Tùy Chọn Đặt Nhiều Vé (MBo)

Đặt nhiều vé, quyết định sau!

Quý khách đã đặt vé chuyến bay nhưng muốn có sự linh hoạt trong du lịch? Với MBo quý khách có thể đặt vé thêm một chuyến bay và quý khách có thể quyết định (tối đa 1 ngày trước khi khởi hành), chọn bay chuyến nào trong hai chuyến bay!

Nếu quý khách không chắc chắn về kế hoạch chuyến đi của mình, giờ đây quý khách không còn phải chịu rủi ro yêu cầu phút cuối hoặc bị nhỡ chuyến bay nữa. MBo giúp quý khách tự do chọn lựa nhiều chuyến bay theo yêu cầu lịch trình phút cuối của mình.

Hãy truy cập trang web đối tác của chúng tôi - Optiontown.com và thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn tab Tùy Chọn Đặt Nhiều Vé (MBo).
  • Cung cấp PNR, Họ và Email của quý khách để có thông tin đặt vé của mình.
  • Thực hiện tìm kiếm chuyến bay yêu thích của mình.
  • Chọn chuyến bay MBo mà quý khách muốn và thời hạn MBo của quý khách (1-3 ngày trước khi khởi hành) trước khi quý khách có thể quyết định chuyến bay mà quý khách muốn.
  • Quý khách chỉ phải thanh toán một khoản phí đăng ký nhỏ và giá MBo thấp.

Giao dịch đặt vé của quý khách vẫn không thay đổi cho đến khi quý khách quyết định cuối cùng. Nếu quý khách quyết định đi chuyến bay MBo, quý khách có thể thực hiện điều này trên trang web Optiontown.com và quý khách sẽ được xếp lịch lại cho chuyến bay MBo. Hoặc, nếu quý khách quyết định vẫn giữ chuyến bay đã đặt vé ban đầu, giao dịch đặt vé của quý khách vẫn không thay đổi.

Đặt vé nhiều hơn và quyết định sau với Dịch Vụ Tùy Chọn Đặt Nhiều Vé (MBo)