน และเอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และพร้อมนำผู้โดยสารบินสู่จุดหมายปลายทางในฝันทั่วทุกมุมโลกทั้ง ออสเตรเลีย และ เอเชีย

เป้าหมายการทำงาน

เพื่อเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดด้านค่าโดยสารและการเชื่อมเส้นทางกว่า 30 ล้านคน

ภารกิจของเรา

 • เป็นบริษัทที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นเยี่ยม
  โดยมีพนักงานทุกคนเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว
 • สร้างชื่อเสียงให้กับเอเชียในระดับโลกด้วยตราเครื่องหมายสินค้าของเรา
 • มุ่งมั่นให้บริการในราคาประหยัดเพื่อให้ทุกคนสามารถบินได้กับแอร์เอเชีย
 • รักษาระดับสินค้าให้เปี่ยมด้วยคุณภาพอยู่เสมอ พร้อมใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดต้นทุน และยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

ค่านิยมของเรา

เราสามารถนำเสนอการให้บริการในราคาที่แสนประหยัดได้ โดยใช้กลยุทธ์หลักๆดังต่อไปนี้

 • ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ:
  เราร่วมทำงานกับทีมงานซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการบินของโลกอย่างเคร่งครัด
 • การใช้อากาศยานให้เกิดประโยชน์สูงสุด:
  เราใช้เวลาในการรับส่งเครื่องสั้นที่สุดเพียง 25 นาทีเท่านั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุน
 • สายการบินต้นทุนต่ำ:
  เราให้ทางเลือกแก่ผู้โดยสารในการเลือกซื้อบริการต่างๆที่ต้องการเองได้ โดยรักษาระดับบริการและคุณภาพให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ
 • สร้างความคล่องตัวให้กับการปฏิบัติงาน:
  เราตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าใช้การดำเนินงานที่เรียบง่ายที่สุด
 • ใช้ระบบการสำรองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ:
  เราใช้ช่องทางที่หลากหลายจากนวัตกรรมใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสำรองที่นั่งและการเดินทาง
 • ใช้เครือข่ายการบินแบบจุดต่อจุด:
  การใช้เครือข่ายการบินแบบจุดต่อจุดจะรักษาการทำงานให้เรียบง่ายและมีต้นทุนต่ำ.

กุญแจสำคัญในการให้บริการด้วยอัตราค่าโดยสารราคาต่ำ คือการรักษาต้นทุนให้ต่ำอย่างสม่ำเสมอ ความสำเร็จในการบริหารให้ได้ต้นทุนต่ำนั้น จำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงจากทุกฝ่ายภายในองค์กร และต้องทำงานด้วยความเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน ดังนั้น ขั้นตอนในการทำงานของทุกระบบจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดทางด้านอุตสาหกรรม

องค์ประกอบหลักของธุรกิจประเภทสายการบินต้นทุนต่ำมีดังต่อไปนี้;

+ การใช้ประโยชน์จากเครื่องบินให้ได้มากที่สุด

ให้เครื่องบินบินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเริ่มบินเชิงพาณิชย์เที่ยวแรกในเวลาเช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และ โดยปกติเที่ยวบินสุดท้ายมักจะสิ้นสุดในเวลาเที่ยงคืน การเตรียมความพร้อมสำหรับเที่ยวบินต่อไปอย่างรวดเร็วนั้น คือปัจจัยสำคัญหมายถึงเครื่องบินใช้เวลาอยู่บนภาคพื้นดินน้อยที่สุด ทั้งนี้บริษัทสายการบินจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินลำนั้นๆ บินอยู่บนอากาศไม่ใช่เมื่อเครื่องบินลำนั้นๆ จอดนิ่งอยู่บนพื้นดิน เวลาที่แอร์เอเชียใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับรับเที่ยวบินต่อไปคือ 25 นาทีเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา 1 ชั่วโมงสำหรับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยทั่วไปแล้ว แอร์เอเชีียจะใช้ประโยชน์จากเครื่องบินสูงสุดโดยการบิน 12 ชั่วโมงต่อเนื่องกันต่อวัน ในขณะที่สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอาจจะบินประมาณ 8 ชั่วโมงต่อเนื่องกันต่อวัน

+ ไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือย

พื้นฐานทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำคือ การขนส่งผู้โดยสารจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง สิ่งอื่นๆ ใดๆ นอกเหนือจากนี้ถือว่าเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย ซึ่งสามารถจัดหาให้ได้แต่ต้องมีการเสียค่าบริการ สิ่งของฟุ่มเฟือยที่แอร์เอเชียไม่มีให้บริการมีดังนี้
 • ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ทำไมต้องให้ในสิ่งที่คุณไม่ชอบ? ผู้โดยสารสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มในราคาสมเหตุสมผลจากลูกเรือของเรา
 • เลือกที่นั่งตามใจ ไม่มีการกำหนดหมายเลขที่นั่ง ผู้โดยสารจะได้รับบอร์ดดิงพาสและเลือกที่นั่งจากจำนวนที่นั่งว่างที่มีเหลืออยู่
 • สายการบินแบบไร้ตั๋ว ลดความวุ่นวายให้ผู้โดยสารโดยผู้โดยสารไม่ต้องกังวลเรื่องการรับตั๋วก่อนเดินทาง และยังเป็นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสายการบินอีกด้วย (ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าแจกจ่าย)
 • ไม่มีการคืนเงิน สายการบินต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากเมื่อผู้โดยสารไม่แสดงตัวขึ้นเครื่อง เนื่องจากการขอคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางใหม่ ไม่ว่าผู้โดยสารจะมาขึ้นเครื่องหรือไม่ ต้นทุนของเที่ยวบินสำหรับสายการบินนั้นเท่าเดิม สายการบินต้นทุนต่ำไม่สามารถยอมรับผู้โดยสารที่ไม่มาขึ้นเครื่องและจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับการพลาดเที่ยวบิน
 • ม่มีโปรแกรมความภักดี เราเชื่อว่าลูกค้าของเรามีความภักดีต่ออัตราค่าโดยสารที่ต่ำของเรา เพราะฉะนั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือโปรแกรมไมล์สะสมสำหรับผู้บินบ่อย

+ การดำเนินงานแบบรวบรัด เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพสูง

การทำให้กระบวนการทำงานเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือกุญแจสู่ความสำเร็จของ LCC
 • เครื่องบินประเภทเดียว นักบิน ลูกเรือ ช่างเครื่อง และฝ่ายปฏิบัติการมีความชำนาญเฉพาะในประเภทของเครื่องบินที่ใช้เพียงประเภทเดียว ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง การเก็บรักษาคลังอุปกรณ์ที่ต้องมีชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับประเภทที่แตกต่างของเครื่องบิน ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องบินหลายประเภทที่มีลักษณะต่างกัน หรือสิ่งจำเป็นใหม่ๆ ในงาน
 • การจัดที่นั่งในชั้นเดียว มีการจัดที่นั่งในชั้นเดียวเท่านั้น เช่น ชั้นหนึ่ง และผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ หากคุณต้องการสิทธิพิเศษในการเลือกที่นั่งของคุณ คุณสามารถทำได้โดยการซื้อ Xpress boarding
 • การจัดที่นั่งในชั้นเดียว มีการจัดที่นั่งในชั้นเดียวเท่านั้น เช่น ชั้นหนึ่ง และผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ หากคุณต้องการสิทธิพิเศษในการเลือกที่นั่งของคุณ คุณสามารถทำได้โดยการซื้อ Xpress boarding

+ สิ่งอำนายความสะดวกพื้นฐาน

  การทำให้กระบวนการทำงานเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือกุญแจสู่ความสำเร็จของ LCC

 • สนามบินรอง เครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่ำส่วนใหญ่ทำการบินระหว่างสนามบินที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสนามบินหลักที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย ยกตัวอย่างเช่น สนามบิน Stanstead แทนสนามบิน Heathrow ในกรุงลอนดอน สนามบินเหล่านี้มักถูกเรียกเป็นสนามบินรอง การปฏิบัติงานจากสนามบินรองดังที่เรียกกันนั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าจากสนามบินสำคัญที่มีขนาดใหญ่กว่า รวมทั้งสนามบินรองยังมีความแออัดคับคั่งน้อยกว่ามากและ "เวลาในการกลับเครื่องบิน (Turnaround times)" ก็สั้นกว่ามากด้วย ตัวอย่างเช่น ในการลดค่าบริการให้ต่ำที่สุด แอร์เอเชียทำการบินไปยัง Clark Airbase ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาออกไป 70 กม. ควบคู่ไปกับการบินไปสนามบิน Manila Ninoy Aquino
 • บิสิเนสเลานจ์ ลืมมันไปได้เลย

