Cách đăng xuất khỏi tài khoản Thành viên BIG

Đăng xuất khỏi tài khoản của quý khách trên trang web:

  1. Truy cập www.airasia.com trên trình duyệt của quý khách.
  2. Bấm vào tên bạn nằm ở góc trên bên phải trang web.
  3. Bấm Logout (Đăng xuất).

Đăng xuất khỏi tài khoản của quý khách trên trang di động:

  1. Truy cập www.airasia.com bằng trình duyệt trên thiết bị di động của quý khách.
  2. Bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải của trang web.
  3. Bấm vào Logout (Đăng xuất) nằm ở ngay phía dưới tên quý khách.

Đăng xuất khỏi tài khoản của quý khách trên ứng dụng di động:

  1. Mở ứng dụng di động AirAsia trên điện thoại thông minh của quý khách.
  2. Ấn vào tên quý khách nằm ở góc trên bên trái màn hình.
  3. Ấn Logout (Đăng xuất).
Thành công! Giờ đây bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản Thành viên BIG. Để đăng nhập lại, bạn cần nhập email và mật khẩu Thành viên BIG.