ข้อกำหนดและเงื่อนไข - การสำรองห้องพักโรงแรมร่วมกับการสำรองเที่ยวบิน

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") มีผลบังคับใช้กับการสำรองห้องพักโรงแรมร่วมกับการสำรองเที่ยวบินและจะเป็นเอกสารที่เป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างท่านและ Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) ("AirAsia.Com") การสำรองห้องพักโรงแรมผ่านทางช่องทางการสำรองเที่ยวบิน ("บริการจองพร้อมเที่ยวบิน") ถือว่าท่านตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตามแต่ละช่วงเวลา

 1. บริการจองโรงแรมพร้อมเที่ยวบินนี้อนุญาตให้ผู้โดยสารของสายการบินสำรองห้องพักโรงแรมและบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรงแรม ("แพ็กเกจโรงแรม") บริการจองพร้อมเที่ยวบินให้บริการโดย AirAsia.com ร่วมกับผู้ให้บริการโดยตรงและทางอ้อม รวมไปถึง Travelscape LLC (“โรงแรม”) แพ็กเกจโรงแรมที่สำรองผ่านบริการจองพร้อมเที่ยวบินนำเสนอ จัดหา และสนับสนุนโดยโรงแรมหรือพันธมิตรทางการค้าหรือพันธมิตรด้านบริการ ("พันธมิตรโรงแรม") AirAsia.Com เป็นเพียงผู้จำหน่ายแพ็กเกจโรงแรมเท่านั้น จึงสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทำ หรือการงดเว้น หรือการละเลยในส่วนการดำเนินงานของพันธมิตรโรงแรม ท่านรับทราบและยอมรับว่าจะปฏิบัติเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่พัก ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ คลิก.
 2. การคลิก "ซื้อ" ถือว่าท่านได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และแสดงความยินยอมและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ร่างโดย AirAsia.Com ในแต่ละช่วงเวลา (ตามความเหมาะสม)
 3. แพ็กเกจโรงแรมนำเสนอผ่านบริการจองพร้อมเที่ยวบินนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

การยกเลิก

 1. การจองแพ็กเกจโรงแรมภายใต้การจองพร้อมเที่ยวบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้และไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินของสายการบินฯ (ตามที่ระบุไว้ในความจำกัดความ) รวมไปถึง การไม่แสดงตัวโดยเจตนาของท่าน แพ็กเกจโรงแรมที่ท่านได้จองไว้ผ่านบริการจองพร้อมเที่ยวบินจะไม่ได้รับกายกเลิกและไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น กรณีที่ท่านไม่ได้เข้าพัก ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ และจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระสำหรับแพ็กเกจโรงแรมจะถูกริบไว้
 2. ในกรณีของการยกเลิกเที่ยวหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยแอร์เอเชีย เบอร์ฮัด, แอร์เอเชียเอ็กซ์ เบอร์ฮัด, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด, พีที อินโดนีเซียแอร์เอเชีย, บริษัท ฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท แอร์เอเชีย (อินเดีย) จำกัด, หรือ บริษัท แอร์เอเชีย เจแปน จำกัด (รวมเรียกว่า "สายการบิน") ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ชำระสำหรับแพ็กเกจโรงแรม สำหรับการรับเงินคืน ผู้โดยสารต้องเข้าไปที่ support.airasia.com และเลือก พูดคุยกับ AVA (Chat with AVA) เมื่อเปิดหน้าต่างห้องแชทกับ AVA กรุณากดเลือก จองโรงแรม (Hotel Booking) แล้วเลือก การขอคืนเงิน (Refund) จากเมนู จากนั้นเลือก ยื่นคำร้องของคืนเงิน (New Refund Request) แล้วกรอกข้อมูลให้ครบตามที่ AVA แนะนำ หรือท่านสามารถเลือกโรงแรมในเมนูหลัก แล้วติดต่อกับพนักงาน Allstars เพื่อติดต่อขอคืนเงินแพ็กเกจโรงแรม การร้องขอเพื่อจองแพ็กเกจโรงแรมอีกครั้งที่โรงแรมเดิมหรือโรงแรมอื่นในวันเดียวกันหรือวันอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา
  โปรดทราบว่า การคืนเงินสำหรับเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลง จะได้รับการอนุมัติเฉพาะในกรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดออกเดินทางเป็นวันอื่นเท่านั้น สำหรับเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดออกเดินทางเป็นเวลาอื่นแต่อยู่ภายในวันเดียวกัน ผู้โดยสารอาจได้รับการคืนเงินหรือเก็บยอดวงเงินไว้ในบัญชีสมาชิกโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ AirAsia.Com
 3. ผู้โดยสารยอมรับและรับทราบว่า AirAsia.Com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย การร้องเรียน หรือการชดเชยในกรณีของการยกเลิกเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบินฯ หรือผู้โดยสาร

การรับคะแนน airasia points

 1. การใช้บริการจองพร้อมเที่ยวบินมีสิทธิ์ที่จะได้รับ airasia points โดยต้องดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • เป็นสมาชิก BIG (มีการติดตามและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสะสมคะแนนที่ดำเนินการโดย BIGLIFE Sdn Bhd ('BIG') ภายใต้ชื่อ "BIG Loyalty Program") และมีหมายเลขการลงทะเบียนที่เรียกว่า "หมายเลขสมาชิก BIG" ที่ออกโดย BIG ณ เวลาที่ทำการจอง
  • ล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิก BIG ที่ airasia.com ก่อนการจองแพ็กเกจโรงแรมเพื่อให้มีสิทธิ์ในการรับคะแนน airasia points การใช้คะแนน airasia points เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของ BIGLIFE ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์ของ BIG (www.airasiabig.com) กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BIG เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราว
 2. airasia points จะถูกมอบให้กับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก BIG สำหรับการบริการจองพร้อมเที่ยวบินที่ชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตในอัตรา airasia points 1 คะแนนต่อการใช้จ่ายทุกๆ 2 ริงกิต
 3. airasia points จะไม่ถูกมอบให้กับดำเนินการซื้อร่วมกับการใช้รหัสโปรโมชั่นหรือบัตรกำนัล
 4. BIG สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละการจองและ/หรือตัวตนของผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก BIG ได้ทุกเมื่อ
 5. คะแนน airasia points จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกสะสมคะแนน BIG Loyalty ของสมาชิก BIG ภายในเวลาหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม (หรือช่วงเวลาอื่นตามดุลยพินิจของ BIG)
 6. BIG สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือทดแทนการมอบคะแนน airasia points ตามช่วงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิก BIG ทราบล่วงหน้า และ/หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการมอบคะแนนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. BIG สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ ปฏิเสธ หรือยกเลิกการทำมอบ airasia points ให้กับผู้โดยสาร และ/หรือไม่มอบ หรือถอน หรือริบสิทธิ์การมอบคะแนน airasia points จากสมาชิก BIG กรณีที่ BIG เชื่อหรือมีเหตุผลที่สงสัยว่าสมาชิก BIG (เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับสมาชิก BIG คนอื่นๆ) มีส่วนกับการปฏิบัติและ/หรือกิจกรรมฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านบริการจองพร้อมเที่ยวบินเพื่อรับ airasia points หรือมีส่วนกับกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรมฉ้อฉล) ที่คุกคามกับบริการจองพร้อมเที่ยวบินหรือกับ BIG
 8. สงวนสิทธิ์ในไม่พิจารณาการร้องขอคะแนน airasia points ย้อนหลัง การร้องขอโดยสมาชิก BIG เพื่อตรวจสอบบัญชีสมาชิก BIG หรือสิทธิ์ในการรับคะแนน airasia points หลังจากดำเนินการซื้อจนเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ได้ยืนยันบัญชีสมาชิก BIG จะไม่ได้รับการพิจารณา
 9. ไม่อนุญาตให้ใช้ airasia points แลกคะแนนสำหรับบริการจองพร้อมเที่ยวบิน

อื่นๆ

 1. AirAsia.Com สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท แอร์เอเชียกรุ๊ป ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ลิงก์ https://www.airasia.com/aa/about-us/th/th/privacy-statement.html. การใช้บริการจองพร้อมเที่ยวบิน ถือว่าท่านยอมรับในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยที่สายการบินฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 2. ผู้โดยสารอาจได้รับการติดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการจองพร้อมเที่ยวบินหรือรายการสะสมคะแนน BIG Loyalty Program ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของ AirAsia.Com หรือ BIG ผ่านทางอีเมล หรือรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ตามดุลยพินิจของ AirAsia.Com และ/หรือ BIG
 3. ข้อมูลของผู้เข้าพักสำหรับการจองแพ็กเกจโรงแรมผ่านบริการจองพร้อมเที่ยวบินจะเป็นไปตามข้อมูลของผู้โดยสารในเที่ยวบิน ผู้โดยสารไม่สามารถจองแพ็กเกจโรงแรมให้กับบุคคลที่สามได้ เมื่อมีการจอง ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าพักได้อีก
 4. AirAsia.Com สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก ยกเลิก หรือระงับบริการจองพร้อมโรงแรมโดยแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าและ/หรือระบุเหตุผล ผู้โดยสารไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือขอค่าชดเชยใดๆ กับ AirAsia.Com ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือการได้รับความเสียหายใดๆ หรือเรียกร้องค่าชดใช้ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอันสืบเนื่องมาจากการบอกเลิก ยกเลิก หรือระงับบริการโดย AirAsia.Com
 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ ที่นี้จักอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือการรับรองใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขายหรือโฆษณาสำหรับบริการจองพร้อมเที่ยวบิน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ได้รับการแปล ให้บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 6. AirAsia.Com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของ AirAsia.Com ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการจองพร้อมเที่ยวบินถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน และห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ซักถาม และ/หรือตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้น Screen reader support enabled.To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash
 7. AirAsia.Com บริษัทย่อย และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียพิเศษ การสูญเสียที่เป็นผลตามมา หรือการสูญเสียรายได้) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความสะเพร่าส่วนบุคคล) อันเกี่ยวเนื่องกับบริการจองพร้อมเที่ยวบิน
 8. AirAsia.Com ไม่รับผิดชอบสำหรับการจัดหาบริการสำหรับแพ็กเกจโรงแรม บริการจองพร้อมเที่ยวบินไม่ได้ดำเนินการและจะไม่เกี่ยวข้องกับการแนะนำหรือการสนับสนุนโดย AirAsia.Com ที่มีต่อโรงแรมหรือแพ็กเกจโรงแรมที่แสดง มอบข้อเสนอ หรือจำหน่ายผ่านบริการพร้อมเที่ยวบิน หรือคุณภาพ ระดับการให้บริการ หรือคะแนนของโรงแรมหรือบริการโรงแรมที่แสดง AirAsia.Com รับผิดชอบในการนำเสนอ รับประกัน หรือรับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความสามารถในการจำหน่าย สถานะ หรือความพร้อมของแพ็กเกจที่แสดงรายการหรือที่นำเสนอโดยโรงแรมหรือพันธมิตรโรงแรมภายใต้บริการจองพร้อมเที่ยวบิน
 9. AirAsia.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้อง ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในระหว่างที่เข้าพักที่โรงแรม
 10. ท่านยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ความเสียหายกับ AirAsia.com และพนักงาน ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนของเราจากการร้อนเรียน สาเหตุของการกระทำ ความต้องการ การเยียวยา การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่รวมไปถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและทางบัญชีโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องจากผลของการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลของเรา
 11. นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวแล้ว ท่านรับทราบและยอมรับว่าระหว่างการเช็คอิน ท่านจะยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรมที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของโรงแรม
 12. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ ที่นี้จักอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือการรับรองใดๆ ในส่วนที่ไม่สอดคล้องดังกล่าว
 13. ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ หากถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นและมีข้อความที่ขัดแย้งกับฉบับภาษาอังกฤษ การตีความข้อบังคับและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยยะตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