โครงสร้างองค์กรแอร์เอเชียฟิลิปปินส์

Board of Directors for PAA

  • Joseph Omar A. Castillo - Chairman
  • Sheila Marie B.Romero - Vice Chairman
  • Ricardo P Isla -President and CEO
  • Ronald D. Policarpio - Director
  • Agnes Maranan - Director
  • Kamarudin bin Meranun - Director
  • Pattra Boosarawongse - Director

ผู้ถือหุ้นฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย

ผู้ถือหุ้นฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย