Chính sách Bảo mật của AirAsia

AirAsia quan tâm đến quyền được bảo mật thông tin của quý vị. Do đó, AirAsia cam kết sẽ chịu trách nhiệm khi thu nhận thông tin cá nhân của quý vị và cam kết bảo vệ quyền bảo mật của quý vị bằng mọi cách có thể thực hiện được. Mặc dù vậy, Chính sách Bảo mật này không phải là một hợp đồng và không cấu thành bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào, tuy nhiên chính sách này thể hiện cam kết của AirAsia trong việc bảo vệ thông tin cá nhân riêng tư của quý vị.

Quý vị nên nhớ rằng AirAsia có quyền sửa đổi và/hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho người sử dụng về việc sửa đổi và hoặc thay đổi này bằng cách cập nhật chính sách tại đây và tạo thêm nhãn "MỚI CẬP NHẬT" vào đường dẫn "CHÍNH SÁCH BẢO MẬT" trên các trang web áp dụng chính sách này trong thời gian 30 ngày.

Chính sách bảo mật này nhằm trả lời các câu hỏi của quý vị về các nguồn và các loại thông tin mà AirAsia thu nhận, các thông tin được sử dụng như thế nào, khi nào thì thông tin được chia sẻ với người khác, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ được sự bảo mật và an ninh thông tin. Chúng tôi cũng đưa ra cho quý vị các cách để sửa chữa dữ liệu mà quý vị cung cấp cho chúng tôi và phương thức để hạn chế sự chia sẻ dữ liệu này với các bên thứ ba được AirAsia ủy quyền.

Thông báo về chính sách bảo mật này được áp dụng cho tất cả người sử dụng trang web của AirAsia @ www.airasia.com bất kể vì ý định gì và không giới hạn bởi Việc Đặt Dịch vụ Chuyến bay, Dịch vụ Doanh nghiệp, Nghiên cứu Marketing và Quan hệ/Dịch vụ Khách Hàng.

Thu nhận thông tin

Để đảm bảo việc chúng tôi có thể xử lý thành công giao dịch đặt vé cho quý vị và quản lý hiệu quả việc kinh doanh của mình, chúng tôi thu nhận và lưu giữ thông tin cá nhân về quý vị. Chúng tôi thu nhận thông tin khách hàng từ nhiều nguồn để hiểu về các nhu cầu hiện tại và nhu cầu mới của quý vị, đáp ứng được các nhu cầu này cũng như cung cấp và đặc thù hóa dịch vụ của mình. Một số cách để thu nhận thông tin là: 

 • Từ quý vị; khi quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hay nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác;
 • Từ trình duyệt web của quý vị; khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi và trình duyệt web của quý vị tương tác với chúng tôi;
 • Từ các nguồn khác và các link liên quan đến việc đáp ứng các nhu cầu và dịch vụ về đi lại và/hoặc phòng nghỉ;

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận được về quý vị có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ và số điện thoại
 • Các địa chỉ email, số fax và số điện thoại di động
 • Thông tin hay các chi tiết về chuyến bay
 • Số thẻ tín dụng/ Thẻ mua chịu bao gồm các địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn liên quan
 • Thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ chuyến bay hay các dịch vụ khác,  bao gồm tên hành khách đi cùng, các số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, ưu tiên về chỗ ngồi và chế độ ăn uống đặc biệt hay các nhu cầu về y tế
 • Số hộ chiếu, quốc tịch và nước cư trú
 • Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ như các thiết bị tự phục vụ, thông báo về tình trạng chuyến bay và check-in trực tuyến
 • Thông tin cá nhân được cung cấp thông qua các cuộc thăm dò ý kiến, cuộc thi hay các cuộc nghiên cứu về marketing khác
 • Thông tin cá nhân được cung cấp cho đại diện bộ phận dịch vụ khách hàng để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề hay các câu hỏi hay phàn nàn mà quý vị đưa ra
 • Hợp đồng công ty, chủ doanh nghiệp  và/hoặc thông tin khác xác định tư cách doanh nghiệp (ví dụ tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của doanh nghiệp)

Chúng tôi cũng thu nhận thông tin của quý vị khi quý vị soạn thảo hay gửi đơn xin việc qua website chính thức của chúng tôi @ www.airasia.com.

