Đặt vé ngay

Trung tâm khách hàng

Cho dù quý khách ở đâu, chỉ cần một cuộc gọi. Hãy liên hệ bất kỳ số nào tại trung tâm dịch vụ khách hàng với chi tiết liệt kê dưới đây.


Malaysia

600 85 8888 ((Đường dây đặc biệt AirAsia X))
Giờ làm việc : 9h sáng đến 6h tối (GMT+8)
Hàng ngày

Áp dụng cho các mạng viễn thông Malayxia– Telekom, Celcom, Maxis & DiGi
Mức phí: 1,95 RM/phút

Dịch vụ này chỉ dành cho các hành khách AirAsia X. Đối với bất kỳ các câu hỏi nào khác liên quan đến AirAsia, xin vui lòng truy cập AskAirAsia.com để có câu trả lời.


Singapore

+65 6307 7688 (Đường dây đặc biệt AirAsia X)
Giờ làm việc : 9h sáng đến 6h tối (GMT +8)
Hàng ngày

Dịch vụ này chỉ dành cho các hành khách AirAsia X. Đối với bất kỳ các câu hỏi nào khác liên quan đến AirAsia, xin vui lòng truy cập AskAirAsia.com để có câu trả lời.


Indonesia

+62 21 2927 0999
Giờ làm việc : 6h sáng đến 10h tối (GMT +7)
Hàng ngày


Thailand

+66 2 515 9999
Giờ làm việc : 8h sáng đến 9h tối (GMT +7)
Hàng ngày


Phi-líp-pin

+632 742 2742 (AirAsia & ZestAir)
Giờ làm việc: 7h sáng đến 11h tối (GMT+8)
Hàng ngày


Japan

0120-963-516
Giờ hoạt động: 8am – 5pm (GMT+9)
Thứ Hai đến Thứ Sáu


China

+86 20 2281 7666
Giờ làm việc : 8h sáng đến 9h tối (GMT +8)
Hàng ngày


Đài Loan

008 0185 3031 (miễn phí)
Giờ làm việc : 8h sáng đến 9h tối (GMT +8)
Hàng ngày


Macau

080 0912
Giờ làm việc : 8h sáng đến 9h tối (GMT +8)
Hàng ngày


Hong Kong

+852 3112 3222
Giờ làm việc : 8h sáng đến 9h tối (GMT +8)
Hàng ngày


Australia

1300 760 330
Giờ làm việc : 24 Hours
Hàng ngày


Ấn Độ

1860 500 8000
Giờ làm việc : 8h sáng đến 9h tối (GMT +5:30)
Hàng ngày


Hàn Quốc

00798 1420 69940
Giờ làm việc : 8h sáng đến 5h tối (GMT +9)
Thứ Hai đến Thứ Sáu


A-Rập Xê-út

8008449458
Giờ làm việc : 8h sáng đến 6h tối (GMT +3)
Thứ Bảy đến Thứ Năm

8008500001 (Đối với hành khách sử dụng Zain như là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của mình)
Giờ làm việc : 8h sáng đến 6h tối (GMT +3)
Thứ Bảy đến Thứ Năm