Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay AK

Định nghĩa

1.1 Định nghĩa: Trong bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này, các cụm từ dưới đây có nghĩa như sau:

 • "Siêu ứng dụng airasia" là ứng dụng di động của airasia có trên các nền tảng di động khác nhau.
 • "Mã Chỉ định Hãng hàng không" nghĩa là hai ký tự hoặc ba chữ để nhận biết từng hãng hàng không.
 • "Đại lý được Ủy quyền" là đại lý bán vé cho hành khách do Hãng chuyên chở chỉ định làm đại diện cho Hãng khi bán các dịch vụ chuyên chở hành khách bằng đường hàng không đối với các dịch vụ của Hãng cung cấp và, khi được ủy quyền, đối với dịch vụ của các hãng khác.
 • "Hành lý" có nghĩa là tài sản cá nhân mà bạn mang theo liên quan đến chuyến đi của bạn. Trừ khi được quy định khác, hành lý bao gồm cả Hành lý Ký gửi và Hành lý Không ký gửi.
 • “Hạn mức Hành lý” có nghĩa là lượng Hành lý Ký gửi và/hoặc Hành lý Không ký gửi mà một Hành khách có thể mang theo khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đi lại.
 • "Phiếu gửi Hành lý" nghĩa là giấy tờ do chúng tôi cấp cho Hành khách để làm giấy biên nhận cho Hành lý Ký gửi và liên quan tới việc chuyên chở Hành lý Ký gửi, và bao gồm Thẻ Nhận dạng Hành lý.
 • "Thẻ Nhận dạng Hành lý" nghĩa là giấy tờ do chúng tôi cấp nhằm mục đích duy nhất là nhận dạng Hành lý Ký gửi.
 • "Thẻ lên máy bay" nghĩa là giấy tờ được cấp cho một hành khách làm bằng chứng rằng quý vị đã làm thủ tục check-in cho một chuyến bay.
 • "Phiếu đặt vé" nghĩa là phiếu đặt vé do bạn lập ra để mua ghế ngồi trên một chuyến bay được chúng tôi chấp nhận theo bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • "Mã số Đặt vé" nghĩa là mã số tham chiếu do chúng tôi cấp cho bạn để xác định mỗi Phiếu đặt vé do bạn thực hiện và đã được chúng tôi xác nhận.
 • “Hãng chuyên chở” có nghĩa là hãng chuyên chở hàng không phát hành vé và tất cả các hãng chuyên chở hàng không tiến hành chuyên chở hoặc cam kết chuyên chở Hành khách và/hoặc hành lý của họ hoặc thực hiện hay cam kết thực hiện bất kỳ dịch vụ nào khác liên quan tới việc chuyên chở hàng không như vậy.
 • "Hành lý Ký gửi" nghĩa là hành lý chúng tôi đã nhận giám sát và chúng tôi đã cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý.
 • "Thời hạn Check-in" nghĩa là giới hạn thời gian do Hãng chuyên chở ấn định mà trước thời hạn đó bạn phải hoàn thành thủ tục check-in và nhận được Thẻ lên máy bay.
 • "Điều kiện của Hợp đồng" có nghĩa là những tuyên bố có trong hoặc được gửi kèm với Hành trình, được xác định như vậy và được đưa vào bằng cách tham chiếu đến các Điều khoản & Điều kiện vận chuyển này, thông báo có sẵn tại văn phòng và quầy làm thủ tục của chúng tôi và trên Trang web và Siêu ứng dụng airasia của chúng tôi.
 • "Thời gian Nối chuyến" nghĩa là khoảng thời gian giữa giờ đến của một chuyến bay và giờ khởi hành của chuyến bay khác với các chuyến bay FLY-THRU cách nhau ít nhất chín mươi (90) phút và không quá sáu (6) tiếng. Chúng tôi có quyền thay đổi thời gian nối chuyến giữa các chuyến bay FLY-THRU mà không cần thông báo trước do các quy định hạn chế tại sân bay mà bên điều hành sân bay áp dụng cho chúng tôi và/hoặc do các yêu cầu về hoạt động của hãng.
 • "Thiệt hại" bao gồm tử vong, thương tích, sự chậm trễ, tổn thất, tổn thất một phần hoặc các thiệt hại khác với bất kỳ tính chất gì phát sinh từ hoặc liên quan tới việc vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do Hãng chuyên chở thực hiện phát sinh theo đó.
 • “Chuyên chở Nội địa” nghĩa là việc chuyên chở trong đó nơi khởi hành và nơi đến đều nằm trong cùng một quốc gia và không có điểm dừng nào bên ngoài lãnh thổ quốc gia đó.
 • "Cuống vé Điện tử" nghĩa là cuống vé máy bay điện tử hay giấy tờ có giá trị khác được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi
 • "Vé Điện tử" nghĩa là bản Hành trình bay do chúng tôi phát hành hoặc được phát hành thay mặt chúng tôi, Cuống vé Điện tử, và giấy tờ lên máy bay, nếu áp dụng.
 • “Giá vé”, “Phí” và “Lệ phí” nghĩa là giá vé, phí và lệ phí của chúng tôi được công bố trên phương tiện điện tử và/hoặc trên giấy và khoản thanh toán cho việc chuyên chở một Hành khách, có thể là “Giá vé thường” mà chúng tôi thường xuyên đưa ra hoặc “Giá vé khuyến mãi” thường là thấp hơn và có hạn chế về thời gian, mục đích sử dụng và số chỗ ngồi trống.
 • "Cuống vé Máy bay" nghĩa là một phần của Vé máy bay mang ký hiệu "good for passage" ("dùng để đi") hay trong trường hợp Vé Điện tử, là Cuống vé Điện tử và phần này ghi địa điểm cụ thể mà bạn có quyền được chuyên chở đến và đi.
 • "FLY-THRU" là chuyến bay tiếp theo cung cấp dịch vụ bay trên cùng một bản Hành trình bay hoặc cùng một số Đặt vé PNR, chuyến bay này khởi hành trong khoảng thời gian nối chuyến.
 • "Hành khách" nghĩa là bất kỳ người nào, trừ các thành viên phi hành đoàn, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở trên máy bay khi chúng tôi chấp thuận (còn được gọi là “bạn”, “của bạn”, “chính bạn”).
 • "Hành trình bay" nghĩa là giấy tờ do chúng tôi cấp cho một Hành khách trên đó có tên Hành khách, thông tin chuyến bay, mã số đặt vé, các Điều kiện Hợp đồng và thông báo.
 • "Trẻ sơ sinh" nghĩa là Hành khách dưới 24 tháng tuổi vào ngày bắt đầu hành trình.
 • "Đường bay" nghĩa là chuyến bay từ sân bay ở điểm xuất phát đến sân bay ở điểm đến.
 • "Chỗ ngồi" nghĩa là một chỗ ngồi trên máy bay của chúng tôi.
 • "Vé" nghĩa là bản Hành trình bay và bao gồm Vé Điện tử và Cuống vé Điện tử do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi phát hành và bao gồm các Điều kiện Hợp đồng và thông báo có trong đó.
 • "Bản Điều khoản và Điều kiện" nghĩa là bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này.
 • "Hành lý Không ký gửi", nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý Ký gửi bao gồm mọi đồ được bạn mang vào khoang máy bay.
 • “Chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chính chúng tôi” và “Hãng chuyên chở” nghĩa là bên có Mã Chỉ định Hãng hàng không được ghi trên vé hoặc thẻ lên máy bay của bạn.
 • "Bạn", "Của bạn", "Chính bạn" nghĩa là bất kỳ Hành khách nào có Phiếu đặt vé sẽ được chuyên chở hoặc được chuyên chở trên máy bay, trừ các thành viên của phi hành đoàn.
 • "Trang web" có nghĩa là trang web www.airasia.com do chúng tôi hoặc chi nhánh của chúng tôi cung cấp với mục đích để Hành khách đặt chỗ trực tuyến và cũng để truy cập thông tin về chúng tôi.

1.2 Chú thích: Tiêu đề hay chú thích của mỗi Điều của các Điều khoản & Điều kiện này chỉ để tạo sự thuận tiện và không được sử dụng để giải thích văn bản.

Khả năng áp dụng

2.1 Quy định chung: Bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này áp dụng cho tất cả các chuyến bay do chúng tôi vận hành và trong bất kỳ trường hợp nào mà chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý với bạn liên quan tới chuyến bay của bạn

2.2 Thay đổi Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở: Trừ trường hợp bị cấm theo luật hiện hành và lưu ý đến lợi ích về sự an toàn, sự thuận tiện cho hành khách, điều kiện kinh tế và các vấn đề vận hành, chúng tôi có thể thay đổi bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này, giá vé công bố, phí, lệ phí, lịch trình bay, đường bay, các sản phẩm đặt trước và dịch vụ bất cứ lúc nào và trong từng giai đoạn mà không cần thông báo trước.

2.3 Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này là tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng để diễn giải các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này. Tất cả các phiên bản của bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều là bản dịch để tiện tham khảo. Bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào với bản dịch.

2.4 Luật điều chỉnh: Bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ trường hợp áp dụng luật hiện hành.

Bản hành trình bay / chuyến bay

3.1 Bằng chứng chính của hợp đồng: Hành trình bay là bằng chứng chính của hợp đồng chuyên chở giữa Hành khách và chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dịch vụ chuyên chở cho Hành khách có tên trên Phiếu đặt vé, hoặc trên bản Hành trình bay hay bất kỳ giấy tờ nào do chúng tôi hoặc Đại lý được Ủy quyền của chúng tôi phát hành. Bản hành trình bay sẽ vẫn là tài sản của chúng tôi. Các Điều kiện Hợp đồng được nêu trong bản Hành trình chuyến bay là phần tóm tắt nội dung một số quy định trong Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này.

3.2 Giá trị pháp lý và tính không thể chuyển nhượng: Bản Hành trình bay chỉ có giá trị đối với một hoặc nhiều Hành khách có tên và với chuyến bay được nêu trong đó. Hành trình bay không được phép chuyển nhượng cho bất kỳ một hay nhiều bên thứ ba nào.

3.3 Định danh: Chúng tôi sẽ chỉ chuyên chở Hành khách có tên trên bản Hành trình bay. Bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ định danh phù hợp khi check-in.

Giá vé

4.1 Quy định chung: Quy định chung

4.1.1 Nếu bạn đặt chuyến bay FLY-THRU, bạn sẽ bay theo trình tự được quy định trong bản Hành trình bay từ điểm xuất phát tới điểm đến điểm đến cuối cùng qua bất kỳ điểm quá cảnh nào do chúng tôi xác định.

4.2 Các loại thuế, phí và phụ phí của chính phủ: Bất kỳ khoản thuế, phí và phụ phí của chính phủ nào do Chính phủ, cơ quan có liên quan hoặc cảng vụ sân bay áp đặt đối với việc sử dụng dịch vụ hoặc cơ sở của họ sẽ được cộng vào giá vé của chúng tôi như đã công bố.
こうした税金、手数料、追加料金は随時変更される可能性があり、予約確認日以降に課される可能性があります。その場合でも、予定時刻以前に支払義務が発生した場合は、搭乗者はそのような料金を負担するものとします。
Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết số tiền thuế, phí và phụ phí/lệ phí.