+ เครือข่ายแบบจุดต่อจุด

 • เครือข่ายแบบจุดต่อจุด LCC หลีกเลี่ยงระบบ Hub-and-spoke ที่เป็นการเชื่อมต่อเที่ยวบินแบบศูนย์กลาง และรับเอาเครือข่ายแบบจุดต่อจุดที่เรียบง่ายมาใช้แทน เกือบทุกเที่ยวบินแอร์เอเชียเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาไม่นาน (เที่ยวบิน 3 ชั่วโมงหรือสั้นกว่า) ไม่มีการทำข้อตกลงใดๆ กับบริษัทสายการบินอื่นๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินต่อ ความเป็นไปได้สำหรับการโอนย้ายเที่ยวบิน การติดป้ายที่กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระและส่งผ่านจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่ง

+ ระบบจำหน่ายแบบลีน

ต้นทุนในการจำหน่ายคือสิ่งที่ FSC มักจะเพิกเฉยมากที่สุด บ่อยมากที่ FSC อาศัยบริษัทหรือหน่วยงานตัวแทนท่องเที่ยวและสำนักงานขายอันหรูหราทันสมัยของตน ยิ่งไปกว่านั้น FSC มักจะใช้จ่ายเกินงบประมาณด้วยการทำให้ช่องทางจำหน่ายยุ่งยากโดยการรวมระบบของตนเข้ากับระบบจำหน่ายทั่วโลกมากมาย LCC จะรักษาช่องทางจำหน่ายของตนให้เรียบง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้และครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของโปรไฟล์กลุ่มลูกค้า ตัวอย่างเช่น แอร์เอเชียสามารถจัดเตรียมบริการเข้าถึงนักเดินทางชาวยุโรปอารยธรรมและความเจริญสูงผ่านทางการขายทางอินเตอร์เน็ตและบัตรเครดิต และในเวลาเดียวกัน แอร์เอเชียก็ได้จัดตั้งระบบสำหรับการขายตั๋วของเราแก่สถานที่ห่างไกลความเจริญและปราศจากเทคโนโลยีด้วย เช่น พม่า

การขายทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ของการขาย (±65%) ทำผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน โดยการใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสาร นี่คือช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิผลทางด้านต้นทุนมากที่สุด

 • สำนักงานขาย แอร์เอเชียมีสำนักงานขายไม่มาก เราจัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อต่อเมื่อเรามีความมั่นใจว่าจะก่อให้เกิดการขายที่คุ้มค่าเท่านั้น นอกจากนี้ เราไม่ได้กำหนัดตายตัวที่จะต้องมีสำนักงานขายของเราในเขตพื้นที่ความเจริญสูงหรือทันสมัยของเมือง
 • ตัวแทนท่องเที่ยว LCC หลีกเลี่ยงที่จะอาศัยการขายผ่านตัวแทนท่องเที่ยวอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งหมายความว่าสายการบินไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชันใดๆ ให้แก่ตัวแทนท่องเที่ยว เนื่องจากการกระทำเช่นนั้นย่อมจะส่งผลต่ออัตราค่าโดยสาร และเพราะแอร์เอเชียไม่ใช้ตัวแทนท่องเที่ยว จึงไม่ได้ใช้หรือเข้าร่วมในระบบจองที่นิยมกันทั่วโลกด้วย ซึ่งช่วยในการประหยัดต้นทุนและสะท้อนออกมาในการกำหนดราคาของแอร์เอเชีย
 • ศูนย์บริการ การขายตั๋วสามารถทำได้ทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิผลทางด้านต้นทุนอีกด้วย


หลักจรรยาบรรณ: การรับประกันว่าเราดำเนินธุรกิจของเราอย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีจริยธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

โครงการ BIG โลยัลตี้โปรแกรม

BIG คือโครงการสำหรับสมาชิกทั่วโลก "ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก" โดยคุณสามารถสะสม BIG Point ได้สำหรับธุรกรรมทุกรายการ โดยคุณสามารถแลกคะแนนเป็นบัตรโดยสารฟรี*จาก AirAsia สมาชิกยังได้รับสิทธิ์ในการทำรายการจอง รับข้อเสนอพิเศษและส่วนลดก่อนใครในฐานะ AirAsia BIG Loyalty Member
* ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข