Đặt phòng cùng Vé máy bay - Các Điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”) sẽ điều chỉnh việc đặt phòng cùng vé máy bay và là giấy tờ có tính ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và AirAsia Com Travel Sdn Bhd (“AirAsia.Com”). Khi hoàn thành đặt phòng khách sạn qua dịch vụ đặt phòng cùng vé máy bay (“Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay”), bạn được cho là đã chấp nhận và đồng ý với bản Điều khoản và Điều kiện này, có thể được sửa đổi và điều chỉnh trong từng giai đoạn.

 1. Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này cho phép bạn đặt phòng khách sạn và các dịch vụ bổ sung liên quan đến khách sạn khác (“Gói Dịch vụ Khách sạn”) cùng với chuyến bay của bạn trong cùng một hành trình đặt chuyến bay và cùng một mã số tham chiếu đặt trước. Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này do AirAsia.Com hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác nhau, cả trực tiếp và gián tiếp, bao gồm Travelscape LLC (“Khách sạn”) để cung cấp.. Gói Dịch vụ Khách sạn được đặt trong Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này được chào hàng và cung cấp bởi Khách sạn tương ứng hoặc các đối tác bán hàng hay đối tác dịch vụ của họ (“Đối tác Khách sạn”). AirAsia.Com chỉ là nhà phân phối của Gói Dịch vụ Khách sạn đó và vì vậy, không nhận bất kỳ trách nhiệm nào nếu có tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót hoặc sơ suất của các Đối tác Khách sạn gây ra trong quá trình hoạt động của họ. Bạn cũng xác nhận và chấp nhận rằng bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp tương ứng, bạn có thể tìm đọc chúng ở đây.
 2. Khi bấm “Mua”, bạn được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý rõ ràng chịu sự ràng buộc của bản Điều khoản và Điều kiện này như được nêu trong tài liệu này và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào do AirAsia.Com quy định trong từng giai đoạn (theo trường hợp áp dụng).
 3. Gói Dịch vụ Khách sạn được cung cấp trong Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng phòng trống.

Hủy dịch vụ

 1. Không thể thay đổi hoặc hủy và không được hoàn tiền khi đặt các Gói Dịch vụ Khách sạn trong Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này. Trong trường hợp bạn hủy chuyến bay của Hãng hàng không (được định nghĩa bên dưới) bao gồm tự nguyện ‘bỏ chỗ’, sẽ không được và không thể hủy các Gói Dịch vụ Khách sạn mà bạn đã đặt theo Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này. Theo đó, bạn sẽ không thể yêu cầu hoàn tiền nếu bạn không thể lưu trú và tổng số tiền đã thanh toán cho Gói Dịch vụ Khách sạn sẽ bị mất.
 2. Trong trường hợp AirAsia Berhad, AirAsia X Berhad, Thai AirAsia Co Ltd, Thai AirAsia X Co Ltd, PT Indonesia AirAsia, Philippines AirAsia Inc, AirAsia (India) Limited hoặc AirAsia Japan Co Ltd (gọi chung là “Hãng hàng không”) hủy chuyến bay hoặc thay đổi chuyến bay, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho Gói Dịch vụ Khách sạn. Để được hoàn tiền, bạn phải truy cập trang support.airasia.comvà chọn “Trò chuyện với AVA”. Khi cửa sổ trò chuyện với AVA mở ra, xin hãy chọn “Đặt phòng Khách sạn”, rồi chọn “Hoàn tiền” từ menu, sau đó chọn “Yêu cầu Hoàn tiền Mới” và điền vào các ô bắt buộc theo chỉ dẫn của AVA. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn khách sạn ở menu chính và liên hệ với một nhân viên của chúng tôi để yêu cầu hoàn tiền cho Gói Dịch vụ Khách sạn của bạn. Yêu cầu đặt lại Gói Dịch vụ Khách sạn ở cùng khách sạn hoặc khách sạn khác vào cùng ngày hoặc một ngày khác sẽ không được chấp nhận.
  Xin lưu ý rằng, với thay đổi chuyến bay, tiền sẽ chỉ được hoàn lại trong trường hợp chuyến bay được đổi lịch sang một ngày khác. Bạn cũng có thể được đề nghị hoàn tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản đổi vé theo toàn quyền suy xét của AirAsia.Com đối với các chuyến bay đã được đổi lịch sang giờ khác trong cùng ngày.
 3. Theo nội dung nêu trên, bạn đồng ý và xác nhận rằng AirAsia.Com sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại, khiếu nại hoặc bồi thường nào trong trường hợp Hãng hàng không hoặc bạn hủy chuyến bay hoặc thay đổi chuyến bay.

Thưởng Điểm BIG

 1. Với Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này, bạn được quyền nhận Điểm BIG tuân thủ các bước sau đây:
  • phải là thành viên BIG (đã đăng ký tư cách thành viên theo chương trình khách hàng thân thiết và thưởng điểm do BIGLIFE Sdn Bhd (‘BIG’) điều hành với tên “Chương trình Khách hàng Thân thiết BIG”) và có một mã số đăng ký riêng được gọi là “ID Thành viên BIG” do BIG cấp tại thời điểm đặt vé; và
 2. đăng nhập vào tài khoản BIG của bạn trên airasia.com trước khi đặt Gói Dịch vụ Khách sạn để đủ điều kiện nhận Điểm BIG. Hành khách sử dụng Điểm BIG sẽ phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện Tư cách thành viên của BIGLIFE được đăng tại trang web của BIG (www.airasiabig.com). Vui lòng cập nhật các điều khoản và điều kiện của BIG vì các điều khoản và điều kiện này có thể được cập nhật và sửa đổi trong từng giai đoạn.
 3. Điểm BIG sẽ được cộng cho bạn khi sử dụng Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay qua thanh toán thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng với tỷ lệ thưởng là cứ 2 RM chi tiêu sẽ nhận được 1 Điểm BIG.
 4. Sẽ không tặng Điểm BIG cho các giao dịch được thực hiện có sử dụng bất kỳ mã khuyến mãi hay phiếu giảm giá nào.
 5. BIG có toàn quyền, bất cứ lúc nào, xác thực tính hợp lệ của mỗi lệnh đặt vé và/hoặc danh tính của hành khách là Thành viên BIG tại bất kỳ thời điểm nào.
 6. Số Điểm BIG thưởng sẽ được ghi nhận vào tài khoản thành viên khách hàng thân thiết của Thành viên BIG trong vòng sáu mươi (60) ngày sau ngày trả phòng khách sạn (hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà BIG xét thấy phù hợp).
 7. BIG có toàn quyền đổi và/hoặc thay thế chương trình thưởng Điểm BIG trong từng giai đoạn mà không cần thông báo trước cho Thành viên BIG và/hoặc thay đổi tỷ lệ thưởng Điểm BIG bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 8. BIG có quyền, theo sự suy xét của mình, tước tư cách, từ chối hoặc bác bỏ thưởng Điểm BIG cho bạn và/hoặc rút lại hay tước bỏ Điểm BIG đã thưởng từ bạn nếu BIG tin rằng hoặc có lý do để nghi ngờ rằng bạn đã (một mình hoặc cùng với bất kỳ Thành viên BIG nào khác) đã thực hiện (các) hành vi và/hoặc hoạt động gian lận trong giao dịch mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào thông qua Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay để nhận được Điểm BIG hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào (bao gồm nhưng không giới hạn, các hoạt động gian lận) gây hại cho Dịch vụ Đặt phòng cùng Khách sạn hoặc cho BIG.
 9. Sẽ không xem xét các yêu cầu nhận thưởng Điểm BIG của bạn sau khi đã hoàn thành giao dịch. Bất kỳ yêu cầu nào của bạn về việc xác thực tài khoản Thành viên BIG hoặc để đủ điều kiện nhận Điểm BIG sau khi đã hoàn tất giao dịch mà không xác thực tài khoản Thành viên BIG tương ứng sẽ không được giải quyết.
 10. Không được phép đổi Điểm BIG trong Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này.

Nội dung khác

 1. AirAsia.Com có quyền sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đã thu thập tuân theo cam kết bảo mật của Tập đoàn AirAsia, có thể tham khảo chính sách này bằng cách bấm vào liên kết: https://www.airasia.com/aa/about-us/vi/vn/privacy-statement.html. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này, bạn được cho là đã chấp thuận việc sử dụng dữ liệu đó mà không được trả tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. AirAsia.Com hoặc BIG có thể liên hệ với bạn về bất kỳ vấn đề gì theo Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này hoặc “Chương trình Khách hàng Thân thiết BIG”, tại bất kỳ thời điểm nào mà AirAsia.Com hoặc BIG xét thấy thích hợp, qua email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào mà AirAsia.Com và/hoặc BIG xét thấy thích hợp.
 3. Thông tin của (các) hành khách cho Gói Dịch vụ Khách sạn qua Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này sẽ áp dụng theo thông tin hành khách trên chuyến bay. Bạn không được phép đặt Gói Dịch vụ Khách sạn hộ bất kỳ bên thứ ba nào khác. Sau khi đã đặt phòng xong, bạn không được phép thay đổi thông tin của (các) hành khách.
 4. AirAsia.Com có toàn quyền hủy, chấm dứt hoặc tạm dừng Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay mà có thể có hoặc không gửi thông báo trước và/hoặc trình bày lý do. Để tránh nhầm lẫn, khi AirAsia.Com chấm dứt hoặc tạm dừng chương trình, bạn sẽ không có quyền khiếu nại hoặc nhận bồi thường từ AirAsia.Com đối với bất kỳ và tất cả tổn thất xảy ra hoặc phát sinh là kết quả trực tiếp hay gián tiếp của hành động hủy bỏ, chấm dứt hoặc tạm dừng.
 5. Các điều khoản và điều kiện này sẽ có giá trị áp dụng so với bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định hoặc cam đoan nào không nhất quán trong các tài liệu quảng cáo cho Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản dịch, bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng và thay thế.
 6. AirAsia.Com có toàn quyền thay đổi, xóa, cập nhật hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào trong các điều khoản và điều kiện này (toàn bộ hoặc một phần) tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Quyết định của AirAsia.Com liên quan tới mọi mặt của Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay được coi là quyết định cuối cùng, có tính ràng buộc và xác định trong mọi hoàn cảnh và chúng tôi sẽ không chấp nhận mọi thư từ, phàn nàn hoặc khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào.
 7. AirAsia.Com, các công ty con, bên liên kết và công ty liên kết của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất (bao gồm, không giới hạn đối với, các tổn thất gián tiếp, đặc biệt, mang tính hậu quả hoặc mất lợi nhuận), chi phí, thiệt hại, thương tích cá nhân hoặc tử vong gặp phải hoặc phải chịu (cho dù có phát sinh từ hành vi sơ suất của bất kỳ cá nhân nào hay không) liên quan tới Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này.
 8. AirAsia.Com không chịu trách nhiệm cung cấp Gói Dịch vụ Khách sạn thực tế. Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này không hợp thành và không được coi là một đề xuất hay chứng nhận của AirAsia.Com đối với bất kỳ khách sạn hoặc Gói Dịch vụ Khách sạn nào được niêm yết, chào bán hoặc bán thông qua Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay hay chất lượng, mức dịch vụ của khách sạn đó. Theo đây, AirAsia.Com khước từ một cách rõ ràng bất kỳ cam đoan, đảm bảo hoặc cam kết nào liên quan tới chất lượng, mức độ phù hợp, khả năng thương mại, tính phù hợp, tình trạng và tính đầy đủ của bất kỳ Gói Dịch vụ Khách sạn nào được niêm yết hay được cung cấp bởi các Khách sạn hoặc Đối tác Khách sạn theo Dịch vụ Đặt phòng cùng Vé máy bay này.
 9. AirAsia.Com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất hay thương tích cá nhân nào có thể phát sinh với hành khách trong khi họ lưu trú tại khách sạn.
 10. Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho AirAsia.Com và bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi trước bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân tố tụng, yêu cầu, thu hồi, tổn thất, thiệt hại, các khoản tiền phạt, hình phạt hoặc các chi phí hay phí tổn khác thuộc bất kỳ loại hay tính chất gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý, từ bên thứ ba do kết quả của việc bạn vi phạm các Điều khoản này, vi phạm pháp luật hay quyền của bên thứ ba hoặc việc bạn sử dụng Thông tin của chúng tôi.
 11. Ngoài các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, bạn cũng ghi nhận và đồng ý rằng khi nhận phòng, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Khách sạn tương ứng có thể tìm đọc trên trang web của Khách sạn tương ứng.
 12. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các điều khoản và điều kiện này và các điều khoản và điều kiện của Khách sạn, các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng nhưng chỉ trong phạm vi sự khác biệt đó.
 13. Bản Điều khoản và Điều kiện này có bản gốc bằng tiếng Anh. Trong trường hợp bất kỳ bản dịch nào của bản Điều khoản và Điều kiện này có mâu thuẫn với bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được áp dụng và có hiệu lực đầy đủ.