Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay XJ

Definitions

1.1 Ý nghĩa: Trong các Điều khoản & Điều kiện này, các biểu thức cụ thể này có các ý nghĩa sau:

 • “MÃ HÀNG KHÔNG” nghĩa là hai ký tự hoặc ba chữ để nhận biết từng hãng hàng không.
 • “ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN” là đại lý bán vé cho hành khách do Hãng hàng không chỉ định để làm đại diện cho Hãng khi bán các dịch vụ chuyên chở hành khách bằng đường hàng không đối với các dịch vụ của Hãng cung cấp và, khi được ủy quyền, đối với dịch vụ của các hãng khác.
 • “HÀNH LÝ” hay "hành lý" có nghĩa là tài sản cá nhân của bạn mà bạn mang theo có liên quan đến chuyến đi của bạn. Trừ khi có quy định khác, nó bao gồm cả Hành lý đã được kiểm tra và chưa được kiểm tra;
 • “PHIẾU GỬI HÀNH LÝ” có nghĩa là một tài liệu cấp do chúng tôi cấp cho hành khách như là một phiếu nhận Hàng lý đã kiểm tra và văn bản này liên quan đến việc chuyên chở Hành lý đã kiểm tra và bao gồm cả Thẻ nhận dạng Hành lý.
 • “THẺ NHẬN DẠNG HÀNH LÝ” có nghĩa là một tài liệu do chúng tôi cấp chỉ nhằm mục đích nhận dạng hành lý đã kiểm tra.
 • “Đặt vé” nghĩa là đặt vé máy bay trên chuyến bay do chúng tôi tổ chức căn cứ theo các điều khoản và điều kiện chung.
 • “Mã tham chiếu Đặt vé” nghĩa là mã tham chiếu do Hãng chuyên chở cung cấp cho Hành khách để nhận biết Lệnh đặt vé của Hành khách được Hãng chuyên chở xác nhận.
 • "Hành lý ký gửi" nghĩa là hành lý chúng tôi đã nhận giám sát và chúng tôi đã cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý; trong một vài trường hợp còn được gọi là “hành lý đã đăng ký".
 • “THỜI HẠN CHECK-IN” là giới hạn về thời gian do Hãng chuyên chở ấn định mà trước thời hạnd đó hành khách phải hoàn thành thủ tục check-in và nhận được thẻ lên máy bay.
 • “CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG” nghĩa là những khẳng định trong văn  bản này hay được đưa ra với Hành trình, khi tham chiếu, được cho là một bộ phận của Các điều khoản và điều kiện này và các thông báo có tại văn phòng và các quầy kiểm tra trước khi lên máy bay của chúng tôi.
 • “THỚI GIAN NỐI CHUYẾN” “Thời gian nối chuyến” nghĩa là khoảng thời gian giữa giờ đến của một chuyến bay và giờ khởi hành của chuyến bay khác trong dịch vụ FLY-THRU. Chúng tôi có quyền thay đổi Thời gian nối chuyến mà không cần thông báo trước với lý do là có các quy định hạn chế tại các sân bay áp do bên điều hành sân bay áp dụng cho chúng tôi và/hoặc do các yêu cầu về hoạt động của hãng.
 • “CÁC CÔNG ƯỚC” nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau áp dụng:
  • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Warsaw)
  • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28 tháng 09 năm 1955
  • Công ước Warsaw Warsaw Convention được sửa đổi tại Hague và Nghị định thư bổ sung Montreal số 1, 2 hoặc 4 (1975)
  • Công ước Bổ sung Guadalajara (1961)
  • Công ước Montreal (1999)
  • bất kỳ nghị định thư, công ước hoặc quy định hoặc bất kỳ luật nào có hiệu lực
 • "Thiệt hại" bao gồm tử vong, thương tích cơ thể đối với một hành khách, sự trì hoãn, tổn thất, hoặc các thiệt hại khác với bất kỳ tính chất gì phát sinh từ hoặc liên quan tới việc vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi thực hiện.
 • “CUỐNG VÉ ĐIỆN TỬ” nghĩa là một cuống vé máy bay điện tử hay tài liệu có giá trị khác lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 • “VÉ ĐIỆN TỬ” nghĩa là Hành trình bay được phát hành bởi chúng tôi hay nhân danh chúng tôi, Cuống vé điện tử và là giấy tờ để lên máy bay, nếu được áp dụng.
 • “CUỐNG VÉ ĐIỆN TỬ” nghĩa là một phần của Vé máy bay mang ký hiệu "good for passage" hay trong trường hợp một Vé Điện tử, là Cuống vé điện tử và phần này ghi địa điểm cụ thể mà bạn được phép chuyên chở đến và đi.
 • "Hành trình" hoặc"Hành trình Bay" nghĩa là giấy tờ do chúng tôi cấp cho Hành khách trên đó có tên Hành khách, thông tin chuyến bay, mã tham chiếu đặt vé, các Điều kiện Hợp đồng và thông báo.
 • “FLY-THRU” là chuyến bay tiếp theo tiếp tục cung cấp dịch vụ bay trên cùng một hành trình hoặc cùng một số Đặt vé, chuyến bay này khởi hành trong khoảng Thời gian nối chuyến.
 • “Khách", "Hành khách", "bạn", "của bạn" và "chính bạn" có nghĩa là bất kỳ người nào, trừ các thành viên phi hành đoàn, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở trên máy bay khi chúng tôi chấp thuận.
 • “HÀNH TRÌNH”có nghĩa là chuyến bay từ sân bay tại điểm đi đến sân bay tại điểm đến.

  “CHỖ NGỒI” nghĩa là một chỗ ngồi tại máy bay của chúng tôi.

 • “GIÁ CƯỚC” nghĩa là tiền vé và phí được công bố bằng phương tiện điện tử hoặc trên giấy tờ.
 • “VÉ” nghĩa là Hành trình và bao gồm Vé điện tử và Cuống vé điện tử do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi phát hành và bao gồm Các điều kiện Hợp đồng và thông báo bao gồm trong đó.
 • “CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN” có nghĩa là Các điều khoản và điều kiện chuyên chở.
 • “CHÚNG TÔI”, “CỦA CHÚNG TÔI”, “CHÍNH CHÚNG TÔI”, “ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI” và “HÃNG CHUYÊN CHỞ” có nghĩa là Thái AirAsia X Berhad.
 • "Chúng tôi", "của chúng tôi", "chính chúng tôi", và "Hãng chuyên chở"có nghĩa là Thái AirAsia X Berhad.
 • “TRANG WEB” có nghĩa là địa chỉ internet  www.airasia.com do chúng tôi cung cấp để Khách hàng thực hiện việc đặt chuyến bay và truy cập thông tin về chúng tôi.
 • 1.2 Chú thích: Tựa đề hay chú thích của mỗi Điều khoản của những Thoả thuận và Điều kiện chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được sử dụng để giải thích văn bản.

Sự điều chỉnh

2.1 Điều khoản chung: Các Thoả thuận & Điều kiện này áp dụng cho việc chuyên chở trên không hay bằng các phương tiện chuyên chở khác bao gồm chuyên chở Khách hàng và Hành lý trên mặt biển do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi thực hiện và áp dụng đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có liên quan đến việc chuyên chở đó.

2.2 Các Điều khoản & Điều kiện được Áp dụng: Trừ khi được quy định trong các Điều khoản & Điều kiện này, trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các Điều khoản & Điều kiện này và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định nào khác chúng tôi buộc phải tuân thủ, các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.3 Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của các Điều khoản & Điều kiện này là tiếng Anh và mặc dù các Điều khoản & Điều kiện này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác, nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng khi giải thích các Điều khoản & Điều kiện này.