4.3 Thanh toán: Tiền vé và toàn bộ các lệ phí liên quan bao gồm các lệ phí được nêu trong Điều 4 phải được thanh toán đầy đủ khi đặt vé. Trong trường hợp chưa thanh toán đầy đủ, chúng tôi có quyền hủy phiếu đặt vé trước khi check-in và/hoặc không cho phép bạn lên máy bay.

4.4 Thuế sân bay và GST: Chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại thuế sân bay và Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) được thanh toán cho thuế sân bay. Thuế này chỉ được hoàn lại nếu có yêu cầu bằng văn bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày đi và khoản tiền hoàn lại sẽ chịu phí xử lý hoàn tiền, nếu có.

4.5 Loại tiền tệ: Tiền vé và lệ phí phải trả bằng loại tiền tệ quy định trong giá vé đã được công bố của chúng tôi trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.

4.6 Tính chính xác: Tất cả tiền vé, giá, lịch trình bay, tuyến đường bay được công bố, các sản phẩm và dịch vụ đặt trước có giá trị chính xác vào thời điểm công bố và có thể thay đổi bất cứ lúc nào và trong từng giai đoạn mà không cần thông báo trước.

4.7:Giá vé của chúng tôi không bao gồm các bữa ăn và đồ uống miễn phí trên máy bay. Tuy nhiên, bạn có thể đặt trước suất ăn 24 giờ trước thời gian khởi hành theo lịch trình hoặc mua trên máy bay. Để tôn trọng mọi nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi không khuyến khích mang thức ăn bên ngoài lên máy bay.

Đặt Chỗ ngồi

5.1 Xác nhận Đặt vé:Phiếu đặt vé được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán đầy đủ tiền vé, thuế, phí, phụ phí và/hoặc bất kỳ khỏa phí nào khác theo quy định và sau khi chúng tôi đã cấp cho bạn mã số đặt vé hoặc bản Hành trình bay. Sau khi xác nhận, không thể hủy Phiếu đặt vé và không được hoàn lại tiền đã thanh toán ngoại trừ các trường hợp sau;

5.1.1 Các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ (nếu có): Hành khách hủy chuyến bay có thể được hoàn lại toàn bộ tiền nếu thực hiện hủy chuyến bay đó trong vòng 24 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình, với điều kiện vé được đặt ít nhất bảy (7) ngày trước giờ khởi hành theo lịch trình.

5.1.2 Các chuyến bay đến/từ Hàn Quốc (nếu có): Yêu cầu hoàn tiền cần được lập bằng văn bản thông qua Biểu mẫu điện tử của chúng tôi. Số tiền được hoàn lại phụ thuộc vào những tiêu chí sau:

 • hoàn lại 100% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng 91 ngày trước giờ khởi hành theo lịch trình; hoặc
 • hoàn lại 90% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng 61 đến 90 ngày trước giờ khởi hành theo lịch trình; hoặc
 • hoàn lại 80% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng 31 đến 60 ngày trước giờ khởi hành theo lịch trình; hoặc
 • hoàn lại 70% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng từ ba (3) tiếng đến 30 ngày trước giờ khởi hành theo lịch trình.

5.1.3 Các chuyến bay đến/đi từ Trung Quốc Đại lục (nếu có): Nếu phiếu Đặt vé của bạn được phép hoàn tiền theo bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở thì chúng tôi sẽ hoàn tiền trong vòng bảy (7) ngày, có khấu trừ các loại phí và thuế áp dụng. Tuy nhiên, nếu phiếu Đặt vé của bạn không được hoàn tiền thì chúng tôi sẽ không hoàn tiền trừ khi có quy định khác trong Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở.

5.2 Đặt vé theo nhóm: Đặt vé theo nhóm được điều chỉnh bởi các điều khoản cụ thể thay đổi theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ với Ban phụ trách nhóm của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

5.3 Thay đổi Chuyến bay: Khi Mã số Đặt vé đã được cấp, bạn cần tuân theo các điều khoản sau đây khi thay đổi chuyến bay:

5.3.1 Chuyến bay nội địa của AirAsia India: Trong vòng bốn (4) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, Hành khách không được phép thay đổi. Nếu thay đổi chuyến bay sớm hơn bốn (4) tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình, sẽ áp dụng phí thay đổi chuyến bay và chênh lệch tiền vé nếu có tuân theo các điều kiện sau đây:

 • nếu có vé với giá thấp hơn, hành khách sẽ không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 • nếu chuyến bay mới có giá vé cao hơn chuyến bay ban đầu đã đặt, Hành khách sẽ phải trả phần chênh lệch giá vé và bất kỳ khoản phí và lệ phí nào trước khi có thể thay đổi chuyến bay;
 • việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho bạn một bản Hành trình bay và/hoặc Mã số Đặt vé mới.
 • không được phép thay đổi (các) tuyến đường.

5.3.2 Chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ (nếu có): Trong vòng hai mươi tư (24) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, Hành khách không được phép thay đổi. Nếu thay đổi chuyến bay sớm hơn hai mươi tư (24) tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình, sẽ áp dụng phí thay đổi chuyến bay và chênh lệch tiền vé nếu có tuân theo các điều kiện sau đây:

 • nếu có vé với giá thấp hơn, hành khách sẽ không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 • nếu chuyến bay mới có giá vé cao hơn chuyến bay ban đầu đã đặt, Hành khách sẽ phải trả phần chênh lệch giá vé và các khoản phí và lệ phí trước khi có thể thay đổi chuyến bay;
 • việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho bạn một bản Hành trình bay và/hoặc Mã số Đặt vé mới.
 • không được phép thay đổi (các) tuyến đường.

5.3.3 Tất cả các chuyến bay khác: Trong vòng bốn mươi tám (48) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, Hành khách không được phép thay đổi. Nếu thay đổi chuyến bay sớm hơn bốn mươi tám (48) tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình, sẽ áp dụng phí thay đổi chuyến bay và chênh lệch tiền vé nếu có tuân theo các điều kiện sau đây:

 • nếu có vé với giá thấp hơn, hành khách sẽ không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 • nếu chuyến bay mới có giá vé cao hơn chuyến bay ban đầu đã đặt, Hành khách sẽ phải trả phần chênh lệch giá vé và các khoản phí và lệ phí trước khi có thể thay đổi chuyến bay;
 • việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho bạn một bản Hành trình bay và/hoặc Mã số Đặt vé mới.
 • không được phép thay đổi (các) tuyến đường.

5.4 Giá vé Khuyến mãi: Điều 5.3 về các quy tắc Thay đổi Chuyến bay và Điều 5.5 về Thay đổi tên không áp dụng cho một số giá vé khuyến mãi nhất định.

5.5 Thay đổi tên: Khi Mã số Đặt vé đã được cấp, Hành khách không phép thay tên của một hay nhiều Hành khách trong Phiếu đặt vé đã được xác nhận bằng tên của một hay nhiều hành khách khác.

5.6 Sửa tên: Khi mã số đặt vé đã được cấp, bạn được phép sửa tên bằng cách thêm hoặc bớt một số lượng ký tự nhất định. Có thể được phép thêm hoặc bớt các ký tự và phải trả Phí Sửa tên. Vui lòng tham khảo Biểu phí và lệ phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí. Xin lưu ý rằng khi sửa tên, chúng tôi cần xác minh qua các giấy tờ bổ sung.

5.7 Dữ liệu Cá nhân: Hành khách phải thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của Hành khách đã được cung cấp cho chúng tôi cũng như cho các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi cho các mục đích sau:

 • đặt chỗ cho việc Chuyên chở và xác nhận về phiếu đặt vé đó cho Hành khách;
 • cung cấp và phát triển các dịch vụ và công trình phụ trợ;
 • hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh;
 • kiểm tra tính hợp lệ của thẻ tín dụng và các thẻ thanh toán khác; và
 • các mục đích anh ninh, hành chính và pháp lý khác.

Vì những mục đích này, bằng việc ký kết các Điều kiện Hợp đồng với chúng tôi, Hành khách cho phép người nhận lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình và truyền dữ liệu đó đến văn phòng của chính chúng tôi, văn phòng của các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và các Đại lý, đối tác kinh doanh bên thứ ba, các cơ quan chính phủ, các hãng chuyên chở khác và cả các nhà cung cấp các dịch vụ được đề cập ở trên tại điểm đến, hoặc nơi khởi hành, quá cảnh hoặc trung chuyển. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết các điều khoản chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Hành khách.

5.7 Chỗ ngồi: Chúng tôi không đảm bảo cung cấp bất kỳ chỗ ngồi chính xác nào trên máy bay và Hành khách đồng ý chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào được chỉ định hoặc còn trống trên máy bay. Hành khách sẽ được chỉ định một chỗ ngồi khi check-in. Vì lý do vận hành, đảm bảo an toàn, sức khỏe và an ninh, chúng tôi có quyền chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, bao gồm sau khi đã lên máy bay. Hành khách không được phép chuyển sang các chỗ ngồi có giá trị cao hơn khi lên máy bay mà không trả thêm phí và/hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn về tuổi.

5.8.1 Lựa chọn chỗ ngồi (ASR): Phụ thuộc vào số lượng chỗ ngồi còn trống, hành khách có thể thanh toán phí để lựa chọn chỗ ngồi (advance seat request, ASR) trước giờ khởi hành theo lịch trình. Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết mức phí đối với ASR. Khi bạn đã mua ASR, chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định hoặc chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi bạn đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, hoặc an ninh. Chúng tôi không đảm bảo chỉ định lại chỗ ngồi cụ thể nào cho bạn, cho dù đó là chỗ ngồi gần lối đi, gần cửa sổ, ở hàng ghế gần lối ra hay các loại chỗ ngồi khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp chỗ ngồi cho bạn tương ứng với mức lệ phí bạn đã thanh toán. Hành khách không được phép chuyển sang các chỗ ngồi có giá trị cao hơn khi lên máy bay mà không trả thêm phí.

5.8.2 Các trường hợp bất thường với chuyến bay: ASR: Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Hành khách đã đặt Chỗ ngồi thành công theo Điều 5.8.1, và chuyến bay đã đặt bị chậm, bị hủy hoặc có những thay đổi trong lịch trình vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi, theo sự lựa chọn của mình, sẽ:

 • chuyên chở Hành khách với cùng Chỗ ngồi trong chuyến bay tiếp theo có chỗ trống;
 • chuyên chở Hành khách với Chỗ ngồi có giá trị tương đương trên chuyến bay tiếp theo có chỗ trống; hoặc
 • chuyên chở Hành khách với Chỗ ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trên chuyến bay tiếp theo còn chỗ trống, do đó chúng tôi hoàn trả Phí dịch vụ chọn chỗ cho Hành khách.

