การเช็คอินผ่านเว็บ

จะเช็คอินผ่านเว็บได้อย่างไร?

ขั้นที่ 1: เช็คอินทางอินเตอร์เน็ต

ใส่ชื่อเมืองต้นทางและเลขจองของท่านเข้าที่แท็บเช็คอินผ่านเว็บของเรา จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำและสั่งพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องของท่าน.
คลิกที่นีเพื่อดูหรือดาวน์โหลดไกด์นำเที่ยวที่เข้าใจง่ายของเรา.

ไม่มีปริ๊นเตอร์หรือ?
ไม่ต้องกังวลไป ท่านสามารถเลือกตัวเลือกอื่นด้านล่างได้เพื่อบันทึกข้อมูลแล้วสั่งพิมพ์ในภายหลังได้
  • รับบาร์โค้ด 2D ผ่านทางสมาร์ทโฟน - เลือกตัวเลือก (เฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้น) ระหว่างขั้นตอนการเช็คอินผ่านเว็บของท่านเพื่อรับบาร์โค้ด 2D เพื่อนำไปสแกนและสั่งพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องของท่านที่สนามบิน.
  • รับบัตรขึ้นเครื่องทางอีเมล์ - เลือกตัวเลือกระหว่างขั้นตอนการเช็คอินผ่านเว็บของท่าน เพื่อเก็บสำเนาของบัตรขึ้นเครื่องของท่านไว้ในรูปแบบ PDF และสั่งพิมพ์ทีหลัง.

ขั้นที่ 2: ที่สนามบิน

วางสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่าน (ถ้ามี) ไว้ที่จุดรับสัมภาระ / เคาน์เตอร์ตรวจสอบเอกสาร แล้วดูว่าเอกสารของท่านได้รับการยืนยันแล้วก่อนเดินทางต่อไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย.
กรุณาตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามระเบียบของเราเรื่องสัมภาระใต้ท้องเครื่องและสัมภาระพกพาแล้ว.

อย่าลืมพกเอกสารต่อไปนี้มาด้วย:

  • บัตรขึ้นเครื่องที่สั่งพิมพ์ด้วยตนเอง
  • หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว
  • วีซ่า (ถ้ามี)

เที่ยวบินภายในประเทศของแอร์เอเชีย

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศของแอร์เอเชีย

 

เที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์