เว็บและมือถือ

ตอนนี้ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเองได้แล้ว ยืดหยุ่นและสะดวกกว่า!

เดินทางสะดวกกว่าด้วยบริการเว็บเช็คอินพร้อมพิมพ์บัตรโดยสารได้ด้วยตัวคุณเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2557 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป เรามีความจำเป็นจะต้องงดให้บริการตู้คีออสเช็คอินที่ท่าอากาศยาน klia2 จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านทำการเช็คอินผ่านบริการเว็บเช็คอินและพิมพ์บัตรโดยสารด้วยเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการเช็คอินหากทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ ณ ท่าอากาศยาน

  เช็คอินทางเว็บ เช็คอินทางมือถือ
ช่วงเวลาที่เช็คอินได้ แอร์เอเชีย 
14 วันจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง
แอร์เอเชีย
14 วันจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

แอร์เอเชียเอ็กซ์
14 วันจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

แอร์เอเชียเอ็กซ์
14 วันจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง
อุปกรณ์ที่จำเป็น ปริ๊นเตอร์หรือโทรศัพท์ที่ใช้ WAP ได้ (รับไฟล์ภาพได้) โทรศัพท์ที่ใช้ WAP ได้ (รับไฟล์ภาพได้)
จำนวนผู้โดยสารที่เช็คอินได้สูงสุด 50 9

ผู้โดยสารทุกท่านมีสิทธิ์เช็คอินด้วยตนเองได้ยกเว้น:

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก

ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 16 ปีและเดินทางคนเดียว

ผู้โดยสารที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์/ความเจ็บป่วย

ผู้โดยสารเดินทางพร้อมกันมากกว่า 9 คนในหมายเลขการสำรองที่นั่งหมายเลขเดียวผ่านการเช็คอินทางมือถือ/ตู้คีออส

กรุณาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเรา

หลังการเช็คอิน

ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้หลังเช็คอินด้วยตัวเองแล้ว:อาหาร การเลือกที่นั่ง การเพิ่มโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่อง และอื่นๆ โดยทำผ่านทางจัดการบุ๊กกิ้ง

 

สำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินเพื่อเดินทางไปยังปลายทางในประเทศออสเตรเลีย

บัตรขึ้นเครื่องที่ได้จากการเช็คอินด้วยตนเองที่สั่งพิมพ์ออกมาจะมีข้อความว่า "นี่ไม่ใช่บัตรขึ้นเครื่อง" (THIS IS NOT A BOARDING PASS).

บัตรดังกล่าวไม่ใช่บัตรขึ้นเครื่องที่ใช้ได้จริง ผู้โดยสารต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบเอกสาร/ฝากสัมภาระ เพื่อขออนุมัติ "การตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า" (Advance Passenger Processing - APP) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะออกบัตรขึ้นเครื่องให้หนึ่งใบ