Vé / Hành trình

3.1 Bằng chứng Hiển nhiên của Hợp đồng: Hành trình là bằng chứng hiển nhiên của hợp đồng chuyên chở giữa hành khách và chúng tôi. Hành trình, các Điều khoản & Điều kiện này và Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi (bao gồm Biểu giá áp dụng) cùng hợp thành hợp đồng chuyên chở giữa bạn và chúng tôi.

3.2 Khả năng chuyển nhượng: Hợp đồng chuyên chở chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định của các Thỏa thuận và Điều kiện và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi.

3.3 Hiệu lực: Hành trình chỉ có hiệu lực đối với Khách Hàng được nêu tên và chuyến bay quy định trong đó.

3.4 Giấy tờ chứng minh: Chúng tôi sẽ chỉ chuyên chở Khách Hàng được nêu tên trong Hành trình hay trong Vé điện tử. Bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ chứng minh tại nơi check-in.

4.1 Điều khoản chung: Giá vé chỉ áp dụng cho chặng chuyên chở từ sân bay ở điểm xuất phát đến sân bay ở điểm đến. Giá vé không bao gồm dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay và thành phố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Chúng tôi chuyên cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm trừ khi bạn đặt vé Fly-Thru của chúng tôi, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào với bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không kịp bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không kịp bất kỳ chuyến bay nối chuyến nội địa hay quốc tế nào.

4.1.1 Nếu bạn đặt vé FLY-THRU, bạn sẽ bay theo trình tự được quy định trong hành trình từ điểm xuất phát tới điểm đến qua bất kỳ điểm quá cảnh nào do chúng tôi xác định. Nếu bạn đặt vé FLY-THRU, các điều khoản tương ứng điều chỉnh chuyến bay FLY-THRU trong các Điều khoản & Điều kiện này sẽ áp dụng. Nếu bạn đặt vé FLY-THRU có sự tham gia của nhiều hơn một hãng hàng không, bạn sẽ phải tuân theo các Điều khoản & Điều kiện Vận chuyển của mỗi hãng hàng không tương ứng

4.2 Trẻ sơ sinh: Phí đối với trẻ sơ sinh từ chín (9) ngày tuổi đến dưới hai (2) tuổi hay hai mươi tư tháng (24 tháng) tuổi (vào ngày thực hiện hành trình trong chuyến bay đi đầu tiên) được quy định trong Biểu phí. Trẻ sơ sinh có thể đi máy bay với điều kiện bé có thể ngồi trong lòng người lớn. Chỉ cho phép một (1) trẻ sơ sinh đối với một (1) người lớn. Không cho phép mang xe đẩy trẻ em lên máy bay. Số lượng trẻ sơ sinh bị giới hạn trên mỗi chuyến bay do các quy định về an toàn.

4.3 Thuế chính phủ, Lệ phí và Chi phí bảo hiểm: Bất kỳ khoản thuế chính phủ, lệ phí , chi phí bảo hiểm về vận chuyển hàng không do Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà vận hành sân bay áp đặt liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hay tiện ích nào của chúng tôi sẽ được tính thêm vào tiền vé, phí và lệ phí hành chính và do bạn chi trả trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Thuế chính phủ, lệ phí và chi phí bảo hiểm đánh vào vận chuyển hàng không có thể thay đổi theo từng giai đoạn thích hợp và có thể áp dụng ngay cả sau ngày việc đặt trước chuyến bay của bạn đã được xác nhận. Tuy nhiên bạn sẽ phải chịu các loại thuế chính phủ, lệ phí hay chi phí bảo hiểm đó khi mà chúng đến hạn thanh toán trước ngày khởi hành.Hãy tham khảo bảng lệ phí về số tiền thuế, lệ phí và chi phí bảo hiểm.

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn trả lệ phí sân bay. Thuế sân bay chỉ được hoàn trả nếu có yêu cầu hoàn trả bằng văn bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày bay và việc hoàn trả thuế phải chịu lệ phí xử lý, nếu có.

4.4 Tiền tệ: Tiền vé và chi phí phải trả bằng tiền tệ nêu trong số tiền vé đã được công bố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.

4.5 Sự chính xác: Tất cả tiền vé, giá, lịch trình chuyến bay và đường bay,các dịch vụ và sản phẩm đặt trước có giá trị chính xác vào thời điểm công bố và có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào và theo từng thời điểm thích hợp mà không cần thông báo trước.

4.6 Tiền vé hợp lệ: Tiền vé hợp lệ là tiền vé do chúng tôi hay nhân danh chúng tôi công bố, cho dù bằng phương tiện điện tử hay bằng các phương tiện khác. Tiền vé có thể không bao gồm lệ phí hành chính, chi phí dịch vụ và các chi phí khác trừ khi có chúng tôi có quy định cụ thể khác.

Đặt chỗ ngồi

5.1 Xác nhận Đặt vé: Lệnh đặt chỗ được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán toàn bộ tiền vé và sau khi chúng tôi cấp cho bạn số đặt vé và/hoặc hành trình bay. Sau khi xác nhận, số tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.

5.2 Đặt chỗ theo nhóm: Việc đặt chỗ theo nhóm được điều chỉnh bởi các điều khoản cụ thể thyd đổi theo từng thời điểm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

5.3 Thay đổi Chuyến bay: Khi số đặt vé đã được cấp, việc thay đổi chuyến bay tuân theo các điều khoản sau: Trong vòng bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, Hành khách không được phép thay đổi. Phí thay đổi chuyến bay trên bốn mưới tám (48) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình được quy định trong trong Biểu phí, trong các tiêu mục trên trang web của Hãng chuyên chở và “Thông tin Chuyến bay”, tuân theo các điều kiện sau:

 • Nếu có mức tiền vé thấp hơn, khách hàng không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 • Nếu chuyến bay mới được đặt trước có hạng vé cao hơn hạng vé của chuyến bay đặt đã bị huỷ, khách hàng phải thanh toán tiền vé chênh lệch trước khi thay đổi hay huỷ bỏ chuyến bay;
 • Việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho bạn một Hành trình mới và/hoặc số đặt trước.
 • Không được phép thay đổi về lộ trình.

5.4 Giá vé Khuyến mãi: Điều 5.3 về các quy tắc Thay đổi Chuyến bay không áp dụng cho một số giá vé khuyến mãi nhất định.

5.5 Thay đổi Tên: Khi số đặt vé đã được phát hành, quý khách không được thay tên hành khách trong giao dịch đặt vé đã được xác nhận bằng tên hành khách khác.

5.6 Thanh toán: Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi tiến hành đặt trước. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ giành quyền huỷ bỏ việc đặt chỗ trước khi bạn check-in và/hoặc không cho phép bạn lên máy bay.

5.7 Dữ liệu Cá nhân: Theo đây bạn hiểu và đồng ý rằng rằng dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích thực hiện đặt vé chuyến bay và gửi xác nhận lệnh đặt vé đó cho bạn, phát triển các dịch vụ và cơ sở vật chất phụ trợ, hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh, kế toán, lập hóa đơn và kiểm tóa, kiểm tra tín dụng hoặc các thẻ thanh toán khác, các mục đích an ninh, hành chính và pháp lý, phát hành thẻ tín dụng, thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống, phân tích thống kê và trợ giúp chúng tôi trong các giao dịch sau này với bạn.

5.8 Chỗ ngồi: Chúng tôi không đảm bảo cung cấp bất kỳ chỗ ngồi chính xác nào trên máy bay và bạn đồng ý chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào được chỉ định hoặc còn trống trên máy bay. Bạn sẽ được chỉ định một chỗ ngồi khi check-in. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, bao gồm sau khi đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, quy định của chính phủ, sức khỏe hoặc an ninh.

