Tùy chọn Tích Điểm Linh Hoạt

Linh hoạt và tích lũy đến RM200 một chiều với FRo!

FRo có chương trình tặng thưởng cho khách du lịch đến RM200 một chiều khi quý khách chọn du lịch linh hoạt. Nếu quý khách đã đặt vé đi chuyến bay AirAsia X và linh hoạt đi chuyến bay khác (tùy quý khách lựa chọn), thì quý khách có thể nhận RM200 một chiều! Thật đơn giản!

Làm thế nào tôi có thể có RM200 với FRo?

Hãy truy cập trang web của đối tác chúng tôi - Optiontown.com và thực hiện theo các bước này:

  • Chọn tab tùy chọn Tích Điểm Linh Hoạt (FRo).
  • Cung cấp Mã Số Đặt Vé, Họ và Email của quý khách để truy lục đặt vé của quý khách.
  • Nêu rõ liệu quý khách có linh hoạt đi chuyến bay khác trong cùng ngày hoặc đợi đến 15 (mười lăm) ngày sau ngày khởi hành theo lịch trình của quý khách hay không.
  • Chọn chuyến bay khác của quý khách từ danh sách các chuyến bay được hiển thị để hoàn tất đăng ký.


Khi đăng ký xong, quý khách sẽ nhận được một email xác nhận đăng ký FRo của quý khách.

  • Quý khách sẽ nhận được email thông báo nếu chúng tôi chuyển quý khách sang một chuyến bay khác mà quý khách đã chọn. Quý khách có thể chọn nhận thông báo về quyết định FRo của mình một (1) ngày hoặc ba (3) ngày trước khi chuyến bay ban đầu của quý khách khởi hành.
  • Quý khách có thể có được đến RM10 một chuyến chỉ với việc đăng ký tham gia FRo, cho dù các chuyến bay đã đặt vé ban đầu của quý khách không thay đổi.
  • Quý khách cũng có thể có RM200 một chiều nếu Optiontown chuyển quý khách sang Chuyến Bay FRo mà quý khách đã chọn.


Quan trọng: Vui lòng lưu ý rằng chỉ khi quý khách xác nhận quyết định lựa chọn các chuyến bay khác của mình (FRo Flights) và hoàn tất Đăng Ký FRo, AirAsia X và Optiontown mới có thể quyết định chuyển quý khách sang các chuyên bay đã chọn khác. Quý khách sẽ nhận được email thông báo trước thời hạn thông báo đã chọn của quý khách (1 hoặc 3 ngày trước ngày khởi hành) rằng quý khách có được chuyển sang chuyến bay khác hay không. Khả năng còn chỗ trống của FRo luôn thay đổi và có thể khác nhau tùy theo các chuyến bay hoặc thời gian khác nhau.

Hãy truy cập trang www.optiontown.com để tìm hiểu xem chuyến bay khá nào còn chỗ trống và số tiền quý khách có thể có được!

Nhận Điểm Thưởng FRo của Optiontown