สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)

ท่านสามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าในอัตราลดพิเศษได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือในอัตราปกติเมื่อจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน

AirAsia baggage allowance สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. 

 

น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต

เส้นทางในประเทศ 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก
เส้นทางระหว่างประเทศ   20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก

หมายเหตุ: อนุญาตให้แบ่งโควตาน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้กันได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีเลขจอง (Booking number) เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ของแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. และต้องถูกต้องตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน

 

สำหรับรถเข็นเด็ก/รถเด็ก/รถเปลเด็ก และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อื่นๆนั้นท่านสามารถเช็คอินได้ฟรี!

การเช็คอินกระเป๋า

ท่านจะต้องเช็คอินสัมภาระทุกชิ้นที่สนามบิน:

อย่างน้อย 45 นาที
ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน AK/FD/QZ/PQ) ทุกเที่ยว)

อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (เที่ยวบิน D7)

บริการตรวจสอบสัมภาระเพียงครั้งเดียว

กระเป๋าของท่านจะถูกติดป้ายโดยอัตโนมัติไปยังปลายทางสุดท้ายของท่านด้วยบริการแอร์เอเชียฟลายทรู (สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง).

สัมภาระส่วนเกินโควตา

ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระที่เกินโควตาที่จองไว้ล่วงหน้านั้นจะต้องเสียค่าบริการในอัตราต่อกิโลกรัมตามตารางค่าบริการของเรา.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้ 15 กก.สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ หรือ 20 กก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ

เครื่องดนตรี

สำหรับอุปกรณ์ดนตรีขนาดเล็กอย่างเช่นกีตาร์ เซลโล่ ไวโอลิน หรือวิโอล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อนุญาตไว้ในระเบียบสัมภาระพกพา (Cabin baggage) ของเรา แต่มีน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. (ขนาด: สูง 103 ซม. x ยาว 41 ซม. x กว้าง 41 ซม.) นั้นท่านสามารถพกพาเข้าไปในห้องโดยสารได้โดยท่านต้องจองและจ่ายเงินซื้อที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งไว้แล้ว แต่ที่นั่งสำหรับวางเครื่องดนตรีตัวนี้จะไม่ได้รับโควตาสัมภาระใดๆ.

 

สิทธิพิเศษ BIG Shots

แจ้งรหัส BIG Shot ID ของท่านแล้วรับแต้ม BIG Point 1 แต้มสำหรับเงินทุก RM2 ที่จ่ายไป เวลาที่ท่านจองสัมภาระล่วงหน้า!
สมัครเป็นสมาชิก BIG Shot ได้ที่นี่ เพื่อแลกรางวัลเป็นเที่ยวบินฟรี.