Các lựa chọn được nêu trong Điều 5.8.2 này là các biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành.

Dịch vụ bổ sung

6.1 Các sản phẩm trên chuyến bay: Việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc các chương trình đã được quảng cáo trên chuyến bay phụ thuộc vào việc còn các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình này hay không. Khi bạn đã mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay thì sẽ không được hoàn lại tiền và không được chuyển nhượng cho người khác. Chúng tôi không chấp nhận đặt vé hoặc thay đổi các sản phẩm hay dịch vụ trong chuyến bay trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Chúng tôi có quyền, không cần thông báo trước, thay đổi giá hoặc thay thế bất kỳ thành phần nào của các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay. Thẻ lên máy bay là bằng chứng cho việc bạn đã đặt trước sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay và bạn phải xuất trình thẻ này cho các tiếp viên của chúng tôi để nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay đã đặt. Tất cả giá và/hoặc mức giảm giá theo báo giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà bạn đã đặt trước là chính xác tại thời điểm bạn đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ này.

6.2 Suất ăn: Các lựa chọn suất ăn có thể thay đổi theo từng thời điểm. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu đặt hoặc thay đổi lựa chọn suất ăn trên chuyến bay nào trong vòng 48 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay đến/và từ Hoa Kỳ và Osaka và trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của mọi chuyến bay khác. Chúng tôi có quyền sửa đổi/thay đổi mức giá các suất ăn đặt trước, thay thế thành phần trong suất ăn đặt trước bằng thành phần có giá trị tương đương tùy thuộc vào khả năng sẵn có và/hoặc tính chất phù hợp với máy bay mà không cần thông báo trước. Thẻ lên máy bay là bằng chứng rằng bạn đã mua suất ăn đặt trước và phải được xuất trình cho các tiếp viên trên máy bay. Tất cả các mức giá và/hoặc khoản tiết kiệm được tính từ các suất ăn đặt trước của bạn đều chính xác tại thời điểm đặt suất ăn. Thức ăn có thể bao gồm các loại hạt quả hạch, các sản phẩm sữa và/hoặc gluten. AirAsia không cung cấp môi trường không có các loại quả hạch, suất ăn và đồ ăn nhẹ trên máy bay cùng với đồ ăn do các hành khách khác mang lên máy bay có thể chứa các loại quả hạch.

6.2.1 Các trường hợp bất thường với chuyến bay: Suất ăn đặt trước: Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Hành khách đã đặt suất ăn thành công theo Điều 6.2, và chuyến bay đã đặt bị chậm, bị hủy hoặc có những thay đổi trong lịch trình vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không đảm bảo suất ăn đặt trước sẽ được cung cấp, tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện giao dịch. Chúng tôi có quyền thay thế thành phần trong suất ăn đặt trước của bạn bằng thành phần có giá trị tương đương tùy thuộc vào khả năng sẵn có và/hoặc tính chất phù hợp với máy bay mà không cần thông báo trước.

6.3 Bảo hiểm du lịch: Vì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn có giới hạn, nên chúng tôi khuyến nghị bạn nên mua bảo hiểm du lịch để chi trả cho:

 • các thay đổi trong kế hoạch bay và hủy chuyến bay
 • hành lý và/hoặc các tài sản cá nhân bị mất, chậm chuyến hoặc thiệt hại
 • chi phí y tế bao gồm các lệ phí mà nhân viên y tế quy định trong trường hợp cấp cứu tại cảng đi và cảng đến

6.4: Các dịch vụ bổ sung của chúng tôi như Lấy hành lý nhanh Xpress Baggage (dịch vụ hành lý ưu tiên), Extra Cabin Carry-on (thêm số cân hành lý xách tay) v.v. sẽ được tính phí theo Biểu phí của chúng tôi (Vui lòng tham khảo Biểu phí và lệ phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí).

Check-in và các Yêu cầu chuyên chở khác

7.1.1 Làm thủ tục tại các sân bay ở Malaysia

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, chỉ những hành khách được miễn trừ (như được liệt kê dưới đây) mới có thể làm thủ tục tại quầy làm thủ tục. Tất cả các hành khách khác phải làm thủ tục không tiếp xúc thông qua Siêu ứng dụng airasia. Danh sách hành khách được miễn trừ như sau:

 • Người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên;
 • Đặt chỗ được thực hiện theo lệnh của Lực lượng Vũ trang và Chính phủ Malaysia;
 • Hành khách trên các chuyến bay thuê chuyến;
 • Hành khách đã tự làm thủ tục nhưng cần in lại thẻ lên máy bay do nội quy, quy định của sân bay;
 • Hành khách có khả năng di chuyển suy giảm có thẻ Người khuyết tật (OKU) hợp lệ;
 • Đặt chỗ theo nhóm từ 10 hành khách trở lên;
 • Hành khách trẻ tuổi đi một mình (từ 12-16 tuổi);
 • Hành khách bị ảnh hưởng bởi thay đổi lịch trình vào phút chót và hủy chuyến bay;
 • Hành khách thực hiện nâng hạng chỗ ngồi và/hoặc mua dịch vụ bổ sung tại quầy làm thủ tục
 • Hành khách mua vé vào phút chót quá thời gian làm thủ tục;
 • Hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động hệ thống của Siêu ứng dụng airasia, trang web hoặc ki-ốt;
 • Hành khách không được chỉ định chỗ ngồi trong quá trình tự làm thủ tục;
 • Hành khách được Hãng hàng không yêu cầu xác minh giấy tờ đi lại tại quầy; và
 • Hành khách Corporate Full Flex and Premium Flex.

Dịch vụ làm thủ tục tại quầy sẽ chỉ dành cho các nhóm hành khách được miễn trừ. Hành khách không thuộc bất kỳ loại nào ở trên sẽ không thể sử dụng dịch vụ tại quầy, ngay cả khi thanh toán.

7.1.2 Thời hạn check-in: Các quầy check-in của chúng tôi được mở như sau

7.1.2.1 Quầy làm thủ tục (nếu có): Quầy làm thủ tục của chúng tôi mở cửa như sau

 • chuyến bay nội địa: hai (2) tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình
 • chuyến bay quốc tế chặng ngắn: ba (3) tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình
 • chuyến bay quốc tế chặng dài: bốn (4) tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình

Các quầy check-in của chúng tôi được đóng như sau

 • chuyến bay nội địa: bốn mươi lăm (45) phút trước giờ khởi hành theo lịch trình
 • chuyến bay quốc tế chặng ngắn và chặng dài: sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành theo lịch trình
 • KLIA2: sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành theo lịch trình đối với tất cả các chuyến bay

7.1.2.2 Làm thủ tục trên Siêu ứng dụng airasia: Có thể làm thủ tục thông qua Siêu ứng dụng airasia mười bốn (14) ngày trước ngày khởi hành. Làm thủ tục qua Siêu ứng dụng airasia đóng cửa sáu mươi (60) phút trước khi khởi hành cho các chuyến bay ngắn và bốn (4) giờ trước khi khởi hành cho các chuyến bay đường dài.

Chuyến bay nội địa và chuyến bay ngắn: AK, FD, QZ, Z2 và I5.

Chuyến bay đường dài quốc tế: D7 & XJ.

Thời hạn check-in có thể thay đổi ở các sân bay khác nhau và cho các chuyến bay cụ thể. Hành khách có trách nhiệm đảm bảo mình tuân thủ với thời hạn Check-in. Nếu không làm thủ tục check-in kịp với các thời gian trên, bạn sẽ bị từ chối check-in và không được hoàn lại tiền vé đã đặt.

7.1.3 Tự làm thủ tục: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tự làm thủ tục thông qua các cơ sở Siêu ứng dụng airasia của chúng tôi. Các cơ sở phải tuân theo các yêu cầu và hạn chế cụ thể đối với các thay đổi sau khi làm thủ tục được cung cấp trên Trang web và trên Siêu ứng dụng airasia của chúng tôi. Tự làm thủ tục qua Siêu ứng dụng airasia đóng cửa sáu mươi (60) phút trước khi khởi hành cho các chuyến bay ngắn và bốn (4) giờ trước khi khởi hành cho các chuyến bay đường dài.

7.1.4 Hết chỗ ngồi: Phù hợp với các thông lệ trong ngành, có thể có khả năng không có chỗ ngồi trống cho hành khách trên chuyến bay ngay cả khi đã có xác nhận đặt vé, ví dụ: đặt vé quá chỗ. Trong trường hợp như vậy, theo các lựa chọn của mình và/hoặc tuân thủ luật hiện hành, chúng tôi sẽ đưa ra các phương án sau:

 • Thay đổi chuyến bay không tự nguyện: chuyên chở Hành khách trên chuyến bay tiếp theo mà không thu thêm phí hoặc gia hạn tính khả dụng của Phiếu đặt vé; hoặc
 • Tài khoản đổi vé: giữ lại giá trị tiền vé đã đặt trong một tài khoản theo phương thức đổi vé để bạn sử dụng trong tương lai với điều kiện rằng bạn phải đặt vé lại trong vòng ba (3) tháng kể từ chuyến bay cũ; hoặc
 • Hoàn tiền: hoàn lại giá trị của Phiếu đặt vé vào phương thức thanh toán ban đầu.

7.2.1 Lên máy bay Cửa lên máy bay sẽ đóng hai mươi (20) phút trước giờ dự định cất cánh. Nếu không lên máy bay kịp thời gian này, bạn sẽ không được cho phép lên máy bay và không được hoàn lại vé đã đặt.

7.2.2 Lên máy bay theo khu vực: Việc lên máy bay sẽ được thực hiện theo Khu vực. Hành khách mang thẻ lên máy bay Khu vực 1 sẽ được ưu tiên lên máy bay.

7.3 Tuân thủ Hành khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả luật pháp, quy định, mệnh lệnh, đòi hỏi hoặc yêu cầu của quốc gia mà bạn xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện, hoặc bất kỳ thông báo và chỉ dẫn nào khác mà chúng tôi đưa ra có liên quan. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bạn về việc xin các giấy tờ cần thiết hay tuân thủ các luật, quy định, mệnh lệnh, thông báo, yêu cầu hoặc hướng dẫn như vậy, dù dưới hình thức lời nói hay văn bản hay hình thức khác, hoặc về các hậu quả đối với bạn do việc bạn không xin được các giấy tờ hay không tuân thủ các luật, quy định, mệnh lệnh, thông báo, yêu cầu hoặc hướng dẫn đó.

7.4 Giấy tờ Thông hành: Hành khách chịu trách nhiệm xin và phải nắm giữ và chuẩn bị sẵn sàng để xuất trình khi có yêu cầu từ nhà chức trách có liên quan tất cả các giấy tờ về xuất nhập cảnh, y tế và các giấy tờ khác do luật hiện hành, quy định, mệnh lệnh, đòi hỏi hoặc yêu cầu của quốc gia mà bạn xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh yêu cầu. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các trang trong giấy tờ thông hành của bạn đầy đủ để đáp ứng yêu cầu nhập cảnh tại điểm đến. Chúng tôi có quyền từ chối chuyên chở bất kỳ Hành khách nào không tuân thủ hay có giấy tờ không tuân thủ các luật, quy tắc, mệnh lệnh, đòi hỏi hoặc yêu cầu được áp dụng. Hành khách quá cảnh ở một số sân bay có thể cần có thị thực vì sẽ phải làm thủ tục xuất nhập cảnh để lấy hành khách và ký gửi lại hành lý cho chuyến bay tiếp theo. Hành khách có trách nhiệm đảm bảo họ có thị thực cần thiết để có thể quá cảnh.

7.5 Thông tin về giấy tờ

Domestic Routes: Adults are required to produce either one of the following documents in original for all domestic flights.

 1. Bản gốc Thẻ căn cước Malaysia (MyKad/MyKid/MyTentera /MyPR/ MyKAS) và các giấy tờ tạm thời khác do Sở Đăng ký Quốc gia Malaysia cấp
 2. Bản gốc Thẻ Đăng ký Lao động của Malaysia (PDRM/SPRM/ATM)
 3. Bản gốc Giấy Khai sinh (do Sở Đăng ký Quốc gia cấp)
 4. Bản gốc Thẻ do Bộ Ngoại giao Malaysia cấp (Tổ chức Ngoại giao/ Phi ngoại giao/ Lãnh sự/ Tổ chức Quốc tế)
 5. Bản gốc Hộ chiếu
 6. Bản gốc Thẻ Sinh viên (Người nước ngoài) do Sở Nhập cư Malaysia cấp - cùng với bản gốc hộ chiếu
 7. Bản gốc Thẻ Định danh Nghị viện Malaysia
 8. Bản gốc Báo cáo của cảnh sát - (chỉ có giá trị trong vòng 24 giờ)
Đối với các chuyến bay nội địa tới Sabah và Sarawak, chỉ chấp nhận các giấy tờ nêu trong mục (i) đến (vii).

Trẻ em người Malaysia bay tới Sabah hoặc Sarawak: Trẻ em dưới 12 tuổi được cho phép lên máy bay khi xuất trình bản gốc giấy khai sinh hoặc chứng minh thư hoặc Giấy chứng nhận Con nuôi (Giấy chứng nhận Con nuôi như vậy sẽ theo quy định của Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia). Trẻ em từ 12 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình bản gốc giấy khai sinh hoặc chứng minh thư.

Ngoài ra, ngoại trừ trẻ em Malaysia bay tới Sabah và Sarawak có (giấy tờ thông hành như quy định ở trên), phải xuất trình bản gốc giấy khai sinh hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh thư** của trẻ thì mới được lên máy bay.

Các đường bay quốc tế: Tất cả hành khách phải có hộ chiếu gốc hợp lệ, thị thực hợp lệ, vé máy bay đi tiếp/chiều về đã được xác nhận, nếu có, và đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh cho điểm đến cuối cùng.

7.6 Từ chối Nhập cảnh: Hành khách sẽ thanh toán tiền vé và/hoặc tiền phạt áp dụng bất cứ khi nào chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan nhập cư nào phải chuyên chở Hành khách đó về nơi xuất phát hoặc một nơi khác, do Hành khách không được phép vào nước đó, cho dù là nước quá cảnh hay nước đến.

7.7 Hành khách phải chịu trách nhiệm về Tiền phạt, Chi phí Giữ hành lý, Chi phí Y tế v.v: Nếu chúng tôi phải chi trả hay ứng trước bất kỳ khoản phạt nào hay phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc bạn không tuân thủ luật, quy định, mệnh lệnh, đòi hỏi hay các yêu cầu khác về đi lại ở quốc gia bạn xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh hoặc không xuất trình các giấy tờ cần thiết, hoặc nhận bất kỳ loại chăm sóc y tế nào bao gồm dịch vụ hộ lý trong trường hợp cấp cứu tại cảng đi và cảng đến, khi có yêu cầu bạn sẽ phải hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào đã được thanh toán hay chi phí nào mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc sẽ thanh toán. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán hay chi phí đó từ giá trị của bất kỳ chuyến chuyên chở nào mà bạn chưa sử dụng hoặc bất kỳ số tiền nào phải thanh toán cho bạn mà chúng tôi nắm giữ.

7.8 Kiểm tra an ninh và Khám sức khỏe: Hành khách phải tuân theo bất kỳ kiểm tra nào về an ninh do chính phủ hoặc cán bộ sân bay hoặc chúng tôi thực hiện. Nếu một Hành khách không tuân thủ sự kiểm tra an ninh đó, chúng tôi sẽ từ chối Chuyên chở Hành khách và Hành lý mà không hoàn lại Tiền vé và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với Hành khách, trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành hoặc bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này. Ngoài ra, Hành khách phải tuân thủ việc kiểm tra sức khỏe có thể được tiến hành bởi chính phủ và/hoặc cán bộ sân bay.

Từ chối và Hạn chế Chuyên chở

8.1 Quyền từ chối chuyên chở: Trừ khi có quy định theo luật hiện hành, chúng tôi có thể từ chối chuyên chở Hành khách hay Hành lý ký gửi/không ký gửi của họ vì các lý do an toàn hoặc nếu, với sự suy xét hợp lý của mình, chúng tôi quyết định rằng:

 • hành động đó là cần thiết vì lý do an toàn hay an ninh;
 • hành động đó là cần thiết để tuân thủ các luật hiện hành, quy định hay mệnh lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua;
 • Hành khách có hành vi, trạng thái, tuổi tác, tình trạng thể chất và tinh thần và/hoặc tình trạng của hành lý ký gửi/không ký gửi ở điều kiện:
  1. gây ra sự sợ hãi hợp lý về việc có thể gây thương tổn đối với các hành khách khác hoặc đối với phi hành đoàn của chúng tôi; hoặc
  2. mà Hành khách hoặc Hành lý ký gửi/không ký gửi có thể gây nguy hiểm hay rủi ro đối với chính Hành khách hoặc người khác hoặc đối với bất kỳ tài sản nào;
 • Hành khách đã gây ra hành vi sai trái vào chuyến bay trước và có khả năng hợp lý rằng hành vi đó có thể lặp lại;
 • Hành khách không tuân thủ hoặc chắc chắn sẽ không tuân thủ các chỉ dẫn của chúng tôi;
 • Hành khách đã từ chối tuân thủ một cuộc kiểm tra an ninh;
 • tiền vé áp dụng hoặc bất kỳ chi phí hay tiền thuế nào phải trả không được chi trả;
 • Hành khách đã gian lận khi thanh toán tiền vé;
 • Hành khách không có các giấy tờ thông hành hợp lệ (giấy tờ thông hành bị hư hỏng sẽ không được chấp nhận là giấy tờ hợp lệ);
 • việc đặt Chỗ ngồi đã được thực hiện một cách không trung thực hoặc bất hợp pháp hoặc được mua từ một người không được chúng tôi ủy quyền;
 • thẻ tín dụng được sử dụng được báo cáo là bị mất hoặc mất cắp;
 • bản Hành trình bay hay phiếu đặt vé hay Vé Điện tử là giả mạo hay có được bằng cách gian lận;
 • bản Hành trình bay của Hành khách đã bị thay đổi bởi một người nào khác ngoài chúng tôi hay đại lý được uỷ quyền của chúng tôi, hoặc bị cắt xén (trong trường hợp đó chúng tôi có quyền lưu giữ những giấy tờ này); và/hoặc
 • khi làm thủ tục check-in hoặc lên máy bay, Hành khách không thể chứng minh mình là Hành khách có tên trên bản Hành trình (chúng tôi có quyền giữ lại bản Hành trình đó trong trường hợp này).
 • Hành khách đã có hành vi bạo lực hoặc đe dọa nhân viên của chúng tôi hoặc gây náo loạn tại quầy của chúng tôi hoặc đã bạo hành nhân viên của chúng tôi cho dù bằng lời nói hay về mặt thể chất hoặc theo nhận định của chúng tôi, Hành khách không thích hợp để bay do chịu ảnh hưởng của rượu bia hoặc các chất khác;
 • nếu Chính phủ hoặc các cơ quan chức trách khác cấm Hành khách tiến hành check-in hoặc lên máy bay;

8.2 Trẻ sơ sinh

8.2.1 trẻ sơ sinh từ 8 ngày tuổi trở xuống: Chúng tôi có quyền không chuyên chở trẻ sơ sinh từ tám (8) ngày tuổi trở xuống. Chúng tôi có thể hoàn toàn theo suy xét của mình quyết định chuyên chở những trẻ sơ sinh này trên các chuyến bay của chúng tôi khi sự chuyên chở này được cho phép một cách rõ ràng trong giấy của bác sĩ và khi bố mẹ của trẻ ký Bản Giới hạn Trách nhiệm. Tham khảo Biểu phí để biết phí đối với trẻ sơ sinh.
Không áp dụng hạn mức hành lý cho trẻ sơ sinh mặc dù chúng tôi chuyên chở xe đẩy miễn phí.

8.2.2 trẻ sơ sinh từ chín (9) ngày tuổi đến dưới hai (2) tuổi hay hai mươi tư (24) tháng tuổi (vào ngày thực hiện hành trình trong chuyến bay đi đầu tiên): Trẻ sơ sinh có thể đi máy bay với điều kiện trẻ có thể ngồi trong lòng người lớn. Chỉ cho phép một (1) trẻ sơ sinh đối với một (1) người lớn. Không cho phép mang xe đẩy trẻ em lên máy bay. Số lượng trẻ sơ sinh được phép chuyên chở trên mỗi chuyến bay bị hạn chế do các quy định về an toàn và vì thế, có khả năng chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu mang theo trẻ sơ sinh của bạn. Tham khảo Biểu phí để biết phí đối với trẻ sơ sinh.

8.3 Trẻ em không có người đi kèm: Trẻ em dưới 12 tuổi không được chấp nhận chuyên chở trừ khi có một người ít nhất 18 tuổi đi cùng.
Trẻ em trên 12 tuổi và dưới 16 tuổi sẽ chỉ được chấp nhận chuyên chở nếu phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp ký Bản Giới hạn Trách nhiệm khi check-in.

8.4 Hành khách mang thai: Hành khách mang thai phải thông báo với chúng tôi về tiến trình thai kỳ của họ tại thời điểm đặt vé và tại quầy check-in. Việc chuyên chở Hành khách mang thai của chúng tôi tuân theo các điều kiện sau đây:

 1. Hành khách đang mang thai lên tới 27 tuần: Hành khách phải ký bản Giới hạn Trách nhiệm của chúng tôi, ngoại trừ trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ (nếu áp dụng) tại thời điểm check-in để chúng tôi được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 2. Hành khách mang thai từ 28 tuần đến 34 tuần:
  • Hành khách phải nộp giấy chứng nhận y tế của bác sĩ được chấp thuận theo yêu cầu.
  • giấy chứng nhận y tế của bác sĩ phải xác nhận số tuần mang thai và giấy chứng nhận này không quá ba mươi (30) ngày tính tới ngày khởi hành của chuyến bay đi theo lịch trình hoặc chuyến bay về theo lịch trình tùy từng trường hợp.
  • Hành khách phải ký bản Giới hạn Trách nhiệm của chúng tôi, ngoại trừ trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ (nếu áp dụng) tại thời điểm check-in để chúng tôi được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 3. Hành khách mang thai từ 35 tuần trở lên: không được phép chuyên chở trên tất cả các chuyến bay của chúng tôi.

