รับ ฟรี 1,000 BIG Point* เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง Tune INSURE

140604-airasia-tune-bigpoints-thth

ฟรี BIG Point สูงสุด 1,000 BIG Points*  เพียงซื้อบัตรโดยสารพร้อมประกันภัยการเดินทาง Tune INSURE ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57

  • รับฟรี 250 BIG Points* เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางแผนเที่ยวเดียว
  • รับฟรี 500 BIG Points* เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางแผนไป-กลับ
  • รับฟรี 1,000 BIG Points* เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางแผน Fly Thru


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. เฉพาะการซื้อแผนประกันการเดินทาง Tune INSURE ของทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางเริ่มต้นจากทุกสนามบินในประเทศไทยในช่วงโปรโมชั่น ขณะจองตั๋วโดยสารผ่าน www.airasia.com หรือ Manage My Booking หรือขณะทำ Web Check-in เท่านั้น
  2. เฉพาะสมาชิก AirAsia BIG Loyalty Program ที่ระบุ BIG Shot ID ในขณะที่ซื้อประกันภัย
  3. สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัส BIG Points ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำการซื้อแผนประกันภัย
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ AirAsia BIG Loyalty Program Call Center โทร. 02 -515 9999 กด 3