5.8.1 Lựa chọn Chỗ ngồi (ASR): Phụ thuộc vào số lượng chỗ ngồi còn trống và bạn cần phải thanh toán phí để lựa chọn chỗ ngồi (advance seat request, ASR) trước giờ khởi hành theo lịch trình. Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết mức phí đối với ASR. Khi bạn đã mua ASR, chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định hoặc chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi bạn đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, hoặc an ninh. Chúng tôi không đảm bảo chỉ định lại chỗ ngồi cụ thể nào cho bạn, cho dù đó là chỗ ngồi gần lối đi, gần cửa sổ, ở hàng ghế gần lối ra hay các loại chỗ ngồi khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp chỗ ngồi cho bạn tương ứng với mức lệ phí bạn đã thanh toán. Hành khách không được phép chuyển sang chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

5.8.2 Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã mua ASR thành công và lịch trình chuyến bay của chúng tôi thay đổi, bị hủy, trì hoãn hoặc hợp nhất do những tình huống chúng tôi suy xét một cách hợp lý là vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc vì các lý do thương mại hay an toàn, chúng tôi, theo sự lựa chọn của mình, sẽ:

 • chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR tương tự trong chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR có giá trị tương đương trên chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở Hành khách với chỗ ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trên chuyến bay tiếp theo do đó chúng tôi hoàn trả Hành khách phí dịch vụ ASR.

Các lựa chọn được đưa ra trong Điều 5.8.2 này là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn và chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn về vấn đề này.

5.9.1 Các sản phẩm trên chuyến bay: Việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc các chương trình đã được quảng cáo trên máy bay phụ thuộc vào việc còn các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình này hay không. Khi quý khách đã mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay thì không được hoàn lại tiền và không được chuyển nhượng cho người khác. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên chuyến bay hoặc thay đổi các sản phẩm hoặc dịch vụ này trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch trình của chuyến bay. Chúng tôi có quyền, không cần thông báo trước, thay đổi giá hoặc thay thế bất kỳ thành phần nào của các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay. Thẻ lên máy bay là bằng chứng cho việc quý khách đã đặt trước sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay và quý khách phải xuất trình thẻ này cho các tiếp viên của chúng tôi để nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt. Tất cả giá và/hoặc mức giảm giá theo báo giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt trước là chính xác tại thời điểm quý khách đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ này.

5.9.2 Suất ăn: Các lựa chọn suất ăn có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Thức ăn có thể bao gồm các loại hạt quả hạch, các sản phẩm sữa và/hoặc gluten. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu đặt hoặc thay đổi lựa chọn suất ăn trên chuyến bay nào trong vòng 48 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay đến/và từ New Zealand, Gold Coast (Australia) và Mauritius, hoặc trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay cho mọi điểm đến khác. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi/thay đổi mức giá các suất ăn đặt trước, thay thế thành phần trong suất ăn đặt trước bằng thành phần có giá trị tương đương tùy thuộc vào khả năng sẵn có và/hoặc tính chất phù hợp với máy bay mà không cần thông báo trước. Thẻ lên máy bay là bằng chứng rằng quý khách đã mua suất ăn đặt trước và phải được xuất trình cho các tiếp viên trên máy bay để đổi suất ăn đặt trước đó. Tất cả các mức giá và/hoặc tiết kiệm được tính từ các bữa ăn đặt trước của quý khách đều chính xác tại thời điểm đặt bữa ăn.

5.10 BẢO HIỂM LỮ HÀNH: Vì lữ hành có nhiều rủi ro, trách nhiệm của chúng tôi với hành khách là hạn chế, vì thế hành khách nên cân nhắc kỹ về việc mua bảo hiểm lữ hành để chi trả cho:

 • các thay đổi trong kế hoạch bay và hủy chuyến bay
 • Hành lý hoặc các tài sản cá nhân khác bị chậm chuyển, thiệt hại hay thất lạc
 • chi phí y tế phát sinh bao gồm các chi phí áp dụng bởi nhân viên y tế trong trường hợp khẩn cấp tại cảng khởi hành và đến

