ทางเลือก Flexibility Reward option

ปรับเปลี่ยนและรับ RM200 ต่อเส้นทางกับทางเลือก FRo!

ทางเลือก FRo เสนอรางวัลแก่นักเดินทาง มูลค่าสูงถึง RM200 ต่อเส้นทางเมื่อการเดินทางของคุณเป็นแบบปรับเปลี่ยนได้ ถ้าคุณได้จองเที่ยวบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และยอมรับการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินอื่นได้ (ตามที่คุณเลือก) คุณมีโอกาสที่จะได้รับ RM200 ต่อเส้นทาง! มันง่ายดายถึงเพียงนั้น!

ฉันจะได้รับ RM200 จากทางเลือก FRo ได้อย่างไร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตรของเราได้ที่ Optiontown.com และทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • เลือกแท็บทางเลือก Flexibility Reward option (FRo)
  • ใส่เลขอ้างอิงการสำรองที่นั่งของคุณ ชื่อสกุล และอีเมล์เพื่อเรียกดูการสำรองที่นั่งของคุณ
  • ระบุว่ารูปแบบปรับเปลี่ยนของคุณอนุญาตให้คุณบินในเที่ยวบินทางเลือกภายในวันเดียวกันหรือนานที่สุด 15 (สิบห้า) วันหลังจากวันออกเดินทางตามกำหนดของคุณ
  • เลือกเที่ยวบินทางเลือกที่คุณต้องการจากรายการเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อทำการสมัครลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์


เมื่อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครลงทะเบียนทางเลือก FRo ของคุณ

  • • คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์หากเราได้เปลี่ยนเที่ยวบินของคุณเป็นเที่ยวบินทางเลือกที่คุณได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้ว คุณอาจจะเลือกที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับทางเลือก FRo เร็วที่สุดภายในหนึ่ง (1) วันหรือไม่ก็สาม (3) วันก่อนกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินเดิมของคุณ
  • • คุณอาจจะได้รับเงินสูงสุดถึง RM10 ต่อเส้นทางเพียงแค่สมัครลงทะเบียนร่วมรายการทางเลือก FRo แม้แต่ว่าเที่ยวบินที่คุณได้จองไว้แต่เดิมไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงก็ตาม
  • • คุณอาจจะได้รับเงินสูงสุดถึง RM200 ต่อเส้นทางด้วยเช่นกันหาก Optiontown เปลี่ยนเที่ยวบินของคุณเป็นเที่ยวบินตามทางเลือก FRo ที่คุณได้ทำการเลือกไว้


สำคัญ: โปรดทราบว่าต่อเมื่อคุณได้ยืนยันเที่ยวบินทางเลือกของคุณ (เที่ยวบินตามทางเลือก FRo) และสมัครลงทะเบียนร่วมรายการทางเลือก FRo แล้วเท่านั้นที่แอร์เอเชีย เอ็กซ์และ Optiontown อาจพิจารณาตัดสินเปลี่ยนเที่ยวบินของคุณเป็นเที่ยวบินทางเลือกที่คุณได้เลือกไว้เหล่านั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ก่อนกำหนดเวลาการแจ้งให้ทราบที่คุณได้เลือกไว้ (ภายใน 1 วันหรือ 3 วันก่อนการเดินทาง) ว่าเที่ยวบินของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จำนวนบริการที่เปิดให้บริการอยู่ของทางเลือก FRo นั้นไม่คงที่และอาจแตกต่างกันสำหรับเที่ยวบินหรือเวลาบินที่แตกต่างกัน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.optiontown.com เพื่อดูว่ามีเที่ยวบินทางเลือกใดบ้างที่ยังเปิดบริการอยู่และคุณมีโอกาสได้รับเงินรางวัลสูงเท่าใด!

รับรางวัลของทางเลือก FRo ของ Optiontown