บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียว

     ไทย


สมัครด่วน

บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

โปรโมชั่นพิเศษ
สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาท ใน 1 รอบบัญชีแรก รับคะแนน BIG Points 5,000 คะแนน (*5) เพื่อนำไป แลกเที่ยวบินฟรี วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

สิทธิประโยชน์

 1. ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 BIG Points สะสมเพื่อแลกสิทธิ์บินฟรีกับแอร์เอเชีย
 2. รับคะแนน BIG Points 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ www.airasia.com เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และ AirAsia Call Center (จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อบัตร ต่อรอบบัญชี) วันนี้ - 31 ธ.ค. 59
 3. แบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน กับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart หรือ ดอกเบี้ย 0.89% 6 เดือน หรือ 0.79% 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ AirAsia ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อครั้ง ติดต่อขอรับบริการแบ่งชำระรายเดือน Be Smart ได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0-2638-4000 หรือ อีเมล: card.srv@bbl.co.th ก่อนสรุปยอดบัญชี
 4. บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 4 ใบ ต่อปี สำหรับใช้บริการที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และรับบัตรเพิ่มในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม 100,000 บาทต่อปี (แสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ขณะทำการเช็คอิน)
 5. บัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบ ต่อปี สำหรับใช้บริการที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และรับบัตรเพิ่มในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม 100,000 บาทต่อปี (แสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ขณะทำการเช็คอิน)
 6. บริการแลกสิทธิ์บินฟรีด้วยคะแนนสะสม BIG Point 24 ชั่วโมง ล่วงหน้าก่อนใครเมื่อมีโปรโมชั่นพิเศษ (Priority Booking)
 7. บริการเคาร์เตอร์เช็คอินพิเศษ เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ที่สนามบินดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และกระบี่ (Priority Check-In)
 8. บริการขึ้นเครื่องก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ แก่พนักงานที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องของทุกสนามบินในประเทศไทย (Priority Boarding)
 9. บริการรับสัมภาระก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย (Priority Baggage)
 10. บริการเครื่องดื่มร้อน หรือเย็น บนเครื่อง มูลค่า 60 บาท เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ระหว่าง วันนี้ - 31 ธ.ค. 59
 11. บริการช่วยเหลือส่วนบุคคล ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ (66) 0-2638-4000
  • ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน
  • บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
  • บริการเลขาส่วนตัว
  • บริการให้คำแนะนำการเดินทาง
  • บริการช่วยเหลือภายในที่พักอาศัย
 12. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อชำระค่าโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ได้ที่
 • ส่วนบริการสมาชิกบัตร ธนาคารกรุงเทพ โทร. (66) 0-2638-4000 กด 181 อีเมล: card.srv@bbl.co.th
 • AirAsia Call Centre โทร. (66) 0-2515-9999 เว็บไซต์ www.airasia.com