IMPORTANT: A Processing Fee of up to AU$10 per flight may apply. This fee may not apply when you pay with PayPal.

Fares are quoted per passenger in AUD and include taxes. For bookings made and originating in Australia in AUD, a separate Processing Fee of up to AU$ 10 will be charged per flight per person for payments made with credit and debit cards. Processing Fees may also apply for other bookings. The fee will be displayed on the final payment page. The fee does not apply to one way or return bookings departing from Australia where payment is made using PayPal.

Thời hạn Đặt vé: 11 Tháng Tám 2014 - 17 Tháng Tám 2014
Thời hạn Bay: 12 Tháng Tám 2014 - 14 Tháng Mười Hai 2014

Ghi chú Thông tin bay
- Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
- Số chỗ ngồi là hạn chế.
- Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng đối với giá vé cơ bản.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại?

Chương trình khuyến mãi 20% cho tất cả chỗ ngồi, tất cả chuyến bay nghĩa là quý khách có thể chọn bất kỳ chỗ ngồi nào trên bất kỳ chuyến bay nào cũng được giảm 20% giá vé! Điều này thật đơn giản!
Chỉ cần thực hiện theo một vài bước đơn giản này để được hưởng 20% giá vé giảm:

1. Chọn điểm xuất phát & điểm đến yêu thích của quý khách
2. Chọn ngày như được nêu trong thời hạn bay khuyến mại (trừ thời hạn cấm vận).
3. Chọn chuyến bay yêu thích của quý khách.
4. Tận hưởng giá vé khuyến mãi giảm 20%! Quý khách đã hoàn tất!

20% khuyến mãi được tính trên giá vé cơ bản và không áp dụng trong thời hạn cấm vận.

Các điều khoản & điều kiện được áp dụng.