เที่ยวสมุยกับแอร์เอเชีย คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม !

140520-th-wb-samui-hotels-discount

เที่ยวสมุยกับแอร์เอเชีย คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม !

โรงแรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
aloha-resort

Aloha Resort

รับส่วนลดห้องพัก 20% จากราคา walk-in

 

 • สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ 077-424014-6, 02-9221008  หรือ
  email aloha@samarth.co.th
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้สำรองห้องพักช่วงวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2557 (ยกเว้นวันที่ 16 ก.ค. – 31 ส.ค. 2557)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินแอร์เอเชียและ Aloha Resort, Koh Samui
vespa-hotel

Vespa House Samui

เข้าพัก 1 – 30 เม.ย. 2557
Deluxe Room Rate 2,300 บาท/ห้อง/คืน
Standard Room Rate 1,900 บาท/ห้อง/คืน

เข้าพัก 1 พ.ค. – 20 ก.ค. 2557
Deluxe Room 1,900 บาท/ห้อง/คืน
Standard Room Rate 1,400 บาท/ห้อง/คืน

 

 • สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ 077-246150  หรือ
  email info@veshouse.com
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้สำรองห้องพักช่วงวันที่ 1 เม.ย. – 20 ก.ค. 2557
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่า Vespa หากต้องการติดต่อชำระเพิ่มเติมกับทางโรงแรม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินแอร์เอเชียและ Vespa House Samui.
Al-leamson Al’s Laemson Resort

Deluxe Villa room 2,500 บาท/ห้อง/คืน
ฟรี ! บริการรับ-ส่งไปยังเซ็นเตอร์เฉวง
 • สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ 077-231650  หรือ
  email reservations@alsgroupsamui.com
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้สำรองห้องพักช่วงวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2557
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินแอร์เอเชียและ Al’s Laemson Resort
Al-chaweng-resort Al’s Resort

Courtyard Deluxe room
2,200
บาท/ห้อง/คืน
 • สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ 077-231650  หรือ
  email reservations@alsgroupsamui.com
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้สำรองห้องพักช่วงวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2557
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินแอร์เอเชียและ Al’s Resort
orchid Orchid Residence

Deluxe Room
800
บาท/ห้อง/คืน
 • สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ 077-231650  หรือ
  email reservations@alsgroupsamui.com
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้สำรองห้องพักช่วงวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2557
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินแอร์เอเชียและ Orchid Residence

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1. สำรองที่พักล่วงหน้ากับทางโรงแรม โดยแจ้ง Booking Number ของบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี หรือ กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ที่มีการเดินทางระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ต.ค. 2557
2. ชำระค่ามัดจำห้องพัก 50%
3. แสดงบอร์ดดิ้งพาสตัวจริงพร้อมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตในวันที่เข้าพัก
4. สงวนสิทธิ์บอร์ดดิ้งพาส 1 ใบ ต่อการสำรอง 1 สิทธิ์ห้องพัก
5. ราคาดังกล่าวไม่รวมรถรับ – ส่งจากท่าเรือในการเดินทางไปยังโรงแรม
6. ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมอาหารเช้าแล้ว
7. ราคาพิเศษดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับ Promotion อื่นๆ และ ใช้ได้เฉพาะการสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า