ข้อกำหนดการใช้งาน

นโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง / ข้อสงวนสิทธิในการใช้เว็บไซต์

หน้าเว็บไซต์นี้ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้งาน") สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ airasia.com และ airasia.com โมบายแอปพลิเคชั่น (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "เว็บไซต์")
เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) และ/หรือบริษัทในเครือ
กรุณาศึกษาข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว กรุณาหยุดและระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที

บทนำ

Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) (ต่อจากนี้เรียกว่า “แอร์เอเชีย” "เรา" หรือ "ของเรา") เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียที่กำกับดูแลโดย แอร์เอเชีย กรุ๊ป เบอร์ฮัด (ต่อจากนี้เรียกว่า "AAGB") Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) เป็นบริษัทในเครือของ AirAsia Digital Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกว่า “AAD”) ที่ถือหุ้นทั้งหมด AAGB, AAD และบริษัทในเครือจะเรียกรวมกันว่าเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลในปัจจุบันและอนาคตที่มีการควบคุม ได้รับการควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยตรง ทางอ้อม ผ่านหน่วยงานหนึ่งองค์กร หรือมากกว่า ตามจุดประสงค์ของคำนิยามดังกล่าว "ควบคุม" (รวมไปถึง "การควบคุม" "ได้รับการควบคุมโดย" และ "ภายใต้การควบคุมโดย") หมายถึง การครอบครองโดยตรงหรือทางอ้อมของอำนาจในการควบคุมหรือก่อให้เกิดการควบคุมการบริหารและนโยบายต่างๆ ของแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในการลงคะแนน หรือโดยการทำสัญญา หรืออื่นๆ

เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการและดําเนินการนอกประเทศมาเลเซียโดยมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย แม้ว่าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกแห่งบนโลก แต่การใช้งานฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่มีการอภิปราย การระบุถึง การจัดหาผ่านหรือบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค หากท่านเลือกเข้าเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ นอกประเทศมาเลเซีย ถือว่าท่านกระทำการโดยเจตนาของท่านเองและสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ไลฟ์สไตล์ ปัจจัยในชีวิตประจำวัน บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงบริการทางการเงิน (ต่อจากนี้เรียกโดยรวมว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ") ผ่านทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ระบบอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก (ตามคำนิยาม) ที่อาจมีข้อกำหนดในการใช้งานที่เป็นของเว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านต้องการดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป ถือว่ายอมรับในข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้กับข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ ให้ยึดข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ เป็นสำคัญ เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม ลบ และแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดการใช้นี้และข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขใดๆ โดยการปรับปรุงข้อกำหนดบนเว็บไซต์ของเรา www.airasia.com (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") และโดยการระบุข้อความ "ปรับปรุงใหม่ล่าสุด" เป็นเวลา 30 วัน หลังจากผ่านระยะเวลา 30 วัน ข้อกำหนดการใช้งานฉบับที่ปรับปรุงแล้วจะถือว่านำมาใช้แทนข้อกำหนดการใช้งานฉบับที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากเรา ท่านรับทราบและยอมรับในข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดที่ปรากฎบนเว็บไซต์

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านรับทราบและยอมรับว่าลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล ตราสินค้า และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิทางทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมไปถึงเนื้อหาในรูปแบบและลักษณะต่างๆ จะยังถือว่าสิทธิ์ของเราหรือเจ้าของที่ถูกต้องตลอดเวลา

เนื้อหาในเว็บไซต์ของมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานเป็นส่วนตัวของท่านโดยไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์เท่านั้น กราฟิกและภาพบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถดำเนินการผลิตซ้ำหรือนำมาใช้เป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การแก้ไขเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเราและลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่ถูกต้อง

เว็บไซต์นี้ และ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ เทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่อาจอยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ปหรือบุุคคลที่สาม ไม่มีการอนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

เนื้อหา

ในขณะที่เราพยายามปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้มีความปัจจุบัน ทั้ง แอร์เอเชีย บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม หรือผู้ผลิตหรือผู้จัดหาข้อมูลหรือเนื้อหา ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะทางกฎหมายหรือสิ่งเพิ่มเติมอื่น อันเกี่ยวกับลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคาหุ้นใดๆ ข้อมูลการวิจัย ข้อมูล และ/หรือ เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดหามาโดยบุคคลที่สาม หรือ ผู้ผลิตข้อมูลหรือเนื้อหา) (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อมูล") และไม่ผูกมัดต่อข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีข้อมูลส่วนใดที่สามารถตีความเป็นคำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่มีเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ท่านต้องใช้ดุลยพินิจของตนเองในการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยการติดต่อเราตามวิธีการที่ระบุในหน้า ติดต่อเรา ด้านล่างนี้

การใช้งานเว็บไซต์

ในการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่า:

 • ท่านรับประกันว่าท่านมีอายุบรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติที่จะทำสัญญาผูกมัดตามกฎหมายในขอบเขตอำนาจศาลตามที่ท่านพำนักอยู่ และท่านจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะการซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการของท่าน
 • ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้
 • ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้
 • ท่านจะแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ และไม่เข้าถึงหรือไม่พยายามเข้าถึงระบบของเราด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามอย่างไม่ถูกต้อง
 • ท่านยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการส่งอีเมลที่เกี่ยวกับการดำเนินการและโปรโมชั่นให้กับท่าน นอกจากนี้เราอาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการซื้อผ่านบัญชีของท่าน รวมไปถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือการบริการ รวมไปถึงข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ท่านสามารถเลือกที่จะรับอีเมลโปรโมชั่น หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยการคลิกลิงก์ยกเลิการติดตามที่ด้านล่างของอีเมลดังกล่าว
 • ท่านรับทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรากฎบนเว็บไซต์อาจได้รบัการจัดหาและให้บริการโดยบุคคลที่สาม และท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นของบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์นี้รวมไปถึงการโพสต์เนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มและห้องแช็ตของเว็บไซต์ หรือฟอรั่มสื่อสารสาธาราณะอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ หรือส่งข้อมูลอื่นๆ หรือส่งเนื้อหาใดๆ (รวมไปถึงลิงก์ วิธีการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ) ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานที่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อกำหนดการใช้งาน รวมไปถึงการปฏิบัติดังต่อไปนี้:

 • แสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ, ไม่ถูกต้อง, ชี้นำในทางที่ผิด, ผิดกฎหมาย, เป็นอันตราย, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, หลอกลวง, รุกราน, , ใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น, หยาบคาย, ดูหมิ่น, แสดงความคิดเห็นมุ่งเน้นเชิงเพศสัมพันธ์/ชี้นำในเรื่องอนาจาร/เปิดเผยโจ่งแจ้ง, ลามกอนาจาร, ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ หรือเป็นการสร้างความขัดแย้งต่อกัน
 • แสดงความคิดเห็นอันขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือ ต่อสิทธิของบุคคลภายนอก หรือละเมิดสิทธิบัตรใดๆ, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • พยายามใช้งานเว็บไซต์ร่วมกับเว็บครอว์เลอร์ โรบ็อต การทําเหมืองข้อมูล เครื่องมือแยกข้อมูล หรือฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ
 • ลงซอฟแวร์ที่มีไวรัส, โทรจัน ฮอร์ส (Trojan Horses), วอมส์ (Worms), ไทม์ บอมส์ (time bombs), แคนเซิลบอทส์ (Cancelbots), หรือรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือไฟล์ใดๆที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน, ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์
 • เปิดเผยข้อมูลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับแอร์เอเชีย หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป หรือบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพนักงานแอร์เอเชียและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น
 • การเจตนาแทรกแซงการดำเนินงานของเว็บไซต์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งอีเมลหรือการโพสต์ก่อกวน การส่งข่าวสารก่อกวน เทคนิคการก่อกวนอื่นๆ ความพยายามโดยเจตนาเพื่อทำให้ระบบทำงานหนักเกินกำลังและโจมตีการเผยแพร่ข้อมูล
 • การปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ รวมถึงพนักงานของแอร์เอเชียและกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย หรือการปลอมแปลงหมายเลขไอพี ส่วนหัวของอีเมล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหัวข้อความ ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการใช้นามแฝงหรือจดหมายจากผู้ส่งนิรนาม
 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชีย
 • การใช้งานโปรแกรมถ่ายภาพหน้าจออัตโนมัติหรือเทคโนโลยีในการจับภาพหน้าจอ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแอร์เอเชีย ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของแอร์เอเชีย

เว็บไซต์ภายนอกและบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์ภายนอก") เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้มีไว้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเพื่อการอ้างอิงและความสะดวกของคุณเท่านั้น แอร์เอเชียไม่มีส่วนกับการดำเนินการ ควบคุม หรืออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวอย่างละเอียด

ความปลอดภัย

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยจะถูกเปิดใช้งานเมื่อท่านสำรองที่นั่งหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย (Secure Server Layer) จะเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์นี้และหรือบริการอื่นๆ หรือ แอปพลิเคชั่นสำรองที่นั่งออนไลน์ของแอร์เอเชีย ถึงแม้ว่าแอร์เอเชียจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของท่าน แต่แอร์เอเชียไม่รับประกันในเรื่องระดับความปลอดภัยของการเข้ารหัสหรือประสิทธิภาพในการเข้ารหัส และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

Contact Us

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดการใช้งานนี้กรุณาคลิกที่นี่เพื่อส่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่อีเมล[email protected]

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนบุคคลของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรุณาตรวจสอบได้ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลในการใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก.

ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย

เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาตามสภาพที่เป็นอยู่และมีอยู่ ท่านยอมรับว่าการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน แอร์เอเชีย พนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พันธมิตร และคู่ค้าขอปฏิเสธความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

 • การรับประกันหรือรับรองทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซตนี้ การดำเนินงาน หรือความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือคุณภาพของข้อมูล เนื้อหา หรือวัตถุที่รวมอยู่ ณ ที่นี้
 • การรับประกันใดๆ หรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการอื่นๆหรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์, การดำเนินงานหรือความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์แบบ, ความมีประโยชน์, การไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือคุณภาพของเนื้อหาข้อมูลหรือส่วนประกอบใดๆในเว็บไซต์นี้
 • ความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ ความเสียที่เป็นผลตามมาหรือในเชิงลงโทษ (รวมไปถึงการสูญเสียรายได้ ค่าความนิยม ชื่อเสียง และการสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูล) ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรื่อไม่สามารถใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ แม้ว่าเราจะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้แล้วก็ตาม
 • ความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อท่านหรือผู้อื่นกรณีที่มีการแทรกแซงหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ภายนอก ท่านต้องใช้ความระมัดระวังของท่านเองในการเลือกใช้งานจากเว็บไซต์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ได้รับไวรัสหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจแทรกแซงหรือทำลายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ในกรณีที่มีบุคคลที่สามร้องเรียน การสูญเสีย ความรับผิดชอบ การนำเสนอ หรือค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นกับแอร์เอเชีย อันเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน ท่านจะต้องยอมรับที่จะปกป้องและรับผิดชอบค่าสินไหมต่อเรา ผู้บริหาร ลูกจ้าง พันธมิตร บริษัทในเครือของเรา และบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต

กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ที่มีผลบังคับ

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซียและหากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ท่านยอมรับเพิ่มเติมต่อขอบเขตอำนาจของศาลแห่งประเทศมาเลเซีย

อื่นๆ

ท่านไม่สามารถโอนหรือถ่ายโอนสิทธิ์ของท่านหรือข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือข้อกำหนดเฉพาะการใช้งาน หรือคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

แอร์เอเชียจะไม่รับประกันการดำเนินการกับการละเมิดทั้งหมดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หากไม่ได้มีการดำเนินการเกี่่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายของท่านหรือผู้อื่น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทั้งหมดของเราในการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการฝ่าฝืนนโยบายอันเป็นผลต่อเนื่องหรือคล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่านและแอร์เอเชีย อันเกี่ยวเนื่องกับสาระสำคัญของข้อตกลง

แอร์เอเชียอาจยุติการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุก็ตาม โดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะจะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องกับการใช้งานทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะอย่าง แม้จะมีการยุติ ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกก็ตาม

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อตกลงทั้งหมด - ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนบุคคลประกอบไปด้วยบันทึกของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ทั้งท่านและบริษัทจะไม่มีการผูกมัดโดยวิธีการแสดงอย่างชัดเจน โดยปริยาย หรือโดยนัยในการรับรอง การรับประกัน การให้คำมั่นสัญญา หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในที่นี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้จะนำมาบังคับใช้แทนที่และทดแทนพันธสัญญา ความรับผิดชอบ หรือการรับรองที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาระหว่างท่านและบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์นี้

การสละสิทธิ์ - การผ่อนผันหรือขยายเวลาที่ท่านหรือบริษัทปฏิบัติไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตใดๆ ของผู้ที่มอบให้ในข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บันทึกในกรณีหรือผู้ให้ได้ลงนามในเอกสารเพื่อแสดงอย่างชัดเจนว่ายอมสละสิทธิ์ หรือจำกัดสิทธิ์ดังกล่าว

การยินยอม - บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบ กำหนด และสละสิทธิ์และข้อผูกมัดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ให้กับบุคคลที่สาม

การเป็นโมฆะ - หัวข้อมีไว้ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีการจำกัดขอบข่ายหรือขอบเขตของข้อดังกล่าว ข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ นั้นถือว่าเป็นข้อกำหนดที่แยกส่วนออกจากกัน แม้ว่าอาจมีบางส่วนที่อาจรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันหรือเชื่อมโยงกันในทางไวยากรณ์ก็ตาม ข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ที่ไม่สามารถบังคับตามขอบเขตกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุจากความเป็นโมฆะ ความไม่สมบูรณ์ การผิดกฎหมาย หรือเหตุอันใดก็ตาม ตามขอบเขตกฎหมายนั้น ถือว่าไม่สามารถบังคับตามกฎหมายได้ และให้ถือว่าไม่ได้ถูกเขียนขึ้น และให้ข้อกำหนดส่วนอื่นของที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

Last updated on 14th September 2021