8.5 Hành khách liệt hai chân hoặc liệt chân tay

8.5.1 : Vì lý do an toàn, Hãng chuyên chở, theo sự suy xét của mình và tính đến các yêu cầu hỗ trợ đặc biệt sẽ chuyên chở bất kỳ số lượng hành khách liệt hai chân và liệt chân tay nào, tuy nhiên, Hãng chuyên chở chỉ có thể chở không quá 2 hành khách liệt chân tay trên mỗi chuyến bay. Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách có người đi kèm. Vui lòng tham khảo Điều 8.5.6 (Có người đi kèm trong chuyến đi).

8.5.2 Thiết bị hỗ trợ di chuyển: Chúng tôi chấp nhận thiết bị hỗ trợ di chuyển (bao gồm thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin) trên các chuyến bay của chúng tôi, theo quy định tại Điều 8.5.5 dưới đây. Hành khách phải liên hệ với chúng tôi ít nhất 48 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình để bố trí việc chuyên chở thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin. Nếu không thông báo cho chúng tôi, Hành khách có thể bị từ chối việc chuyên chở một hay nhiều thiết bị hỗ trợ di chuyển. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về việc vận chuyển thiết bị hỗ trợ di chuyển trên Trang web của chúng tôi https://support.airasia.com/s/article/How-will-my-wheelchair-mobility-device-be-transported?language=vi. Vui lòng tham khảo các điều khoản trong Điều 9.5.2.

8.5.3 Thuốc: Những hành khách có tình trạng bệnh lý / bệnh tật, bao gồm cả những trường hợp có thể cần phải dùng hoặc mang theo thuốc/ ống tiêm lên máy bay, vui lòng liên hệ với chúng tôi ít nhất 48 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình để thu xếp loại hỗ trợ đặc biệt cần thiết.

8.5.4 Tình trạng bệnh lý và bệnh tật : Trừ khi chúng tôi có quyết định khác, Hành khách có tình trạng bệnh lý / bệnh tật phải xuất trình giấy chứng nhận y tế hợp lệ với ngày trên giấy chứng nhận không quá mười (10) ngày tính tới ngày khởi hành và ký Bản Giới hạn Trách nhiệm khi check-in. Để đảm bảo an toàn cho các hành khách khác, chúng tôi có quyền từ chối cho hành khách bị bệnh nhiễm trùng, lây nhiễm hoặc bệnh mãn tính lên máy bay theo toàn quyền suy xét của chúng tôi.

8.5.4.1 Các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ (nếu có): Hành khách sẽ chỉ phải xuất trình giấy chứng nhận y tế hợp lệ với ngày trên giấy chứng nhận không quá 10 ngày trước ngày bay miễn là họ đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Hành khách có tình trạng y tế trong đó có lý do hợp lý để nghi ngờ khả năng người đó có thể hoàn thành chuyến bay an toàn, mà không cần trợ giúp y tế đặc biệt trong quá trình bay; hoặc
 • Hành khách mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lý có thể lây nhiễm cho các Hành khách khác trong khoang máy bay trên chuyến bay và gây ra mối đe dọa trực tiếp (bao gồm: thủy đậu, sởi, quai bị, rubella, lao và ho gà) và giấy chứng nhận y tế phải xác nhận rằng bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lý đó không lây nhiễm cho các Hành khách trong môi trường khoang máy bay.

8.5.5 Xe lăn : Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe lăn cần phải đăng ký trước tại thời điểm đặt vé hoặc qua mục Quản lý Đặt vé ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi, thì có thể dẫn tới mọi dịch vụ hỗ trợ đặc biệt hoặc dịch vụ xe lăn không có sẵn khi bạn đến sân bay và bạn sẽ bị từ chối chuyên chở, trừ khi luật pháp có quy định khác. Vì lý do sức khỏe và an toàn, hành khách cần hỗ trợ đặc biệt phải làm thủ tục check-in tại sân bay.

8.5.6 Thực hiện chuyến bay có người đi kèm: Chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khỏe hạn chế phải có người đi kèm nếu:

 • điều này là cần thiết cho sự an toàn theo luật hiện hành;
 • Hành khách không thể tự di chuyển khỏi máy bay do hạn chế khả năng đi lại; hoặc
 • Hành khách không thể hiểu được hoặc hồi đáp một cách thích hợp với các chỉ dẫn về an toàn.

8.5.7 Chỗ ngồi: Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ chỗ ngồi hợp lý cho các Hành khách có yêu cầu đặc biệt tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi có quyền chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, bao gồm sau khi đã lên máy bay, bởi điều này có thể cần thiết vì các lý do về vận hành, an toàn, sức khỏe hoặc an ninh.

8.5.8 Động vật hỗ trợ: Không chấp nhận cho động vật hỗ trợ lên tất cả các chuyến bay của chúng tôi trừ trên chuyến bay nội địa của AirAsia India. Việc chấp nhận cho phép động vật hỗ trợ trong khoang máy bay là việc chấp nhận có điều kiện. Hành khách phải liên hệ với chúng tôi ít nhất 48 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình để bố trí việc chuyên chở động vật hỗ trợ.

8.6 An toàn cho hành khách và khẩu trang: Hãng hàng không nỗ lực để đưa ra các chính sách đi máy bay an toàn nhất luôn đảm bảo môi trường lành mạnh và an toàn cho cả hành khách và nhân viên của chúng tôi. Với tiêu chí đó, tất cả hành khách bắt buộc phải tuân theo các nguyên tắc an toàn liên quan đến khẩu trang do chính phủ tại quốc gia khởi hành và quốc gia đến ban hành. Bất cứ ai không tuân thủ yêu cầu này sẽ bị từ chối cho vào khu vực lên máy bay và/hoặc bị đưa ra khỏi chuyến bay của họ và sẽ không còn được phép bay với Hãng hàng không trong khoảng thời gian không dưới mười hai (12) tháng kể từ ngày diễn ra sự kiện đó.

Hành lý

9.1 Các đồ Không được Chấp nhận là Hành lý Ký gửi hoặc Hành lý Không ký gửi: Chúng tôi có quyền từ chối chuyên chở hành lý hay các đồ có trong Hành lý như sau:

 • Các đồ không được gói xếp đúng cách trong vali hay trong các vỏ đựng thích hợp nhằm đảm bảo chuyên chở an toàn với sự quan tâm và thao tác thông thường;
 • Các đồ có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản trên máy bay và/hoặc được định nghĩa là hàng hóa nguy hiểm theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hoặc bản Điều khoản & Điều kiện Chuyên
 • chở của chúng tôi và bất kỳ quy định nào khác của cơ quan hàng không dân dụng địa phương;
 • Các đồ bị cấm chuyên chở theo luật hiện hành, quy định hoặc mệnh lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hoặc đi qua;
 • Các đồ có chứa chất gây kích ứng hoặc gây tê liệt như chùy, bình xịt hơi cay, v.v.;
 • Các đồ mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không phù hợp cho việc chuyên chở do cân nặng, hình dạng, kích cỡ hay tính chất của chúng. Lưu ý rằng sầu riêng, mít và bất kỳ loại trái cây có mùi nồng nào khác đều không được phép;
 • Đồ ăn tự hâm nóng và đồ uống chứa chất làm nóng không có ngọn lửa;
 • Các đồ dễ vỡ hay dễ hỏng;
 • Động vật sống hay đã chết;
 • Cây còn sống;
 • Hài cốt người hay động vật;
 • Hải sản tươi hay đông lạnh hoặc các loại thịt khác với điều kiện là những đồ như vậy chỉ có thể được chuyên chở trên máy bay dưới dạng hành lý xách tay khi chúng tôi đồng ý rằng chúng đã được gói xếp đúng cách. Chỉ có hộp xốp và/hoặc thùng lạnh có chứa thức ăn khô/đồ khó bị hư hỏng mới được phép check-in sau khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra thành phần bên trong. Nếu Hành khách từ chối không cho kiểm tra, chúng tôi có quyền từ chối nhận hành lý;
 • Súng và đạn dược ngoại trừ trên các đường bay nhất định của chúng tôi và trong những hoàn cảnh cụ thể;
 • Thuốc nổ, khí dễ cháy hoặc không dễ cháy (như sơn bình phun, khí bu-tan, ga nạp bật lửa), khí ga đông lạnh (ví dụ như ống lặn bơm đầy khí, nitơ dạng lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi), chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa), chất peroxyt hữu cơ (như nhựa thông), chất độc, chất dễ lây nhiễm (như vi-rút, vi khuẩn), chất phóng xạ (như ra-đi), chất ăn mòn (như a-xít, chất kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ trường, chất ôxi hoá (như chất tẩy trắng), thuốc lá điện tử;
 • Các vũ khí như các loại súng cổ, kiếm, dao và các đồ vật tương tự với điều kiện rằng các đồ vật này có thể được cho phép dướ dạng hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi với các lý do rất đặc biệt. Các đồ này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.

9.2 Hàng hóa có giá trị và dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo là không làm thủ tục check-in hành lý đối với các đồ này. Nếu chúng được ký gửi dưới dạng hành lý, Hành khách phải đồng ý rằng tự họ tự chịu rủi ro cho việc chuyên chở các đồ này. Các đồ này bao gồm tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, các thiết bị điện tử, máy tính, máy ảnh, thiết bị video, các giấy tờ chuyển nhượng được, chứng khoán hoặc các đồ có giá trị khác, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh danh tính khác, các chứng thư, đồ tạo tác, bản viết tay và các thứ tương tự.

9.3 Quyền khám xét: Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu tiến hành khám xét, soi chiếu X-quang hoặc các loại soi chiếu khác đối với thân thể hoặc Hành lý của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền khám xét Hành lý của bạn vắng mặt, nếu bạn không có mặt, để xác định bạn có đang nắm giữ hoặc Hành lý của bạn có chứa các đồ không được chấp nhận hoặc bị cấm hay không. Nếu bạn từ chối tuân thủ các cuộc khám xét hoặc soi chiếu đó, chúng tôi có quyền từ chối chuyên chở bạn và/hoặc Hành lý của bạn mà không hoàn lại tiền vé cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn. Trong trường hợp việc khám xét hoặc soi chiếu đó gây thương tích cho bạn hoặc thiệt hại tới Hành lý của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thương tích hay thiệt hại đó trừ khi điều này là do lỗi hoặc sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các loại khóa bị hỏng hóc do kiểm tra hải quan hoặc an ninh tại cả sân bay đến và đi.

