โครงสร้างองค์กรแอร์เอเชียฟิลิปปินส์

โครงสร้างองค์กรแอร์เอเชียฟิลิปปินส์

ผู้ถือหุ้นฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย

ผู้ถือหุ้นฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย