Book low fares now


: 28 Tháng Tư 2014 - 4 Tháng Năm 2014
: 28 Tháng Tư 2014 - 17 Tháng Tám 2014

Ghi chú Thông tin bay

- Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
- Số chỗ ngồi là hạn chế

- Flights from Johor Bahru to Ho Chi Minh City will commence on 11 July 2014

 

Bay ngay   hoặc   Bay sau

Các điều khoản & điều kiện được áp dụng.

Book Low Fares Now