Chính sách Bảo mật của AirAsia

AirAsia quan tâm đến quyền được bảo mật thông tin của Quý khách. Vì thế, AirAsia cam kết chịu trách nhiệm khi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách và bảo vệ quyền riêng tư của Quý khách theo mọi cách có thể. Mặc dù Chính sách Bảo mật này không phải một hợp đồng và không tạo ra bất kỳ quyền pháp lý nào, nhưng chính sách này đóng vai trò thể hiện cam kết của AirAsia bảo vệ thông tin cá nhân riêng tư.

AirAsia bảo lưu quyền sửa đổi và/hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho người sử dụng về việc sửa đổi và/hoặc thay đổi này bằng cách cập nhật chính sách tại đây và tạo thêm nhãn "MỚI CẬP NHẬT" vào đường dẫn "CHÍNH SÁCH BẢO MẬT" trên các trang web áp dụng chính sách này trong thời gian 30 ngày.

Chính sách Bảo mật này mô tả thông tin mà AirAsia thu thập, các thông tin được sử dụng như thế nào, khi nào thì thông tin được chia sẻ với người khác, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ tính bảo mật và an ninh thông tin.

Chính sách Bảo mật này được áp dụng cho tất cả người sử dụng trang web AirAsia tại địa chỉ www.airasia.com (“Trang Web”) bao gồm Đặt Chuyến bay, Dịch vụ Doanh nghiệp, Nghiên cứu Marketing và Quan hệ/Dịch vụ Khách hàng.

Thu nhận thông tin

Chúng tôi thu thập và lưu giữ thông tin mà Quý khách nhập trên Trang Web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào khác. Quý khách có thể chọn không cung cấp những thông tin nhất định, nhưng Quý kháchị có thể không được hưởng mọi tính năng trên Trang Web của chúng tôi. Thông tin chúng tôi nhận được từ Quý khách sẽ giúp chúng tôi đặc thù hóa và liên tục cải tiến trải nghiệm trực tuyến của Quý khách. Dưới đây là các loại thông tin chúng tôi thu thập:

  • Thông tin cá nhân, ví dụ, Tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu/chứng minh thư và quốc gia cư trú;
  • Thông tin liên hệ, ví dụ, địa chỉ email và số điện thoại;
  • Thông tin thanh toán, ví dụ, thông tin thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, ngân hàng phát hành thẻ, quốc gia phát hành thẻ và ngày hết hạn; thông tin tài khoản ngân hàng;
  • Thông tin về hành trình, ví dụ, thông tin chuyến bay, và tiền tệ, điểm đến hoặc các ưu tiên về sản phẩm khác;
  • Thông tin kỹ thuật, ví dụ, địa chỉ IP.

Khi Quý khách tương tác với các ứng dụng do AirAsia hoặc các bên liên kết của chúng tôi tạo ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về địa điểm và thiết bị di động của Quý khách. Thông tin này có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ dựa trên địa điểm như kết quả tìm kiếm và nội dung marketing. Quý khách có thể từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của Quý kháchvới chúng tôi, hoặc tắt dịch vụ định vị trên thiết bị di động của quý vị bất kỳ lúc nào.

Cookie

Cookie là các mã định danh đặc biệt được chúng tôi chuyển đến thiết bị của Quý khách nhằm cho phép hệ thống của chúng tôi nhận diện thiết bị của Quý khách và cung cấp các tính năng như thanh toán BIG-Click và lưu trữ thông tin hành trình của người thân và bạn bè.

Chúng tôi sử dụng cookie và chúng tôi thu nhận các loại thông tin nhất định khi trình duyệt của Quý khách tương tác với Trang Web hoặc quảng cáo của chúng tôi hoặc các nội dung khác được cung cấp bởi hoặc nhân danh AirAsia trên các trang web khác. Thông tin chúng tôi thu thập và phân tích bao gồm ID Thành viên, địa chỉ email và thông tin máy tính và kết nối của Quý khách như loại và phiên bản của trình duyệt, loại và phiên bản của phần bổ trợ, hệ điều hành, lựa chọn ngôn ngữ.

Hệ thống của chúng tôi sẽ ghi nhớ và tự động điền thông tin này để Quý khách không phải nhập lại mỗi lần muốn thực hiện giao dịch trên Trang Web của chúng tôi. Thông tin này được lưu trong ổ cứng của Quý khách thông qua máy chủ của AirAsia và chỉ có thể được truy cập bởi người có thẩm quyền và nhà cung cấp dịch vụ của AirAsia. Người sử dụng internet và các công ty khác không thể tiếp cận thông tin này. Vì lý do an ninh, chúng tôi không lưu các thông tin nhạy cảm như thông tin thanh toán hoặc mật khẩu được lưu trong cookie.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie. Một cookie phiên chấm dứt hoạt động khi Quý khách đóng trình duyệt web của mình. Một cookie thường trực vẫn còn lại trên ổ cứng của Quý khách cho đến khi hết hạn hoặc đến khi người dùng máy tính đăng xuất khỏi Trang Web của chúng tôi. Quý khách cũng có thể xóa bỏ cookie thường trực này bằng cách làm theo các hướng dẫn trong file “trợ giúp” tại trình duyệt Internet của mình. Tính năng "trợ giúp" trong hầu hết các trình duyệt đều cung cấp thông tin về cách ngăn trình duyệt của Quý khách chấp nhận cookie mới, cách bật thông báo khi có cookie mới, và cách tắt hoàn toàn cookie. Ngoài ra, Quý khách có thể tắt hoặc xóa dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các phần mở rộng của trình duyệt, bằng cách thay đổi cài đặt phần mở rộng hoặc truy cập Trang Web của nhà sản xuất phần mở rộng đó. Vì cookie cho phép Quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của Trang Web, nên chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên chấp nhận cookie. Ví dụ, nếu Quý khách chặn hoặc bằng cách khác từ chối cookie của chúng tôi, Quý khách sẽ không thể đặt chuyến bay hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào khác trên Trang Web có đòi hỏi quý vị đăng nhập.

Điều quan trọng là Quý hách phải ngăn ngừa truy cập trái phép vào máy tính và mật khẩu của Quý khách. Quý khách nên luôn luôn đăng xuất sau khi sử dụng trên một máy tính công cộng. Bấm vào đâyđể biết thêm thông tin về cách đăng xuất. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie để xem xét tính hiệu quả của quảng cáo trực tuyến. Thông tin này được coi là thông tin bảo mật và sẽ không bị chia sẻ với ai ngoài AirAsia. AirAsia sẽ chỉ sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định có hiểu biết liên quan tới việc mua quảng cáo trực tuyến. Điều này giúp cho AirAsia duy trì chi phí thấp và giá vé thấp cho quý vị, các Khách Hàng của chúng tôi.

Sử dụng thông tin được thu thập

Chúng tôi thường sử dụng các thông tin của Quý khách cho mục đích hành chính, ví dụ như việc xử lý, xác nhận, đáp ứng và hoàn thành các giao dịch và yêu cầu của Quý khách đối với dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp có sửa đổi / thay đổi lịch trình bay, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà Quý khách cung cấp khi đặt dịch vụ thông qua website chính thức của chúng tôi tại địa chỉ www.airasia.com, trung tâm khách hàng của chúng tôi, các quầy bán vé của chúng tôi, để liên hệ và thông báo cho Quý khách về việc sửa đổi / thay đổi này. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của Quý khách để gửi các tin nhắn thông báo chuyến bay thông qua cơ sở dịch vụ di động của AirAsia và để tạo điều kiện check-in trực tuyến. Thêm vào đó, các thông tin của Quý khách sẽ được sử dụng cho các mục đích kế toán (thanh toán và kiểm toán), nhập cảnh, hoàn tiền, kiểm tra hải quan, an toàn, an ninh, phân tích thống kê và marketing, quản lý hệ thống thông tin, phát triển, bảo hành và kiểm tra hệ thống, mục đích hoạt động, hỗ trợ, khảo sát khách hàng, quan hệ khách hàng và để cải thiện và hỗ trợ chúng tôi trong những giao dịch sau này với Quý khách, ví dụ bằng cách xác định được yêu cầu và sở thích của Quý khách.

Liên quan tới các nội dung trên, chúng tôi có thể tiết lộ, chuyển giao và phối hợp sử dụng thông tin của Quý khách với các hãng hàng không liên kết của chúng tôi.

Nếu Quý khách đã chọn trở thành thành viên, Quý khách cũng là đối tượng tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết BIG AirAsia do công ty liên kết của chúng tôi Think Big Digital Sdn Bhd quản lý. Trong trường hợp như vậy, thông tin cá nhân của Quý khách cũng sẽ được sử dụng để quản lý tư cách thành viên và cung cấp cho Quý khách các lợi ích mà Quý khách đủ điều kiện hưởng theo Chương trình này.

Về vấn đề tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà Quý khách tự nguyện cung cấp để so sách với các chi tiết/tiêu chuẩn công việc mà chúng tôi đang tìm kiếm/đang có ý định tuyển dụng.

Chia sẻ thông tin thu nhận được

Chúng tôi có thể xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách với bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lữ hành, hoặc các doanh nghiệp liên quan tới lữ hành, các hãng hàng không đối tác, ban quản lý sân bay, nhân viên an ninh và các hãng chuyên chở khác để xử lý bố trí chuyến đi của quý vị.

Bất cứ khi nào có yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của Quý khách cho các cơ quan công quyền hoặc nhà chức trách hoặc bên thứ ba căn cứ theo giấy hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương ứng.

Trong nỗ lực nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi không ngừng củng cố và mở rộng dịch vụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách. Để thực hiện mục tiêu kinh doanh, trong từng thời điểm thích hợp chúng tôi sẽ chỉ định, ủy quyền hoặc ký hợp đồng với các đối tác kinh doanh chiến lược. Thông tin của Quý khách có thể được tiết lộ cho các đối tác kinh doanh này, bên thứ ba mà chúng tôi đã ký hợp đồng hay ủy quyền, các nhà cung cấp dịch vụ hay các nhà quảng cáo để thực hiện các đợt khuyến mãi, chào hàng, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, mà có thể thuộc về hoặc không thuộc về chúng tôi nhưng liên quan tới sản phẩm hay dịch vụ Quý khách đã chọn sử dụng từ chúng tôi.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng Quý khách không phải nhận những thông tin không mong muốn, chúng tôi chỉ chia sẻ các thông tin về khuyến mãi, chào hàng, sản phẩm hay dịch vụ liên quan tới giao dịch của Quý khách với chúng tôi, hoặc Quý khách lựa chọn hoặc thể hiện sự quan tâm qua phần hồ sơ thành viên với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hay bên thứ ba tương ứng.

Trong các trường hợp quy định tại Chính sách Bảo mật này khi AirAsia chuyển thông tin của Quý khách cho một bên thứ ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp mà bên thứ ba đó có thể sử dụng liên quan đến việc xử lý dữ liệu ít nhất cũng chặt chẽ bằng các biện pháp mà AirAsia sử dụng nếu không thể tốt hơn. Điều này không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi phải chuyển thông tin này cho bên thứ ba theo quy định của luật pháp.

Trong trường hợp chúng tôi trải qua giai đoạn chuyển đổi về kinh doanh, như bán một phần hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, việc mua lại hoặc sát nhập doanh nghiệp, thông tin của Quý khách chắc chắn sẽ là một phần của quá trình chuyển đổi và sẽ được chuyển giao.

AirAsia không bán hay cho bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng có thu phí bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Quý khách cung cấp trên Trang Web của chúng tôi. AirAsia có thể chia sẻ các thông tin chung chung và/hoặc ẩn danh về tất cả những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bên thứ ba.

Lưu trữ dữ liệu

Trụ sở chính của AirAsia được đặt tại Malaysia. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển giao và lưu trữ thông tin của Quý khách trong máy chủ của chúng tôi được đặt ở nước ngoài. Việc chuyển giao như vậy là cần thiết căn cứ theo hợp đồng của chúng tôi với Quý khách và/hoặc (các) hợp đồng của chúng tôi với những bên thứ ba liên quan.

