เที่ยวบินต่อเครื่อง

กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคุณต้องต่อเครื่องบินมากกว่าหนึ่งครั้งใช่ไหม? สำหรับแอร์เอเชียเราทำให้การต่อเครื่องบินของคุณง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยบริการ Fly-Thru!

บริการ Fly-Thru คืออะไร?

คือบริการต่อเที่ยวบินที่สะดวกและง่ายดายโดยไม่ต้องพะวงเรื่องรอรับสัมภาระ ณ จุดแวะเปลี่ยนเครื่อง

บริการ Fly-Thru สามารถใช้ได้ที่ใดบ้าง?

ผู้โดยสารสามารถใช้บริการ Fly-Thru ได้ที่ท่าอากาศยานดังต่อไปนี้ :

 


ใช้บริการ Fly-Thru โดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (LCCT KL*)

 

ไม่ต้องใช้วีซ่าสำหรับการเปลี่ยนเครื่อง

ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและยกเว้นค่าภาษีสนามบิน ณ จุดต่อเครื่อง
หมายเหตุ: เฉพาะการเปลี่ยนเครื่องในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีการหยุดพักในมาเลเซียไม่เกิน 18 ชั่วโมงเท่านั้น คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนเครื่องอย่างรวดเร็ว

สามารถเช็คอินได้ที่อาคารที่พักผู้โดยสารเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องได้เลย (เฉพาะการเปลี่ยนเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากเกิดความล่าช้ากับเที่ยวบินแรก

สัมภาระเช็คอินส่งถึงที่

สัมภาระจะถูกนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของท่าน

บริการ Fly-Thru ของเราครอบคลุมทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพียงแค่คลิกแท็บด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้


ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ - อาคาร LCCT KL*


เมื่อเดินทางถึงแล้วกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบด้านความปลอดภัย (สำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่อเนื่องแล้ว) หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องเพื่อเช็คอินสำหรับเที่ยวบินถัดไปของคุณ


ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ - อาคาร LCCT KL*


เมื่อเดินทางถึงแล้วกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องภายในประเทศ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (สำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่อเนื่องแล้ว) หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องเพื่อเช็คอินสำหรับเที่ยวบินถัดไปของคุณ


ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ - อาคาร LCCT KL*


เมื่อเดินทางถึงแล้วกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง


ใช้บริการ Fly-Thru โดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 

ไม่ต้องเสียภาษีสนามบิน

ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Fly-Thru ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสนามบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ผู้โดยสารสามารถตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เลย.
หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อภายในประเทศจำเป็นต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณที่พักสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องs

สัมภาระเช็คอิน

สัมภาระจะถูกนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของท่าน

บริการ Fly-Thru ที่ให้คุณต่อเครื่องได้อย่างสะดวกง่ายดายทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพียงคลิกที่แท๊ปด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้วกรุณาสังเกตป้าย ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่รอ เปลี่ยนเครื่อง หากคุณมีบอร์ดดิ้งพาสต์แล้วกรุณาตรงไปที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินของคุณ หรือไปที่เคาน์เตอร์ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องเพื่อเช็คอินสำหรับเที่ยวบินถัดไปของคุณ

ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแบบง่ายๆ ด้วย แผนที่ ! ของเรา ! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับ แผนที่ เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!

 

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้วให้สังเกตุป้าย ผู้โดยสารภายในประเทศรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของท่าน

 

ณ จุดหมายปลายทางสุดท้าย


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะช่วยนำทางคุณไปยังบริเวณรับสัมภาระ
ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแผนที่ของเรา! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับ แผนที่ เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!

 

ณ ท่าอากาศยานปลายทาง


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้วกรุณาสังเกตุป้าย ขาออกระหว่างประเทศเพื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง


ขั้นตอนที่ 2:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะช่วยนำทางท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ต้องเปลี่ยนเครื่องไปยังอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ.

ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง แผนที่ ของเรา ! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับ แผนที่เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!

 

* LCCT KL คืออาคารผู้โดยสารสายการบินราคาประหยัดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการการบินของสายการบินแอร์เอเชีย หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (KUL)