Buy 1 Free 1

: 30 Tháng Chín 2013 - 6 Tháng Mười 2013
: 1 Tháng Mười 2013 - 23 Tháng Giêng 2014

Ghi chú Thông tin bay

- Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
- Số chỗ ngồi là hạn chế

- All changes to flight dates and/or seat upgrades will have to be identical for all guests travelling under a single booking ID.
- (*) Travel Period: 30 October 2013 - 31 January 2014
- (**) Travel Period: 31 October 2013 - 31 January 2014

Read here for the guide

Các điều khoản & điều kiện được áp dụng.