Check-in và các Yêu cầu khác về Chuyên chở

6.1.1 Check-In, Thời hạn và Điều kiện: Các quầy check-in của chúng tôi mở cửa ba (3) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các Chuyến bay quốc tế và hai (2) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình cho các Chuyến bay nội địa. Các quầy check-in đóng cửa sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các Chuyến bay quốc tế và bốn mươi lăm (45) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình cho các Chuyến bay nội địa*. Thời hạn check-in có thể thay đổi ở các sân bay khác nhau và cho các chuyến bay cụ thể. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân theo các thời hạn này, chi tiết thời hạn được cung cấp vào thời điểm bạn đặt vé. Trong bất kỳ trường hợp nào, không làm giảm tính tổng quát của các Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh quyền từ chối vận chuyển, chúng tôi bảo lưu quyền không cho phép bạn check-in mà không phải chịu nghĩa vụ pháp lý nào với bạn và không phải hoàn trả bất kỳ phần tiền vé nào:

 • Nếu bạn tìm cách làm thủ tục check-in trong vòng sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình của bạn đối với các Chuyến bay quốc tế và bốn mươi lăm (45) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch cho các Chuyến bay nội địa*;
 • Nếu bạn không có giấy tờ tùy thân hoặc không chứng minh được bản thân trước nhân viên của chúng tôi;
 • Nếu bạn không thể cung cấp các giấy tờ hợp lệ (giấy tờ du lịch bị hư hỏng sẽ không dược chấp nhận là giấy tờ hợp lệ), giấy phép, thị thực, điều kiện nhập cảnh và các giấy tờ tương tự cần thiết để đi đến một địa điểm hay quốc gia nào đó;
 • Nếu bạn không thanh toán đầy đủ tiền vé hay lệ phí hay chi phí khác mà bạn phải thanh toán cho chúng tôi;
 • nếu bạn có hành vi bạo lực với nhân viên của chúng tôi hoặc gây náo động tại quầy giao dịch hoặc quấy rối hoặc đe dọa nhân viên của chúng tôi cho dù bằng hành động hay lời nói;
 • Nếu việc bạn làm thủ tục check-in hay lên máy bay bị cấm bởi Chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền khác;
 • nếu theo phán đoán của chúng tôi, bạn không phù hợp để đi máy bay do đang say rượu hay bất kỳ tình trạng thể chất hoặc y tế bất lợi rõ ràng nào; và/hoặc
 • Nếu theo quyết định của chúng tôi, bạn không khoẻ để thực hiện chuyến bay hoặc tình trạng sức khoẻ của bạn tạo ra hoặc có thể tạo ra nguy cơ hay mối đe dọa đối với sức khoẻ của các hành khách khác.
* Nếu quý khách khởi hành từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2), quý khách nên hoàn tất check-in ít nhất chín mươi (90) phút trước thời gian khởi hành chuyến bay theo lịch trình, nếu không quý khách có thể sẽ không kịp đến cổng lên máy bay và nhỡ chuyến bay.

6.1.2 Check-in tự động: Chúng tôi cung cấp dịch vụ check-in tự động cho hành khách. Dịch vụ này tuân theo các yêu cầu cụ thể và các hạn chế về thay đổi thông tin sau khi đã check-in mà hành khách có thể xem trên trang web trong phần Check-in tự động.

6.1.3 Hết chỗ ngồi: Có trường hợp không còn chỗ ngồi cho bạn trên chuyến bay bạn chọn ngay cả khi bạn đã xác nhận lệnh đặt vé. Điều này là do thực tiễn phổ biến trong ngành hàng không về đặt vé quả tải. Trong trường hợp hết chỗ ngồi, chúng tôi toàn quyền quyết định có thể:

 • Chuyên chở hành khách vào dịp sớm nhất với một chuyến bay khác theo lịch trình mà vẫn còn chỗ ngồi mà không tính thêm phí, và, nếu cần thiết, gia hạn thêm thời hạn hiệu lực đặt chỗ của hành khách hoặc
 • Nếu hành khách lựa chọn bay vào thời gian khác, giữ nguyên giá trị tiền vé trong một tài khoản tín dụng cho chuyến bay sau này của hành khách với điều kiện hành khách phải đặt lại chuyến bay trong vòng ba (3) tháng kể từ chuyến bay cũ.

