โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด

คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด

  • Mr. Tassapon Bijleveld
  • Mr. Nadda Buranasiri
  • Mr. Phairat Pornpathananangoon
  • Mr. Kamarudin Bin Meranun
  • Mr. Lim Kian Onn
  • Mr. Pittinun Intarasak
  • Mrs. Pattra Boosarawongse

โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด