Đặt vé ngay

Hành khách đặc biệt

Mọi hành khách đều đặc biệt, nhưng chúng tôi dành sự quan tâm nhiều hơn cho các hành khách đặc biệt hơn.

Trẻ em đi một mình (YPTA)

Bất kỳ hành khách nào dưới 12 tuổi tính đến ngày bay không được phép đi máy bay một mình vì các em vẫn cần được giám sát và không thể đi mà không có người đi cùng. Trẻ em đi một mình (YATP) không được coi là hành khách người lớn và cũng không được đi kèm hành khách khác dưới 12 tuổi.

Thành viên SkyRider từ 7 - 12 tuổi có thể bay một mình với dịch vụ SkyRider Young Flyer. Để biết thêm chi tiết, hãy bấm vào đây.

Hành khách từ 12 - 16 tuổi được coi là Trẻ em đi một mình (YATP) và do đó có thể đi máy bay khi cha mẹ hoặc người giám hộ điền và ký vào Đơn Miễn trừ trách nhiệm bồi thường tại quầy check-in để chấp nhận việc Trẻ em đi một mình (YATP). Chúng tôi không cung cấp dịch vụ lên máy bay nhanh hoặc dịch vụ trợ giúp cho Trẻ em đi một mình (YATP).

Hành khách từ 16 - 18 tuổi có thể đi máy bay mà không cần phải điền thông tin vào bất kỳ đơn nào và được coi là hành khách người lớn; tuy nhiên, các hành khách này không được đi kèm hành khách khác dưới 12 tuổi.

 

Hành khách đang mang thai

Hành khách đang mang thai dưới 27 tuần có thể đi trên chuyến bay của chúng tôi với điều kiện điền đầy đủ thông tin vào bản Cam kết trách nhiệm pháp lý với AirAsia/AirAsia X vào thời điểm check-in.

Hành khách đang mang thai từ tuần thứ 28 đến tuần thứ 34 cần phải nộp giấy chứng nhận y tế của bác sĩ, xác định số tuần trong thai kỳ của hành khách và xác nhận hành khách có thể đi máy bay. Giấy xác nhận này không được quá thời hạn 30 ngày tính đến ngày bay. Quan trọng nhất là hành khách phải điền đầy đủ thông tin vào bản Cam kết trách nhiệm pháp lý với AirAsia/AirAsia X khi thực hiện check-in.

Hành khách đang mang thai từ tuần thứ 35 trở đi sẽ không được chấp nhận chuyên chở trên các chuyến bay của AirAsia/AirAsia X.

 

Sử dụng xe lăn/xe nâng

Chúng tôi muốn phục vụ khách hàng của mình một cách tốt nhất có thể. Để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách Trò Chuyện Trực Tiếp sau khi quý vị đặt vé và tối đa đến 48 giờ trước chuyến bay của quý vị.

Hành khách có thể ký gửi xe lăn hoàn toàn miễn phí tuy nhiên, chúng tôi sẽ tính phí với dịch vụ hỗ trợ xe lăn.