6.1.4 Các biện pháp khắc phục duy nhất: Các lựa chọn được đưa ra trong Điều 6.1.3 là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn và chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn.

6.2 Lên máy bay: quý khách phải có mặt tại cổng lên máy bay ít nhất chín mươi (90) phút trước giờ khởi hành chuyến bay. Cửa lên máy bay đóng vào lúc hai mươi (20) phút trước giờ bay. Nếu đến muộn hơn, quý khách sẽ không được lên máy bay.

6.2.2 Chỗ ngồi Ưu tiên Hành khách đã mua Chỗ ngồi Ưu tiên theo dịch vụ ASR của chúng tôi sẽ được quyền ưu tiên xếp hàng so với các hành khách khác, cho phép họ lên máy bay trước. Khi bắt đầu cho hành khách thường lên máy bay, Hành khách đã mua Chỗ ngồi Ưu tiên sẽ cùng xếp hàng làm thủ tục với các hành khách thường.

6.3 Không đến sân bay: quý khách phải có mặt tại nơi check-in đúng giờ và đến cổng lên máy bay không muộn hơn giờ chúng tôi thông báo tại thời điểm check-in. Không check-in đúng giờ và không lên máy bay trước giờ khởi hành, tiền vé quý khách đã thanh toán sẽ không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào.

6.4 Sự tuân thủ: Chính bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy định, yêu cầu và thủ tục của các nước mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện, các thông báo và chỉ dẫn mà chúng tôi đưa ra có liên quan. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bạn về việc xin các giấy tờ cần thiết hay tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thủ tục hay hướng dân, dù dưới hình thức lời nói hay văn bản hay hình thức khác, hoặc về các hậu quả đối với bạn do việc bạn không xin được các giấy tờ hay không tuân thủ các luật, quy định, lệnh,yêu cầu, thủ tục hay hướng dẫn đó.

6.5 Các tài liệu cần cho chuyến bay: Bạn chịu trách nhiệm đặt được và phải sở hữu và có để xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền tất cả các giấy tờ về xuất nhập khẩu, sức khoẻ và các giấy tờ khác theo quy định của luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục của các nước mà chuyến bay xuất phát, đến và bay qua. Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở bất kỳ Hành khách nào mà không tuân thủ hay có giấy tờ không tuân thủ luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục được áp dụng.

6.6 Yêu cầu về Giấy tờ

Tuyến đường Quốc tế: Tất cả các hành khách đi trên những tuyến đường quốc tế phải có hộ chiếu hợp lệ có giá trị trong ít nhất sáu (6) tháng kể từ ngày đi và các thị thực hợp lệ còn giá trị. Những hành khách này phải có vé khứ hồi. Nếu bạn mua dịch vụ FLY-THRU, bạn chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh tại điểm đến cuối cùng.

6.7 Từ chối nhập cảnh: Bạn chấp nhận chi trả tiền vé và/hoặc tiền phạt bất kỳ khi nào, chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan nhập cư nào phải chuyên chở bạn về nơi xuất phát hoặc một nơi khác, do bạn không được phép vào nước đó, cho dù là nước quá cảnh hay nước đến. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé cho bạn.

6.8 Hành khách phải chịu trách nhiệm về Tiền phạt, Chi phí giữ hành lý, v.v: Nếu chúng tôi phải chi trả hay ứng trước bất kỳ khoản phạt nào hay phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc bạn không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu hay các thủ tục khác về du hành ở nơi chuyến bay xuất phát, đến hay bay qua hoặc không xuất trình các tài liệu cần thiết, bạn sẽ phải theo yêu cầu hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào đã được thanh toán hay chi phí nào mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc sẽ thanh toán. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán hay chi phí đó từ giá trị của bất kỳ chuyến chuyên chở nào mà bạn không sử dụng hoặc bất kỳ số tiền nào phải thanh toán cho bạn mà chúng tôi nắm giữ.