9.4 Vận chuyển Hành lý Ký gửi: Khi bạn chuyển Hành lý cho chúng tôi để ký gửi, chúng tôi sẽ giám sát hành lý và cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý cho mỗi kiện Hành lý Ký gửi. Hành lý Ký gửi phải có tên bạn hoặc các giấy tờ nhận diện cá nhân khác gắn chặt lên đó. Hành lý Ký gửi sẽ được chuyên chở trên cùng máy bay với bạn trừ khi chúng tôi quyết định vì lý do an toàn, an ninh hoặc vận hành, chúng tôi sẽ chuyên chở trên một máy bay khác. Nếu Hành lý Ký gửi của bạn được chuyên chở trên một chuyến bay tiếp theo, chúng tôi sẽ sắp xếp với bạn để bạn nhận Hành lý của mình, trừ khi luật hiện hành yêu cầu bạn phải có mặt để khai báo hải quan.

9.5 Hành lý Ký gửi: Phí hành lý được tính để chuyên chở Hành lý Ký gửi, và bạn được hưởng mức phí chiết khấu nếu mua vào thời điểm đặt vé hoặc ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình với mức giá cao hơn hoặc tính theo mức giá niêm yết tại quầy Check-in Sân bay. Hành khách đi hạng Ghế nằm Cao cấp trên chuyến bay AirAsia X sẽ được hưởng mức hành lý ký gửi miễn phí 40kg. Hành khách đi tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế có thể mua lần lượt 15kg và 20kg với mức giá áp dụng. Với hành khách đi từ/đến Hoa Kỳ, Hành khách có thể mua tối đa 2 kiện hành lý, mỗi kiện 20kg, và được hưởng mức phí chiết khấu nếu mua vào thời điểm đặt vé hoặc ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình hoặc tính theo mức giá niêm yết tại quầy Check-in Sân bay. Bất kỳ Hành khách mang theo quá 2 kiện hành lý và/hoặc mỗi kiện nặng vượt quá 20kg sẽ phải trả phí hành lý quá cân tại quầy Check-in Sân bay vào ngày khởi hành. Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí. Phí hành lý quá cân không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

Hành khách ký gửi hành lý vượt quá số cân đã đặt trước sẽ phải thanh toán phí theo kg tại quầy Check-in Sân bay vào ngày khởi hành. Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí. Phí này không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng trong mọi trường trừ khi: (a) bạn được chuyển sang một chuyến bay khác theo Điều 10.2(a), nhưng không nhận các dịch vụ hành lý quá cước đã mua, (b) chúng tôi đã cung cấp cho bạn điểm tín dụng theo Điều 10.2(b) trong đó bao gồm tiền trả cho dịch vụ hành lý quá cước, hoặc (c) chúng tôi đã thực hiện hoàn tiền cho bạn theo Điều 10.2(c).

9.5.2 Xe đẩy trẻ em, xe lăn bằng tay, các thiết bị hỗ trợ di chuyển và khung đi bộ: được chuyên chở miễn phí với điều kiện Hành khách sử dụng các đồ này trong quá trình chuyến đi và đã được thông báo cho chúng tôi theo yêu cầu trong bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này.

Khối lượng tối đa cho phép đối với thiết bị hỗ trợ di chuyển và xe lăn là 85 kg.

Chúng tôi khuyến nghị Hành khách nên bố trí gửi thiết bị hỗ trợ di chuyển của mình riêng theo đường hàng hóa nếu thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn (bao gồm xe lăn chạy pin) không lọt vừa cửa khoang hàng trên máy bay của chúng tôi (Kích thước: 140cm (dài) x 140cm (rộng) x 100cm (cao)), hoặc không thể được vận chuyển trên máy bay của chúng tôi vì bất kỳ lý do sức khỏe lao động, an toàn và/hoặc quy định địa phương nào.

9.5.3 Hành lý Ký gửi chưa sử dụng: Hành khách không được sử dụng phần Hành lý Ký gửi chưa sử dụng của các hành khách khác trừ trường hợp bay theo cùng Hành trình. Hành khách đặt chỗ ngồi trên cùng một Hành trình mà không thực hiện chuyến bay thì không được chuyển nhượng phần cân nặng Hành lý Ký gửi cho (các) hành khách khác cùng Hành trình bay. Vì các lý do về sức khỏe và an ninh, Hãng chuyên chở sẽ không chấp nhận bất kỳ đồ riêng rẽ nào vượt quá 32 kg và có kích thước hơn 81cm chiều cao, 119cm chiều rộng và 119cm chiều dày. Giới hạn về cân nặng này không áp dụng cho thiết bị hỗ trợ di chuyển.

9.5.4 Có thể chuyên chở dụng cụ thể thao trong khoang máy bay nếu hành khách thanh toán mức phí được quy định tại Biểu phí và tự chịu rủi ro. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm cần thiết cho món đồ đó. Nhạc cụ vượt quá kích thước hành lý để trong khoang hành khách với khối lượng không vượt quá 75kg có thể được chuyên chở trong khoang nếu hành khách mua thêm một chỗ ngồi để đặt nhạc cụ đó với giá vé tương ứng. Không áp dụng miễn cước hành lý khi mua chỗ ngồi thêm cho mục đích đó.

9.5.5 FLY-THRU: Phí hành lý quá cân và/hoặc bất kỳ phí nào khác liên quan phải được thanh toán cho cả hai chặng tại nơi xuất phát.

9.6 Unchecked Baggage: Hành khách (trừ trẻ sơ sinh) được phép mang lên máy bay hai (2) kiện hành lý không ký gửi. Hành lý không ký gửi có thể kết hợp hai (2) trong số các đồ sau: túi đựng vừa khoang máy bay hoặc một túi đựng máy tính xách tay hoặc một túi xách tay hoặc một túi nhỏ. Hai kiện hành lý không ký gửi phải có tổng khối lượng không quá 7kg. Hành lý xách tay phải có kích thước không vượt quá 56cm X 36cm X 23cm và 30cm x 40cm x 10cm.
Hành lý xách tay phải đặt vừa vào dưới ghế phía trước bạn hoặc ngăn để đồ đóng kín trong khoang máy bay.

Những hành lý xách tay mà chúng tôi xác định là vượt quá cân nặng hay kích thước hoặc có tính chất nguy hiểm sẽ không được mang lên máy bay và hành khách nên ký gửi các đồ đó dưới dạng Hành lý Ký gửi tại quầy Check-in Sân bay theo Điều 9.5, nếu không, chúng tôi có quyền ký gửi “Hành lý” đó dưới dạng Hành lý Ký gửi khi lên máy bay và hành khách phải trả phí hành lý ký gửi tại cổng (vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi).

9.6.1 Giường xếp trên máy bay cho trẻ em: Có thể sử dụng các thiết bị du lịch chuyển đổi thành giường xếp trên máy bay cho trẻ em miễn là chúng đáp ứng các điều kiện sau:

 • Giường xếp trên máy bay chỉ được sử dụng trên ghế cạnh cửa sổ.
 • Phải để vừa khoảng cách giữa hai hàng ghế (28 inch & 29 inch; tương ứng với 71,12 cm & 73,66 cm). Nếu to hơn khoảng cách giữa hai hàng ghế, không được phép sử dụng và phải được xếp gọn gàng cất trong khoang phía trên hoặc dưới ghế phía trước.
 • Khi sử dụng:
  1. Giường xếp trên máy bay phải để vừa ghế (chiều rộng và khoảng cách giữa hai hàng ghế) và phải được cố định chắc chắn
  2. Trẻ em/trẻ sơ sinh dưới (2) tuổi KHÔNG được phép sử dụng loại giường xếp trên máy bay này
  3. Trẻ em phải được đặt ngồi quay mặt ra phía trước và có thể thắt dây an toàn bên dưới cánh tay
  4. KHÔNG được ngồi ở hàng ghế gần cửa thoát hiểm
  5. KHÔNG được gây cản trở ghế phía trước ngả xuống
  6. Phải tuân thủ chính sách hành lý xách tay của chúng tôi về số kiện, cân nặng và kích thước
  7. Phải được cất gọn vào ngăn đựng hành lý bên trên hoặc bên dưới ghế ngồi phía trước trong khi chạy trên mặt đất, cất cánh và hạ cánh và bất cứ khi nào có chỉ dẫn của PIC
  8. Không cho phép dùng võng/ đệm bơm hơi

9.6.2 Chất lỏng, dung dịch xịt và chất đặc sánh: Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, Hành khách có thể mang chất lỏng lên máy bay trong hành lý xách tay với điều kiện chúng đáp ứng các hạn chế sau:

 1. Chất lỏng phải được đựng trong hộp chứa có dung tích tối đa 100ml;
 2. Tất cả các hộp chứa chất lỏng đáp ứng yêu cầu dung tích tối đa 100ml mỗi hộp có thể đựng vừa trong một túi ni lông 1 lít trong suốt và có thể đóng kín lại được.

Phải xuất trình riêng túi ni lông khi kiểm tra an ninh. Bạn có thể được yêu cầu bỏ lại các chất lỏng không đáp ứng những yêu cầu nêu trên.

9.6.3 Các đồ mà Nhân viên An ninh Sân bay Dỡ bỏ từ Hành khách: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các đồ mà nhân viên an ninh sân bay đã dỡ bỏ từ người bạn hoặc Hành lý của bạn theo các quy định của chính phủ hoặc quốc tế, cho dù những đồ này sau đó có được nhân viên an ninh sân bay giữ lại hoặc tiêu hủy hoặc chuyển giao cho chúng tôi hay không.

9.7 Giới hạn trọng lượng máy bay: Nếu giới hạn trọng lượng máy bay bị vượt quá, Hãng theo sự suy xét của mình và theo quy định của Điều 9 bản Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này và bất kỳ luật hiện hành nào, sẽ quyết định các hạng mục nào sẽ được chuyên chở.

9.8 Thu nhận và Chuyển giao Hành lý: Bạn sẽ nhận Hành lý của mình ngay khi nó có thể được thu nhận tại nơi đến. Nếu bạn không lấy được hành lý trong thời gian hợp lý và Hành lý cần được lưu giữ tại nơi làm việc của chúng tôi, chúng tôi có thể thu phí giữ đồ. Nếu Hành lý Ký gửi không được yêu cầu lấy lại trong vòng một (1) tháng kể từ thời điểm bạn có thể thu nhận được hành lý, chúng tôi có thể thanh lý chúng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Chỉ có người mang tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý đã được chuyển cho Hành khách vào thời điểm kiểm tra Hành lý mới được nhận Hành lý. Nếu một người yêu cầu nhận Hành lý không thể xuất trình Thẻ Nhận dạng Hành lý để nhận dạng ra Hành lý, chúng tôi sẽ chuyển giao Hành lý cho người đó chỉ với điều kiện rằng hành khách đó đã thiết lập quyền liên quan đến hành lý một cách thỏa đáng với chúng tôi và nếu chúng tôi yêu cầu, người đó phải đưa ra đảm bảo thích hợp để bồi thường cho chúng tôi mọi tổn thất, thiệt hại hay chi phí mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do việc chuyển giao hành lý cho người đó. Việc người mang Thẻ Nhận dạng Hành lý chấp nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại thời điểm chuyển giao là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được bàn giao ở trạng thái tốt và tuân thủ theo hợp đồng chuyên chở giữa chúng ta.

9.9 Nếu Bạn lấy nhầm túi: Nếu bạn lấy nhầm túi hoặc hành lý khác từ băng chuyền hành lý, bạn có trách nhiệm phải hoàn trả ngay lập tức túi hoặc hành lý đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phòng khiếu nại hành lý hoặc người quản lý sân bay nơi bạn đã lấy hành lý. Hành khách có trách nhiệm thanh toán chi phí chuyên chở phát sinh để chúng tôi chuyên chở túi này đến người sở hữu hợp pháp.

Lịch trình, Hủy chuyến

10.1 Lịch trình: Chúng tôi nỗ lực hết sức để tránh chậm trễ khi chuyên chở bạn và Hành lý của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ lịch trình đã công bố có hiệu lực vào ngày của chuyến bay. Tuy nhiên, thời gian nêu trong thời gian biểu, lịch trình hay ở các chỗ khác có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có thay đổi về trạng tháy chuyến bay trong đó chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm từ ba mươi (30) phút trở lên so với lịch trình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thay đổi trạng thái chuyến bay ngay khi có thể sau khi biết về thay đổi đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ tổn thất nào mà hành khách phải gánh chịu do sự thay đổi đó.

10.2 Hủy chuyến, Thay đổi Lịch bay: Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã đặt vé, bất kỳ chuyến bay nào cũng có thể thay đổi, hủy bỏ, chuyển hướng, trì hoãn, đổi lịch, và/hoặc chậm trễ do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi vì lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Trong trường hợp xảy ra những tình huống như vậy, chúng tôi, theo sự suy xét của mình, sẽ đưa ra cho bạn một trong các lựa chọn sau hoặc bất kỳ lựa chọn nào khác mà chúng tôi có thể công bố tại thời điểm đó hoặc chúng tôi đưa ra do kết quả của bất kỳ luật hiện hành nào áp dụng với chúng tôi:

 1. chuyển bạn sang chuyến bay theo lịch sớm nhất của chúng tôi trong đó còn chỗ trống mà không có thêm phụ phí và khi cần thiết, gia hạn hiệu lực đặt vé của bạn; hoặc
 2. giữ lại giá trị tiền vé của bạn trong một tài khoản đổi vé để sử dụng trong tương lai nếu bạn lựa chọn đi vào một thời điểm khác, với điều kiện rằng bạn phải đặt vé lại trong khoảng thời gian được quy định khi đó trong Điều khoản Hợp đồng của chúng tôi với bạn. Tài khoản đổi vé có hiệu lực từ ngày số điểm tín dụng được ghi nhận vào một tài khoản thuộc về bạn hoặc sẽ thuộc về bạn với chúng tôi.
 3. hoàn lại giá trị tiền vé của bạn vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của bạn nếu bạn lựa chọn không tiếp tục chuyến đi do hủy, chậm trễ và/hoặc thay đổi lịch chuyến bay xảy ra trong vòng ba (3) tiếng hoặc lâu hơn trước hoặc sau thời gian khởi hành theo lịch trình ban đầu. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi sẽ không hoàn tiền khi chuyến bay bị chậm trễ, hủy và/hoặc đổi lịch tại sân bay vào ngày khởi hành khi bạn có thể không được chấp nhận lên chuyến bay đó.

10.2.1 FLY-THRU: Nếu việc chậm trễ hoặc hủy/thay đổi lịch chuyến bay của chúng tôi khiến bạn bị lỡ chuyến bay FLY-THRU mà bạn đã đặt vé và có xác nhận, bạn được hưởng các quyền sau:

Nếu chuyến bay của bạn bị chậm trễ tại nơi xuất phát: miễn phí chuyển sang chuyến bay kế tiếp có ghế trống kết nối tới điểm đến cuối cùng trong Thời gian Nối chuyến của chúng tôi.

If your subsequent flight is delayed: miễn phí chuyển sang chuyến bay kế tiếp sẵn có trong Thời gian Nối chuyến của chúng tôi.

Nếu chuyến bay mới của bạn không phù hợp với Thời gian Nối chuyến của chúng tôi hoặc chuyến bay kế tiếp sẵn có rơi vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không cung cấp các khoản mục sau đây:

 • Chỗ nghỉ ban ngày hoặc qua đêm
 • Phương tiện vận chuyển thủy bộ
 • Bảo quản Hành lý ký gửi của bạn. Bạn phải nhận hành lý tại nơi quá cảnh và ký gửi lại hành lý cho chuyến bay đi tiếp.

10.3 Các biện pháp khắc phục duy nhất: Trừ khi có quy định của luật hiện hành, và ngoại trừ các hành khách đến và đi từ Hoa Kỳ, các lựa chọn được nêu trong Điều 10.2 là các biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn và chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn.

Hoàn tiền

Nếu chúng tôi được yêu cầu hoàn tiền theo bản Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo luật hiện hành thì Điều này sẽ được áp dụng. Chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại thuế sân bay và thuế giá trị gia tăng hoặc thuế hàng hóa và dịch vụ được thanh toán cho thuế sân bay. Thuế này chỉ được hoàn lại nếu có yêu cầu bằng văn bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày đi và khoản tiền hoàn lại sẽ chịu phí xử lý hoàn tiền, nếu có.

11.1 Quy định chung: Trong trường hợp Hành khách không sử dụng Vé của họ hoặc một phần của Vé đó vì một lý do được quy định trong Điều 11.3 hoặc Điều 11.4, chúng tôi sẽ hoàn tiền bằng đồng tiền thanh toán ban đầu cho Vé hoặc phần Vé chưa sử dụng đó tuân theo Điều này và các quy định nội bộ của chúng tôi. Trong trường hợp Hành khách không sử dụng Vé của họ hoặc một phần Vé đó vì bất kỳ lý do gì ngoài những lý do được quy định trong Điều 11.3 hoặc Điều 11.4, bao gồm, nhưng không giới hạn, hoàn tiền tự nguyện do Hành khách thực hiện, chúng tôi sẽ không hoàn lại cho Hành khách bất kỳ khoản Tiền vé và Phí nào đã nhận từ Hành khách cho Vé hoặc phần Vé chưa sử dụng đó ngoài những khoản được nêu tại Điều 11.5.

11.2 Người được quyền nhận hoàn tiền: Khi chúng tôi hoàn tiền theo bản Điều khoản và Điều kiện này và các quy định nội bộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho một trong những người sau:

 • người được ghi tên hoặc được ghi nhận trên Vé với tư cách là Hành khách có doanh thu hoặc;
 • người đã mua Vé khi xuất trình với chúng tôi bằng chứng thỏa đáng để chứng minh rằng họ có quyền được hoàn lại số tiền đó.

11.3 Hoàn tiền Không tự nguyện: Thuật ngữ “Hoàn tiền Không tự nguyện” có nghĩa là bất kỳ việc hoàn tiền nào được thực hiện khi Hành khách không thể sử dụng dịch vụ Chuyên chở được cung cấp trong Vé do Chúng tôi hủy chuyến bay, không thực hiện được chuyến bay theo lịch trình vì lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, không thể dừng tại điểm đến của Hành khách vì bất kỳ lý do gì được quy định tại Điều 10.2, hoặc không cung cấp cho Hành khách Chỗ ngồi trên chuyến bay mà Hành khách đó đặt chỗ vì bất kỳ lý do nào nêu trong Điều 5.8.1, hoặc từ chối chuyên chở hoặc loại bỏ Hành khách theo bất kỳ điều nào trong Điều 8.1 (a), (b) , (c), (d), (e), (f), (n), và (o), và số tiền hoàn lại sẽ là:

 • nếu chưa thực hiện phần nào của chuyến đi, số tiền tương đương với Giá vé đã trả; hoặc,
 • nếu đã thực hiện một phần của chuyến đi, số tiền cao hơn trong các khoản sau:
  1. số tiền bằng Giá vé, trừ đi tỷ lệ chiết khấu, nếu có, như tỷ lệ đã được áp dụng khi tính Giá vé ban đầu và các Phí áp dụng cho dịch vụ chuyên chở chưa sử dụng kể từ thời điểm kết thúc hành trình (hoặc thời điểm bắt đầu chuyên chở lại trong trường hợp không kết thúc) đến điểm đến được chỉ định hoặc ghi trên Vé; hoặc
  2. chênh lệch giữa Giá vé đã thanh toán và Giá vé cho việc Chuyên chở đã hoàn thành.

11.4 Hoàn tiền do Trường hợp bất khả kháng, v.v.: Trong trường hợp Chúng tôi hủy chuyến bay, không thực hiện chuyến bay theo lịch trình vượt quá thời gian hợp lý có tính đến các trường hợp dẫn đến sự kiện đó, không dừng lại tại điểm đến của Hành khách trong bất kỳ trường hợp nào quy định tại Điều 10.2, chúng tôi, theo lựa chọn của mình, sẽ hoàn lại tiền theo Điều 10.2 (c) và số tiền hoàn lại sẽ là:

 • nếu chưa thực hiện phần nào của chuyến đi, Giá vé đã trả; hoặc
 • nếu đã thực hiện một phần của chuyến đi, số tiền cao hơn trong các khoản sau:
  1. số tiền bằng Giá vé, trừ đi tỷ lệ chiết khấu, nếu có, như tỷ lệ đã được áp dụng khi tính Giá vé ban đầu và các Phí áp dụng cho dịch vụ chuyên chở chưa sử dụng kể từ thời điểm kết thúc hành trình (hoặc thời điểm bắt đầu chuyên chở lại trong trường hợp không kết thúc) đến điểm đến được chỉ định hoặc ghi trên Vé; hoặc
  2. chênh lệch giữa Giá vé đã thanh toán và Giá vé cho việc Chuyên chở đã hoàn thành.

11.5 Hoàn tiền vì những Lý do khác ngoài Hoàn tiền Không tự nguyện và Trường hợp bất khả kháng, v.v.: Trừ khi có yêu cầu theo luật hiện hành, v.v., chúng tôi sẽ hoàn lại các khoản thuế hoặc phí của chính phủ đối với việc đi lại bằng đường hàng không do chính phủ, cơ quan có liên quan hoặc nhà điều hành sân bay quy định như được nêu tại Điều 4.2 chỉ cho những lý do không được quy định trong Điều 11.3 hoặc Điều 11.4 . Các khoản thuế hoặc phí của chính phủ như vậy chỉ có thể được hoàn lại nếu có yêu cầu bằng văn bản trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày đi và khoản tiền hoàn lại sẽ chịu phí xử lý hoàn tiền, nếu có.