Với việc tạo ra Blog Doanh nghiệp của mình trong thời gian mới đây, chúng tôi sẽ thu nhận thông tin của quý vị khi quý vị đăng nhập vào trang web của chúng tôi để tạo hồ sơ mà quý vị nắm quyền kiểm soát, để lại lời bình luận hoặc sử dụng một cách chung chung phạm vi blog trừ việc xem/đọc một blog. Thông tin mà chúng tôi sẽ thu nhận bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin nhận diện cá nhân, thông tin liên hệ và địa chỉ email.

Sử dụng thông tin được thu thập

Chúng tôi thường sử dụng các thông tin của quý vị cho mục đích hành chính, ví dụ như việc xử lý, xác nhận, đáp ứng và hoàn thành các giao dịch và yêu cầu của quý vị đối với dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp có sự sửa đổi/chuyển đổi lịch trình bay, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp khi đặt dịch vụ thông qua website chính thức của chúng tôi @ www.airasia.com, trung tâm khách hàng của chúng tôi, các quầy bán vé của chúng tôi, để liên hệ và thông báo cho các quý vị về việc sửa đổi / thay đổi này. Thêm vào đó, các thông tin của quý vị sẽ được sử dụng cho các mục đích kế toán (thanh toán và kiểm toán), nhập cư, kiểm tra hải quan, an toàn, an ninh, phân tích về số liệu và marketing, quản lý các hệ thống thông tin,việc phát triển, bảo hành và kiểm tra hệ thống, mục đích hoạt động, hỗ trợ, các cuộc thăm dò khách hàng, quan hệ khách hàng và để cải thiện và hỗ trợ chúng tôi trong những giao dịch sau này với quý vị, ví dụ bằng cách xác định được yêu cầu và sở thích của quý vị.

Về vấn đề tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị tự nguyện cung cấp để so sách với các chi tiết/tiêu chuẩn công việc mà chúng tôi đang tìm kiếm/đang có ý định tuyển dụng.

Khi có yêu cầu theo luật định, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của quý vị cho cơ quan nhà nước hay các cấp  có thẩm quyền các bên thứ ba theo lệnh tòa án hay theo thủ tục pháp lý khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của quý vị với điều kiện luật cho phép để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của AirAsia, khách hàng của chúng tôi, website của chúng tôi hay những người sử dụng website. Chúng tôi có thể cũng tiết lộ thông tin của quý vị, một phần hoặc toàn bộ, cho các công ty mà chúng tôi đã ký hợp đồng hoặc ủy quyền ví dụ như các nhà xử lý dữ liệu.

Trong nỗ lực để phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi không ngừng nâng cấp và mở rộng các dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý vị. Để  thực hiện mục tiêu kinh doanh này, chúng tôi sẽ tùy theo từng thời điểm chỉ định, ủy quyền hay ký hợp đồng với đối tác kinh doanh chiến lược của mình. Thông tin của quý vị sẽ được tiết lộ cho các đối tác kinh doanh này, bên thứ ba mà chúng tôi đã ký hợp đồng hay ủy quyền, các nhà cung cấp dịch vụ hay các nhà quảng cáo để thực hiện các đợt khuyến mại, chào hàng, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, mà không thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng quý vị không phải nhận những thông tin không mong muốn, chúng tôi chỉ chia sẻ các thông tin liên quan đến khuyến mại, chào hàng, sản phẩm hay dịch vụ mà quý vị lựa chọn hoặc thể hiện sự quan tâm qua phần hồ sơ thành viên của chúng tôi với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hay bên thứ ba tương ứng.

Trong các trường hợp quy định tại chính sách này khi AirAsia chuyển thông tin của quý vị cho một bên thứ ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp mà bên thứ ba đó có thể sử dụng liên quan đến việc xử lý dữ liệu ít nhất cũng chặt chẽ bằng các biện pháp mà AirAsia sử dụng nếu không thể tốt hơn. Điều này không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi phải chuyển thông tin này cho bên thứ ba theo quy định của luật pháp.

Trong trường hợp chúng tôi trải qua giai đoạn chuyển đổi về kinh doanh, như bán một phần hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, việc mua lại hoặc sát nhập doanh nghiệp, thông tin của quý vị chắc chắn sẽ là một phần của quá trình chuyển đổi và sẽ được chuyển giao.

