เช็คอินผ่านมือถือ

จะเช็คอินทางมือถือได้อย่างไร?

ขั้นที่ 1: การเช็คอิน

พิมพ์คำว่า www.airasia.com ลงบนเว็บบราวเซอร์ของโทรศัพท์มือถือของท่าน; แล้วใส่ชื่อเมืองต้นทางและเลขจอง แล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ จากนั้นรอการตอบกลับทาง SMS ที่เราจะส่งไปยังเบอร์มือถือของท่านเพื่อยืนยันการเช็คอิน.

ผู้ใช้โทรศัพท์ Android และ iPhone สามารถดาวน์โหลดแอพแอร์เอเชียโมบาย เพื่อทำให้เช็คอินได้สะดวกง่ายดายขึ้น.

ขั้นที่ 2: ที่สนามบิน

a) สแกนและสั่งพิมพ์บัตรขึ้นเครื่อง

กรุณาเดินไปยังเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D หรือเครื่องเช็คอินด้วยตนเองของเราที่สนามบิน แล้วสแกนบาร์โค้ด 2D ที่เราส่งให้ท่านทาง SMS ลงไป จากนั้นเครื่องจะพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องของท่านออกมา

ท่านสามารถหาเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ได้ที่สนามบินของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และสนามบินในฟิลิปปินส์.

b) การยืนยันเอกสาร / ฝากส่งกระเป๋า

ฝากส่งeสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่าน (ถ้ามี) ได้ที่เคาน์เตอร์รับสัมภาระ / ตรวจเอกสาร แล้วตรวจสอบว่าเอกสารของท่านได้รับการตรวจสอบแล้ว ก่อนเดินไปยังจุดตรวจความปลอดภัย (Security check point) กรุณาตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระใต้ท้องเครื่องและสัมภาระพกพาของเราแล้ว.

อย่าลืมนำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย:

  • บัตรขึ้นเครื่องที่สั่งพิมพ์ด้วยตัวเอง
  • หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัว
  • วีซ่า (ถ้ามี)

 

เที่ยวบินภายในประเทศของแอร์เอเชีย


20140627-mci-aa-bar-domestic-thth

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศของแอร์เอเชีย


20140627-mci-aa-bar-international-thth

 

เที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์


20140627-mci-aa-bar-aax-thth