สำรองที่นั่ง

ผู้โดยสารชั้นพิเศษ

ผู้โดยสารทุกคนพิเศษเหมือนกันหมด แต่เราให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสารที่พิเศษจริงๆ.

ผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางคนเดียว (YPTA)

ผู้โดยสารคนใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันเดินทางจะไม่มีสิทธิ์เดินทางในฐานะ YPTA เนื่องจากเรายังถือว่าท่านต้องการการดูแลและไม่สามารถเดินทางตามลำพังได้ นอกจากนี้ เราไม่จัดว่าผู้โดยสาร YPTA เป็นผู้ใหญ่และไม่สามารถเป็นผู้ปกครองระหว่างเดินทางของผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้.

สมาชิก SkyRider ที่อายุ 7 - 12 ปีมีสิทธิ์บินคนเดียวได้โดยใช้บริการ SkyRider Young Flyer ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ได้โดยคลิกที่นี่.

เราจะจัดว่าผู้โดยสารที่อายุอยู่ระหว่าง 12 - 16 ปีเป็น YPTA และดังนั้นจึงมีสิทธิ์บินได้เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้กรอกและลงชื่อในแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้อง (Release and Indemnity) ของเรา เพื่อรับ YPTA ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้งนี้ เราจะไม่ให้บริการก่อนขึ้นเครื่องหรือบริการ "นัดพบและช่วยเหลือ" แก่ YPTA

ผู้โดยสารที่อายุ 16 - 18 ปี มีสิทธิ์เดินทางได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ และเราจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่; อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารในช่วงอายุนี้จะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองระหว่างเดินทางของเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี.


ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์จะมีสิทธิ์เดินทางกับเรา โดยต้องกรอกแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของแอร์เอเชีย/แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia/AirAsia X Liability Statement) ของเรา ณ เวลาเช็คอิน.

ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 28 ถึง 34 สัปดาห์จำเป็นต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันแล้ว ที่ยืนยันอายุครรภ์เป็นสัปดาห์และรับรองความพร้อมของผู้เดินทาง ห้ามใช้ใบรับรองที่มีอายุเก่ากว่า 30 วัน ณ วันเดินทาง นอกจากนี้ ผู้โดยสารจะต้องกรอกแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของเรา ณ เวลาเช็คอินด้วย.

เราจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ขึ้นไปเดินทางกับแอร์เอเชีย/แอร์เอเชียเอ็กซ์.

 

บริการเก้าอี้รถเข็น/ลิฟท์คนพิการ

เราต้องการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเรารับทราบความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านการแชทหลังจากที่คุณสำรองที่นั่งจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของคุณ

เราไม่เก็บค่าบริการของเก้าอี้รถเข็นที่ท่านนำมาเช็คอิน แต่เราเก็บค่าบริการช่วยเหลือ.