Chia sẻ thông tin thu nhận được

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận được từ quý vị có thể được tiết lộ cho:

 • ngân hàng về thẩm quyền giao dịch và về thanh toán
 • các bên thứ ba liên quan, ví dụ như các hãng du lịch và khách sạn
 • cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của luật

AirAsia không bán hay cho bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng có thu phí bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị cung cấp trên website của chúng tôi. AirAsia có thể chia sẻ các thông tin chung chung và/hoặc ẩn danh về tất cả những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bên thứ ba.

Trẻ em dưới 13 tuổi

AirAsia không thu nhận hay lưu giữ thông tin trực tiếp từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu quý vị dưới 13 tuổi, làm ơn không cung cấp tên và địa chỉ hay các thông tin liên hệ hay các thông tin nhận dạng cá nhân nhận khác dưới bất kỳ dạng nào.

Thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi sẽ chỉ được thu nhận để thực hiện việc đặt vé trực tuyến hay đặt phòng nghỉ. Những thông tin này sẽ chỉ và thường được cung cấp bởi bố mẹ hay người giám hộ của trẻ dưới 13 tuổi. Thêm vào đó, chỉ một số thông tin hạn chế của trẻ, chẳng hạn như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, giấy thông hành, mới được AirAsia thu nhận.

Nếu quý vị là Bố mẹ hay Người giám hộ của trẻ dưới 13 tuổi, khi trẻ cung cấp cho chúng tôi thông tin mà quý vị không biết và không chấp thuận, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo Mẫu ý kiến phản hồi trực tuyến.

Sửa chữa/Cập nhật Thông tin cá nhân

Các hướng dẫn để thực hiện việc sửa chữa cập nhật thông tin này được tóm lược trong mọi tài liệu khuyến mại do AirAsia phát hành.

Liên kết đến các trang web khác: Trang web AirAsia bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Hãy chú ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hay nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc các quy định bảo mật của mỗi trang web thu nhận thông tin của quý vị. Chính sách bảo mật của AirAsia chỉ áp dụng cho các thông tin mà AirAsia thu nhận được trên trang web này.

Bản tin

Bằng cách đăng nhập dịch vụ cập nhật qua email của AirAsia, bạn đã thể hiện sự đồng ý để chúng tôi liên hệ với bạn qua email thông báo về các thông tin cập nhật, sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi. Nếu quý vị không muốn tiếp tục đăng ký dịch vụ này của airasia.com, quý vị có thể xóa bỏ các thông tin của mình ở danh sách đăng ký trên website của chúng tôi.

Các cuộc thi & Các cuộc thăm dò ý kiến

Theo từng thời điểm thích hợp AirAsia có thể mang đến cho quý vị cơ hội để tham gia vào các cuộc thăm dò ý kiến hay các cuộc thi trên trang web của chúng tôi. Nếu quý vị tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân. Việc quý vị tham gia vào các cuộc thăm dò ý kiến hay các cuộc thi là hoàn toàn tự nguyện và do đó quý vị được quyền chọn lựa tiết lộ hoặc không tiết lộ các thông tin này. Thông tin được yêu cầu tiết lộ thường bao gồm thông tin liên hệ (ví dụ tên và địa chỉ).
 
Chúng tôi sử dụng thông tin này để cập nhật về những người tham dự cuộc thi, thông báo cho những người thắng cuộc, và trao giải thưởng và nâng cấp việc truy cập website cho Khách hàng, trong các trường hợp đó thông tin sẽ được thu nhận trên cơ sở các cuộc thăm dò không yêu cầu nêu tên.

Chúng tôi thường sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến hay các cuộc thi; những công ty này bị cấm sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân của những người sử dụng website của chúng tôi cho bất kỳ mục đích gì. Chúng tôi sẽ không chia sẻ các thông tin nhận dạng cá nhân mà quý vị cung cấp qua cuộc thi hay qua cuộc thăm dò với các bên thứ ba trừ khi chúng tôi gửi thông báo trước để quý vị quyết định.

An ninh

Hệ thống đặt vé trực tuyến của chúng tôi được đặt trên một máy chủ an toàn, máy chủ này mật mã hóa các thông tin mua dịch vụ của quý vị bằng cách sử dụng Lớp cổng bảo mật SSL. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ các thông tin cá nhân không bị mất mát, sử dụng sai mục đích và bị thay đổi. Chỉ có những nhân viên và đại lý có thẩm quyền, là những người có nghĩa vụ bảo mật thông tin, mới có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ mật mã người sử dụng hay mật khẩu nào mà quý vị sử dụng trên website. Quý vị nên chú ý để bảo vệ các thông tin này.

