ข้อกำหนดอัตราค่าโดยสาร

ไม่ว่าจะเป็นตั๋วโดยสารประเภท ราคาประหยัด ที่นั่ง Premium Flex หรือที่นั่งปรับนอนได้ พรีเมี่ยมแฟลตเบด ตั๋วโดยสารแต่ละประเภทต่างมีข้อบังคับและสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะแบบไม่เหมือนกัน

  ที่นั่งโปรโมชั่น/มาตรฐาน ที่นั่ง Premium Flex ที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบด
การเปลี่นแปลงวัน/เวลา  Yes
ก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและค่าส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ต่อที่นั่งต่อเที่ยวบิน)
 Yes
ก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสำหรับการสำรองที่นั่งล่วงหน้าน้อยกว่า 4 ชั่วโมง เที่ยวบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงต้องมีกำหนดการเดินทางในอีก 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชีย และ 4 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ หรือมากกว่านั้น และต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสารตามที่สายการบินฯ กำหนด
 Yes
ก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสารตามที่สายการบินฯ กำหนด
การเปลี่ยนชื่อ No
การเปลี่ยนปลายทาง No
การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริม No
เช็คอินไม่ทันหรือพลาดเที่ยวบิน No
ไม่สามารถขอค่าโดยสาร/ค่าใช้จ่ายคืนได้
กรุณาตรวจสอบกำหนดการเดินทางของท่านและเตรียมตัวให้พร้อมตามข้อกำหนดของแต่ละเที่ยวบิน
การเปลี่ยนรายละเอียดการเดินทาง  Yes
เปลี่ยนแปลงได้เองผ่านระบบ ‘จัดการบุ๊คกิ้ง’ โดยไม่เสียค่าดำเนินการ (ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร)
ต้องชำระค่าดำเนินการหากเปลี่ยนแปลงผ่านเคาน์เตอร์ของสายการบินฯ
สกุลเงิน การเรียกเก็บเงินจะเก็บในสกุลเงินของประเทศต้นทาง
เว้นแต่ว่าท่านเลือกชำระด้วยสกุลอื่น

 

 Yesอนุญาต
No    ไม่อนุญาต