เวลาทำการ Group desk

+ จีน

+86 512 8555 7717
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
china_groupdesk@airasia.com

+ อินเดีย

India Group Desk

+91 44 4221 8333
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+0530)
วันเสาร์: 9.00 น. - 13.00 น. (GMT+0530)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
in_groupdesk@airasia.com

+ อินโดนีเซีย

IAA Group Desk

+62 21 2927 0988
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+7)
วันเสาร์: 9.00 น. - 12.00 น. (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
iaa_groupdesk@airasia.com

+ ญี่ปุ่น

AAX Japan Group Desk

+81350501256 (กด 3 เพื่อทำการจองเป็นหมู่คณะ )
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 8.00 น. - 17.00 น.(GMT+9)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
aax_groupdesk@airasia.com

+ เกาหลี

AAX Korea Group Desk

+798 1420 69940 (ITFS)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 17.00 น.(GMT+9)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
aax_groupdesk@airasia.com

+ มาเลเซีย

AAX Group Desk (AirAsia X / AirAsia X Fly-Thru flights)

+603 2787 0101
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
aax_groupdesk@airasia.com

MAA Group Desk (AirAsia flights)

+603 8775 4399
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
maa_groupdesk@airasia.com

+ พม่า

+95-9-3165 6611/ 3165 6622
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 5.30น (GMT+0630)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
taa_rgngrp@airasia.com

+ ฟิลิปปินส์

AAZ Group Desk

+632 8547483
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น(GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
paa_groupdesk@airasia.com

+ ไทย

TAA Group Desk

+662 515 9888
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+7)
วันเสาร์: 9.00 น. - 12.00 น. (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
taa_bkkgrp@airasia.com

+ เวียดนาม

+84-8-73050080/ +84-8-73050081
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
taa_sgngrp@airasia.com