Cookie

Cookie là một đoạn dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của người sử dụng bao gồm các thông tin về người sử dụng. Việc sử dụng cookie không được kết nối với bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhận biết được khi quý vị đang truy cập website của chúng tôi.

Dữ liệu này giúp hệ thống của chúng tôi nhận diện ra trình duyệt web của quý vị, ghi nhớ tên và các thông tin thanh toán của hành khách để quý vị không cần phải nhập lại. Địa chỉ và thông tin của hành khách được lưu trữ vào ổ cứng của quý vị thông qua máy chủ của AirAsia. Thông tin này chỉ có thể được truy cập bằng máy chủ AirAsia; người sử dụng Internet và các công ty khác không thể tiếp cận thông tin này. Một cookie phiên sẽ chấm dứt hoạt động khi quý vị đóng trình duyệt web của mình. Một cookie thường trực vẫn còn lại trên ổ cứng của quý vị thêm một thời gian nữa. Quý vị có thể xóa bỏ cookie thường trực này bằng cách làm theo các hướng dẫn trong file “trợ giúp” tại trình duyệt Internet của mình.

Vì các lý do an ninh, số thẻ tín dụng của quý vị không được lưu trữ. Quý vị phải nhập lại số thẻ này mỗi lần quý vị tiến hành việc mua dịch vụ và dịch vụ.

Chúng tôi cũng sử dụng các cookie để xem xét tính hiệu quả của quảng cáo trực tuyến. Thông tin này sẽ được coi là thông tin bảo mật và sẽ không bị chia sẻ với ai ngoài AirAsia. AirAsia sẽ chỉ sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định về việc quý vị có được mua dịch vụ trên quảng cáo trực tuyến. Điều này giúp cho AirAsia duy trì chi phí thấp và giá vé thấp cho quý vị, các Khách Hàng của chúng tôi.

Theo dõi trang web

Chúng tôi sử dụng phần mềm theo dõi website để giám sát các kiểu di chuyển trên trang web của khách hàng và việc quý khách sử dụng trang web để trợ giúp chúng tôi phát triển thiết kế và cách trình bày trang web nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người truy cập AirAsia.com. Phần mềm này không cho phép chúng tôi thu nhận được bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Việc sử dụng điểm ảnh

Để hiểu được cách khách hàng tiếp cận với email và nội dung thông tin mà chúng tôi gửi, chúng tôi sử dụng điểm ảnh trong email để biết được người nào đã mở thông tin. Để cung cấp nội dung thông tin của mình bằng cách thú vị nhất, chúng tôi cũng có thể sử dụng điểm ảnh để biết được quý vị có thể nhận được email dưới dạng văn bản hay dưới dạng html.

Các tập tin sổ ghi (Log Files)

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phân tích các xu hướng, để quản trị trang web, theo dõi việc di chuyển trên trang web  của người sử dụng và thu nhận thông tin dân số học nói chung để sử dụng vào mục đích chung. Địa chỉ IP không được kết nối với thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Sự chấp thuận của quý vị

Bằng việc sử dụng website của AirAsia, quý vị đã chấp thuận việc thu nhận và sử dụng thông tin của AirAsia Berhad theo các cách nêu trên (các cách này có thể thay đổi theo từng thời điểm thích hợp) cho đến khi và trừ khi quý vị thể hiện thông báo cho chúng tôi về sự không chấp thuận của mình và làm theo các hướng dẫn trên website của chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Nếu quý vị vẫn còn các câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy truy cập trang "Các câu hỏi thường gặp” trên website. Chúng tôi sẽ hỏi tên, số điện thoại, địa chỉ email và các ý kiến của quý vị để chúng tôi có thể trả lời những thắc mắc của quý vị một cách hiệu quả và để chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa dịch vụ của mình.

Chính sách sử dụng trang web của chúng tôi/ Khước từ trách nhiệm về trang web

Về các điều khoản sử dụng trang web chính thức của chúng tôi trên www.airasia.com, vui lòng đọc Chính sách sử dụng để biết thêm thông tin.

Các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở

Việc đặt vé và chuyên chở hành khách và hành lý tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở và Quy định về Giá vé.