เที่ยวบินต่อเครื่อง

กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคุณต้องต่อเครื่องบินมากกว่าหนึ่งครั้งใช่ไหม? สำหรับแอร์เอเชียเราทำให้การต่อเครื่องบินของคุณง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยบริการ Fly-Thru!

บริการ Fly-Thru คืออะไร?

คือบริการต่อเที่ยวบินที่สะดวกและง่ายดายโดยไม่ต้องพะวงเรื่องรอรับสัมภาระ ณ จุดแวะเปลี่ยนเครื่อง

บริการ Fly-Thru สามารถใช้ได้ที่ใดบ้าง?

ผู้โดยสารสามารถใช้บริการ Fly-Thru ได้ที่ท่าอากาศยานดังต่อไปนี้ :

 


ใช้บริการ Fly-Thru โดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ (อาคาร LCC)

 

ไม่ต้องเสียภาษีสนามบิน

ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Fly-Thru ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสนามบินที่ท่าอากาศนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ (อาคาร LCC)

ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ผู้โดยสารสามารถตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เลย
หมายเหตุ:สำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อภายในประเทศจำเป็นต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณที่พักสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมภาระเช็คอิน

สัมภาระจะถูกนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของท่าน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ X เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแบบง่ายๆ ด้วยแผนที่ของเรา ! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับแผนที่ เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!

ที่จุดเชื่อมต่อ


ขั้นที่ 1:
เมื่อมาถึงให้เดินตรงไปยังห้องเชื่อมต่อ (Transfer hall) แล้วแสดงบัตรขึ้นเครื่องใบแรกของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วท่านก็จะได้รับบัตรขึ้นเครื่องใบที่สองของท่าน.

ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (อาคาร LCC) แบบง่ายๆ ด้วย แผนที่ของเรา! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับ แผนที่ เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!

 


ใช้บริการ Fly-Thru โดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 

ไม่ต้องเสียภาษีสนามบิน

ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Fly-Thru ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสนามบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ผู้โดยสารสามารถตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เลย.
หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อภายในประเทศจำเป็นต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณที่พักสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องs

สัมภาระเช็คอิน

สัมภาระจะถูกนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของท่าน

บริการ Fly-Thru ที่ให้คุณต่อเครื่องได้อย่างสะดวกง่ายดายทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพียงคลิกที่แท๊ปด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้วกรุณาสังเกตป้าย ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่รอ เปลี่ยนเครื่อง หากคุณมีบอร์ดดิ้งพาสต์แล้วกรุณาตรงไปที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินของคุณ หรือไปที่เคาน์เตอร์ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องเพื่อเช็คอินสำหรับเที่ยวบินถัดไปของคุณ

ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแบบง่ายๆ ด้วย แผนที่ ! ของเรา ! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับ แผนที่ เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!

 

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้วให้สังเกตุป้าย ผู้โดยสารภายในประเทศรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของท่าน

 

ณ จุดหมายปลายทางสุดท้าย


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะช่วยนำทางคุณไปยังบริเวณรับสัมภาระ
ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแผนที่ของเรา! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับ แผนที่ เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!

 

ณ ท่าอากาศยานปลายทาง


ขั้นตอนที่ 1:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้วกรุณาสังเกตุป้าย ขาออกระหว่างประเทศเพื่อทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง


ขั้นตอนที่ 2:
เมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะช่วยนำทางท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ต้องเปลี่ยนเครื่องไปยังอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ.

ลองสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง แผนที่ ของเรา ! วางแผนการเดินทางของคุณด้วยการใช้บริการ Fly-Thru กับ แผนที่เส้นทางการบินแบบอินเตอร์แอ็คทีฟของเรา!