11.6 Quyền từ chối hoàn tiền: Không kể các quy định trước đó của Điều 11 này, chúng tôi có thể từ chối hoàn lại tiền Vé trong trường hợp:

 1. Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền dựa trên Điều 11.3 hoặc Điều 11.4, yêu cầu đó được gửi sau hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày khởi hành được chỉ định hoặc ghi nhận trên Vé.
 2. Nếu Hành khách không lên chuyến bay mà Hành khách đã đặt chỗ nhưng không thông báo trước cho Chúng tôi, Điều 11.5 sẽ được áp dụng;
 3. Đối với Vé của Hành khách được xuất trình cho chúng tôi hoặc cho các viên chức chính phủ của một quốc gia làm bằng chứng về việc Hành khách đó có ý định khởi hành từ đó, Hành khách đó không xuất trình được đầy đủ bằng chứng rằng họ được phép ở lại quốc gia đó hoặc rằng họ sẽ đi từ đó bằng hãng chuyên chở khác hoặc dịch vụ vận tải khác; hoặc
 4. Việc chuyên chở Hành khách bị từ chối hoặc hành khách bị đưa ra khỏi chuyến đi theo bất kỳ điều nào trong số các Điều 8.1 (g), (h), (i), (j), (k), (l) và (m).

11.7 Phương thức Hoàn tiền: Trong trường hợp chúng tôi tiến hành hoàn tiền, khoản tiền này sẽ được hoàn lại theo phương thức mà Hành khách hoặc người thanh toán cho phiếu đặt vé này đã sử dụng ban đầu. Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng về danh tính và thanh toán. Chúng tôi sẽ hoàn tiền bằng loại tiền tệ được sử dụng để trả tiền Vé. Việc hoàn tiền sẽ tuân thủ các quy định hiện hành tại quốc gia nơi mua Vé ban đầu và/hoặc quy định hiện hành tại quốc gia nơi phải tiến hành hoàn tiền.

11.8 Đối với bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào liên quan tới Vé/Hành trình/Phiếu đặt vé đã được đặt qua đại lý lữ hành hoặc bên thứ ba khác, Hành khách phải gửi yêu cầu cho đại lý/bên đó để được hoàn tiền.

Hành xử trên máy bay

12.1 Nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, hành vi của bạn trên máy bay gây nguy hiểm cho máy bay hoặc hành khách hay tài sản trên máy bay, hoặc cản trở hay gây trở ngại tới phi hành đoàn khi thực hiện nhiệm vụ, hoặc không tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quy định về hút thuốc dưới mọi hình thức, bao gồm thuốc lá điện tử, rượu, sử dụng điện thoại di động hoặc có từ ngữ đe dọa, sỉ nhục hoặc xúc phạm phi hành đoàn hoặc hành xử gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tích cho các hành khách khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn hành vi như vậy tiếp diễn, bao gồm cầm giữ. Bạn có thể bị đưa ra khỏi máy bay và từ chối tiếp tục chuyên chở tại bất kỳ điểm nào và có thể bị truy tố vì hành vi vi phạm trên máy bay.

12.2 Nếu do kết quả hành vi của bạn, theo suy xét hợp lý của mình mà chúng tôi quyết định chuyển hướng máy bay để cho bạn xuống máy bay, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí mà chúng tôi phải chịu với bất kỳ tính chất nào do hoặc liên quan đến việc chuyển hướng này.

12.3 Vì lý do an ninh, chúng tôi có thể cấm hay hạn chế hoạt động của thiết bị điện tử trên máy bay, bao gồm nhưng không giới hạn điện thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy ghi âm xách tay, máy thu thanh xách tay, máy quay CD, trò chơi điện tử hoặc các thiết bị truyền dẫn, bao gồm đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến và bộ đàm. Cho phép vận hành máy trợ thính và máy điều hòa nhịp tim.

12.4 Giá vé của chúng tôi không bao gồm các bữa ăn và đồ uống miễn phí trên máy bay. Tuy nhiên, bạn có thể đặt trước suất ăn 24 giờ trước thời gian khởi hành theo lịch trình hoặc mua trên máy bay. Hạng linh hoạt đặc biệt và ghế nằm cao cấp đã bao gồm các suất ăn và đồ uống trên máy bay được thông báo tại thời điểm đặt vé. Để tôn trọng mọi nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi không khuyến khích mang thức ăn bên ngoài lên máy bay.

12.5 Không được phép hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm thuốc lá điện tử trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi.

Giới hạn Trách nhiệm

13.1 Thông báo về Công ước Warsaw, Montreal: Nếu hành trình của Hành khách bao gồm một điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng tại quốc gia khác ngoài quốc gia khởi hành, có thể áp dụng Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal 1999, và trong hầu hết các trường hợp Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal 1999 hạn chế trách nhiệm pháp lý của hãng chuyên chở trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân và đối với các tổn thất hoặc thiệt hại với hành lý.

13.2 Thông báo về Giới hạn Trách nhiệm với Hành lý: Trách nhiệm pháp lý về mất mát, chậm trễ hoặc thiệt hại đối với hành lý bao gồm bất kỳ phần nhô ra nào của hành lý như bánh xe, đế, dây đai, tay cầm kéo/trượt, móc treo, túi ngoài, khóa kéo, túi đựng hoặc các đồ đính kèm khác, được hạn chế trừ khi đã khai báo trước giá trị cao hơn và thanh toán phụ phí. Trách nhiệm cho các chuyến bay nội địa và trách nhiệm cho các chuyến bay quốc tế thay đổi theo luật tương ứng.

13.3 Trong trường hợp Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal không áp dụng: Khi mà việc vận chuyển không tuân theo các quy tắc về trách nhiệm của Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal, các quy tắc sau được áp dụng:

 1. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi đối với Thiệt hại sẽ được giảm trừ do bất kỳ sự sơ suất nào về phía bạn có thể gây ra hay góp phần vào Thiệt hại phù hợp với luật hiện hành.
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thiệt hại đối với Hành lý Ký gửi hoặc Không ký gửi trừ khi Thiệt hại đó do sơ suất của chúng tôi gây ra và Hành lý đó do chúng tôi kiểm soát hoặc giám sát.
 3. Trừ trường hợp do hành động hoặc thiếu sót của chúng tôi được thực hiện với ý định gây Thiệt hại hoặc một cách thiếu thận trọng và biết rằng Thiệt hại có thể xảy ra, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp có Thiệt hại với Hành lý Ký gửi và Hành lý Không ký gửi sẽ giới hạn tới mức quy định trong Biểu phí. Nếu cân nặng Hành lý không được ghi trong Thẻ Nhận dạng Hành lý, có thể cho rằng tổng khối lượng của Hành lý Ký gửi không vượt quá hạn mức hành lý miễn cước áp dụng cho loại chuyên chở liên quan. Nếu trong trường hợp Hành lý Ký gửi, giá trị cao hơn được xác nhận bằng văn bản căn cứ theo phương tiện định giá hàng hóa quá cước, trách nhiệm của chúng tôi sẽ hạn chế ở mức giá trị cao hơn đó.
 4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc tuân thủ các luật hiện hành hay quy tắc và quy định của Chính phủ hay từ việc bạn không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định đó.
 5. Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong bản Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm với bạn đối với thiệt hại phải bồi thường có thể khắc phục được cho các tổn thất và chi phí được chứng minh phù hợp theo luật hiện hành.
 6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của bạn gây ra. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành lý của bạn gây ra đối với người hoặc tài sản khác, kể cả tài sản của chúng tôi.
 7. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho Thiệt hại đối với các đồ hoặc vật phẩm không được phép chứa trong Hành lý Ký gửi và Hành lý Không ký gửi bao gồm nhưng không giới hạn các vật phẩm dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng, các vật phẩm có giá trị đặc biệt, chẳng hạn như tiền bạc, đồ trang sức, kim loại quý, máy tính, thiết bị điện tử cá nhân, các giấy tờ chuyển nhượng được, chứng khoán hoặc các vật có giá trị khác, tài liệu kinh doanh, hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác, chứng thư quyền sở hữu hoặc hàng mẫu.
 8. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật hay tình trạng mất khả năng nào bao gồm tử vong do tình trạng thể chất của bạn hoặc chịu trách nhiệm về việc tình trạng đó trở nên trầm trọng hơn.
 9. Hợp đồng chuyên chở bao gồm bản Điều khoản và Điều kiện này và các trường hợp loại trừ hay giới hạn trách nhiệm, áp dụng với các đại lý uỷ quyền, người phục vụ, nhân viên và các đại diện của chúng tôi cùng mức độ như được áp dụng với chúng tôi. Tổng giá trị có thể thu hồi từ chúng tôi hay từ đại lý uỷ quyền, người phục vụ, nhân viên và người đại diện của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nếu có.
 10. Không nội dung nào trong bản Điều khoản và Điều kiện này và Điều khoản Hợp đồng sẽ loại trừ bất kỳ ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm nào của chúng tôi theo Công ước Warsaw hoặc bất kỳ Công ước hoặc luật hiện hành nào trừ khi chúng tôi có quy định khác một cách rõ ràng.

Giới hạn Thời gian về Khiếu nại và Khiếu kiện

14.1 Thông báo Khiếu nại: Việc người mang Thẻ Nhận dạng Hành lý chấp nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại thời điểm chuyển giao là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được bàn giao ở trạng thái tốt và tuân thủ theo hợp đồng chuyên chở trừ khi bạn chứng minh được điều ngược lại. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện liên quan tới Thiệt hại với Hành lý Ký gửi, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn phát hiện ra Thiệt hại và muộn nhất là trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện liên quan tới sự chậm trễ với Hành lý Ký gửi, bạn phải thông báo cho chúng tôi trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày bạn nắm giữ hành lý. Mọi thông báo như vậy phải được lập bằng văn bản và gửi qua bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời gian quy định như trên.

14.2 Giới hạn Khiếu kiện: Bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nào cũng sẽ bị huỷ bỏ nếu không có khiếu kiện đối với chúng tôi trong vòng hai (2) năm kể từ ngày chuyến bay đến đích, hoặc ngày mà máy bay theo lịch trình đã đến nơi hoặc vào ngày mà việc chuyên chở chấm dứt. Phương pháp tính thời gian hạn chế sẽ theo quy định của luật nơi tòa án phán quyết vụ việc.

Sửa đổi và Miễn trừ và Tính độc lập

15.1Không ai trong số các đại lý, nhân viên hay đại diện của chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hay khước từ bất kỳ quy định nào của bản Điều khoản và Điều kiện này.

15.2 Bản Điều khoản và Điều kiện này là một phần của Điều kiện Chuyên chở. Nếu bất kỳ quy định hoặc điều khoản nào của bất kỳ phần nào trong bản Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào khác của Điều kiện Hợp đồng được coi là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị thi hành của bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều kiện Hợp đồng.

Customer Service

16.1For an instant response 24hours a day and urgent assistance, please Chat with AskBo. For Passengers in Mainland China who cannot reach AskBo successfully, you can call +862066618855.

Cập nhật gần nhất: Tháng 1/2024