Chấp thuận của quý vị

AirAsia hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào khác mà chúng tôi hợp tác sẽ xin chấp thuận từ Quý khách để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách tại thời điểm thu thập, tùy theo các tình huống được quy định pháp lý nhất định trong đó không đòi hỏi xin chấp thuận từ Quý khách. Khi có yêu cầu theo luật định, AirAsia sẽ áp dụng chính sách "lựa chọn tham gia" nhằm xin chấp thuận bằng văn bản rõ ràng để thu thập thông tin của Quý khách. Ví dụ, Quý khách có thể được yêu cầu ký tên vào biểu mẫu hay đánh dấu vào ô.

Nhìn chung, khi sử dụng Trang Web, Quý khách cho phép AirAsia thu thập và sử dụng các thông tin này theo những cách thức được mô tả bên trên (có thể thay đổi trong từng thời điểm thích hợp) trừ khi và cho tới khi Quý khách thông báo cho chúng tôi về sự không chấp thuận của mình. Quý khách có thể gửi yêu cầu rút lại chấp thuận của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với AirAsia. Nếu Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của các cá nhân người thứ ba trong nhóm du lịch mình, Quý khách bắt buộc phải xin chấp thuận trước từ cá nhân đó, và Quý khách tuyên bố và bảo đảm rằng Quý khách đã từng nhận được hoặc nhận được chấp thuận của họ hoặc theo cách khác có quyền cung cấp thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi. Khi cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của (các) cá nhân người thứ ba, Quý khách cũng bảo đảm rằng (các) cá nhân đó được thông báo và chấp thuận các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.

Trong hầu hết các trường hợp, Quý khách có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi để chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của Quý khách hoặc cung cấp dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách cách thức chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký nhận các thông tin marketing, truyền thông, khuyến mãi, bản tin hoặc bất kỳ thông tin nào khác từ AirAsia.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của quý vị

Quý khách có thể truy cập vào thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Hồ sơ Thành viên của Quý khách trên www.airasia.com. Chúng tôi sẽ cần Quý khách hỗ trợ nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi là cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác. Nếu có sai sót hoặc cần thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa hoặc thảo luận về các phương án thực hiện với Quý khách.

Chúng tôi sẽ có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ cho Quý khách khi nhận được yêu cầu thông qua biểu mẫu điện tử của chúng tôi.

Người vị thành niên dưới 18 tuổi

Chúng tôi không thể phân biệt tuổi tác của những người truy cập vào Trang Web của chúng tôi.Nếu Quý khách là phụ huynh hoặc người giám hộ của người dưới 18 tuổi đã cung cấp thông tin cho chúng tôi khi chưa được Quý khách biết và chấp thuận, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin đó bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Liên kết tới các trang khác

Trang Web này có chứa các liên kết tới các trang web khác. Hãy chú ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực hành bảo mật hay nội dung của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích Quý khách đọc các quy định bảo mật của mỗi trang web thu thập thông tin của Quý khách. Chính sách Bảo mật của AirAsia chỉ áp dụng cho các thông tin mà AirAsia thu nhận được trên trang web này.

Bản tin

Khi tham gia dịch vụ cập nhật qua email của AirAsia, Quý khách đã thể hiện sự đồng ý để chúng tôi liên hệ với Quý khách qua email để thông báo về các thông tin cập nhật, sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi. Nếu Quý khách không muốn tiếp tục đăng ký dịch vụ này, Quý khách có thể xóa bỏ các thông tin của mình khỏi danh sách đăng ký trong Hồ sơ Thành viên hoặc Quý khách có thể bấm vào "hủy đăng ký" trong bất kỳ bản tin nào Quý khách đã nhận.

Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ truy vấn, quan ngại hoặc khiếu nại nào liên quan tới cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Quý khách hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Cán bộ Tuân thủ của chúng tôi theo số 603-86604333 hoặc gửi email tới địa chỉ airasia_privacycompliance@airasia.com.

Chính sách sử dụng trang web của chúng tôi/ Miễn trừ trách nhiệm về trang web

Về các điều khoản sử dụng Trang Web Chính thức của chúng tôi tại địa chỉ www.airasia.com, vui lòng đọc Chính sách Sử dụng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các điều khoản & điều kiện vận chuyển của chúng tôi

Việc đặt vé và chuyên chở hành khách và hành lý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở và Quy định về Giá vé.