สัมภาระอุปกรณ์กีฬา

สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นห้ามหนักเกิน 32 กก.

น้ำหนักอุปกรณ์กีฬาที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต

เส้นทางในประเทศ - 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก.

เส้นทางระหว่างประเทศ - 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก.

หมายเหตุ:
- ไม่จำกัดจำนวนชิ้นแต่น้ำหนักรวมต้องไม่เกินโควต้าน้ำหนักสัมภาระที่ได้สำรองไว้ล่วงหน้าหรือน้ำหนักสัมภาระหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
- จะเก็บค่าบริการสัมภาระส่วนเกินทุกๆกิโลกรัมที่เกินมา.

A. อุปกรณ์กีฬาที่เรารับขนส่ง

อุปกรณ์ในรายการข้างล่างจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬา ส่วนอุปกรณ์กีฬาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการนั้นจะจัดเป็นโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ ท่านสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬาได้ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตในอัตราลดพิเศษ หรือจะจ่ายในอัตราปกติที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินก็ได้.

+ กอล์ฟ

อุปกรณ์กอล์ฟต้องบรรจุในกล่องใส่อุปกรณ์กอล์ฟที่สากลยอมรับ

+ กระดานโต้คลื่น

กระดานโต้คลื่นของท่านห้ามยาวเกิน 277 ซม./109 นิ้ว.

+ ดำน้ำ

 • เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำลึกหนึ่งเครื่อง
 • สายรัดถัง
 • เกจวัดความดันถัง
 • หน้ากาก
 • ตีนกบหนึ่งคู่
 • ชุด/เสื้อดำน้ำ
 • ขวด
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • ท่อหายใจ
 • เข็มขัดถ่วงน้ำหนัก
 • ถังทรงกระบอกว่างหนึ่งถัง
หมายเหตุ: เราไม่รับขนส่งหลอดไฟดำน้ำความเข้มสูงและหลอดไฟดำน้ำพกพาแบบปกติ เช่นไฟฉาย ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่กรดตะกั่วแบบรีชาร์จ ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหลหกได้หรือไหลหกไม่ได้ ทั้งเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระพกพา เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้จัดเป็นวัตถุอันตรายตามระเบียบของเรา.

+ จักรยาน

ต้องแพ็คมาอย่างถูกต้องในถุงจักรยานที่สังเกตได้ หรือในกล่อง/ถุงคลุมหรือในห่อพลาสติก แม้ว่าถุงจักรยานเกือบทุกแบบจะถูกต้องตามขนาดมาตรฐาน แต่เราก็รับถุงจักรยานทุกประเภทที่เป็นถุงเดียว เราไม่รับขนส่งจักรยานที่ไม่ได้แพ็คมาในถุงจักรยานหรือในกล่อง/ถุงคลุม หรือถุงพลาสติก ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินจักรยานได้แค่หนึ่ง (1) คันเท่านั้น.

เตรียมจักรยานให้พร้อมเดินทาง
แฮนด์จักรยาน ต้องหันแฮนด์จักรยานให้อยู่แนวเดียวกับโครงรถ
บันไดถีบ ควรถอดหรือเช็คอินบันไดถีบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อจักรยานคันอื่นหรือสัมภาระใต้ท้องเครื่องอื่นๆ
เกียร์ ควรห่อเกียร์เพื่อป้องกันความเสียหาย
ยาง ต้องปล่อยลมออก
บังโคลน จะถอดหรือหุ้มป้องกันความเสียหายไว้ก็ได้
อุปกรณ์หลุดง่าย อุปกรณ์ที่หลุดง่ายอย่างเช่น ที่สูบลม ไฟ ขวดน้ำ ฯลฯ ต้องยึดให้แน่นกับตัวจักรยาน หรือถอดออกแล้วนำมาเช็คอิน

+ สกี/สโนว์บอร์ด

อุปกรณ์สกี/สโนว์บอร์ดต้องจัดเก็บในถุงใส่อุปกรณ์เฉพาะที่สากลยอมรับ

+ คริกเก็ต

ท่านสามารถนำกล่อง/ถุงมาได้หนึ่งถุงสำหรับใส่ไม้คริกเก็ต วิกเก็ต แพด และบอล.

B. อุปกรณ์กีฬาที่เรารับเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

เรารับขนส่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ โดยจะถือว่าเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่าน.

+ ตกปลา

อุปกรณ์ตกปลาประกอบด้วยคันเบ็ดและรอกที่อยู่ในกระเป๋า และถุงอีกหนึ่งถุงสำหรับใส่เหยื่อปลอม สวิง และรองเท้าตกปลา

+ ยิงธนู

ท่านสามารถนำถุงมาได้หนึ่งถุงสำหรับใส่คันธนูหนึ่งคัน กระบอกธนูหนึ่งกระบอก และลูกธนูของท่าน

+ ฮ็อกกี้

ท่านสามารถนำอุปกรณ์ฮ็อกกี้มาในถุงทีมแบบมาตรฐานที่มีขนาดไม่เกินที่ระบุไว้ในระเบียบสัมภาระ ในถุงท่านสามารถใส่ไม้ ลูก และแพดได้.

+ ลาครอส

ท่านสามารถนำถุงอุปกรณ์มาได้หนึ่งถุงเพื่อใส่ไม้ลาครอส.

+ โบว์ลิ่งสิบพิน

ท่านสามารถนำกระเป๋าที่ไม่กลิ้งมาได้หนึ่งใบ สำหรับใส่ลูกและรองเท้าโบว์ลิ่ง

+ เทนนิส/แบดมินตัน

ท่านสามารถนำถุงไม้เทนนิสแบบใส่ไม้เดียวหรือหลายไม้ สำหรับใส่ไม้และลูกเทนนิส/ลูกแบดมินตัน

+ อุปกรณ์สกีน้ำ

ท่านสามารถนำถุงสกีน้ำมาได้หนึ่งถุง สำหรับใส่กระดานสกีน้ำมาตรฐานหนึ่งคู่หรือสกีน้ำแบบมีสกีแผ่นเดียว.

+ อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ

ท่านสามารถนำถุงวินด์เซิร์ฟมาได้หนึ่งถุง และกระดานวินด์เซิร์ฟต้องมีความยาวไม่เกิน 277 ซม. /109 นิ้ว

+ อุปกรณ์กีฬาอย่างอื่นทั้งหมด

ไม่ควรแพ็คอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ในกระเป๋าเดินทางกีฬา:
 1. เสื้อผ้ากีฬา
 2. กระเป๋าและถุงกีฬา
 3. อุปกรณ์หรือเครื่องกีฬาขนาดเล็กอย่างเช่นสนับแข้งนักฟุตบอล

อุปกรณ์กีฬาที่เราไม่รับขนส่ง

เนื่องจากขนาดที่ใหญ่และความซับซ้อนในการขนย้าย อุปกรณ์กีฬาบางอย่างจึงไม่สามารถผ่านระบบสัมภาระของสนามบินหรือใส่ไว้ในช่องเก็บสินค้าของเครื่องบินได้ ดังนั้นเราจึงไม่รับขนส่งอุปกรณ์กีฬาดังต่อไปนี้

 • เครื่องร่อน
 • ใบของเรือใบ 
 • เรือคายัก เรือคานู และพาย 
 • ไม้กระโดดสูง 
 • แหลน