6.9 Kiểm tra an ninh: Bạn phải tuân theo bất kỳ kiểm tra nào về an ninh hay sức khoẻ do Chính phủ hoặc cán bộ sân bay hoặc chúng tôi thực hiện.

6.10 Các hạng mục mà Nhân viên an ninh sân bay dỡ bỏ từ hành khách: Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các hạng mục mà nhân viên an ninh của chúng tôi đã dỡ bỏ từ hành khách hoặc Hành lý của hành khách theo các quy định của chính phủ hoặc quốc tế, cho dù những hạng mục này sau đó có được Nhân viên an ninh giữ lại hoặc phá hủy hoặc chuyển giao cho chúng tôi hay không.

Từ chối và Hạn chế Chuyên chở

7.1 Quyền từ chối chuyên chở: Chúng tôi có thể từ chối việc chuyên chở bạn hay hành lý của bạn vì các lý do an toàn hoặc nếu, khi thực hiện các suy xét hợp lý của mình, chúng tôi quyết định rằng:

 • hành động đó là cần thiết vì lý do an toàn hay an ninh;
 • hành động đó là cần thiết để tuân thủ các luật, quy định hay lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua;
 • hành vi, thân thế, tuổi tác hoặc điều kiện thể chất hay tinh thần của bạn hoặc điều kiện vật chất của hành lý của bạn:
  1. gây ra sự sợ hãi về thương tổn đối với các hành khách  khác hoặc đối với phi hành đoàn của chúng tôi hoặc
  2. mà hành khách có thể nguy hiểm hay rủi ro đối với chính  mình hoặc người khác hoặc đối với tài sản;
 • hành khách đã gây ra hành vi sai trái vào chuyến bay trước và có khả năng hợp lý rằng hành vi đó có thể lặp lại;
 • bạn không tuân thủ hoặc chắc chắn sẽ không tuân thủ các chỉ dẫn của chúng tôi;
 • bạn đã từ chối tuân thủ một cuộc kiểm tra an ninh;
 • tiền vé, bất kỳ chi phí hay tiền thuế nào phải trả không được chi trả;
 • việc thanh toán tiền vé là không trung thực;
 • bạn không có tài liệu hợp lệ cho việc du hành;
 • việc đặt chỗ Ngồi của chúng tôi đã được thực hiện một cách không trung thực hoăck bất hợp pháp hoặc được mua từ một người không được chúng tôi uỷ quyền;
 • thẻ tín dụng mà bạn đã dùng thanh toán tiền vé đã được thông báo mất hay bị lấy trộm;
 • Hành trình hay việc đặt trước hay Vé Điện tử là giả mạo hay đạt được bằng cách gian lận;
 • Hành trình đã bị thay đổi bởi một người nào đó mà không phải chúng tôi hay đại lý được uỷ quyền của chúng tôi, hoặc bị cắt xén (trong trường hợp đó chúng tôi sẽ giành quyền lưu giữ những tài liệu này); và/hoặc
 • cơ quan nhập cảnh, hải quan và/hoặc cơ quan chính phủ thông báo với chúng tôi về hạn chế trong đó không cho phép bạn đi (bằng lời nói hoặc văn bản) hoặc rằng chúng tôi bị cấm chấp nhận bạn lên máy bay do bạn bị nghi ngờ và/hoặc có ý định phạm tội hình sự;
 • cá nhân làm thủ tục check-in hoặc lên máy bay không thể chính minh mình là người có tên trên tờ hành trình (chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại tờ hành trình đó trong trường hợp này); và/hoặc
 • với lệnh đặt vé FLY-THRU, bạn không đi theo quy định trong Điều 4.1.1

7.2 Trẻ em không có người đi kèm: Trẻ em dưới 12 tuổi không được chấp nhận chuyên chở trừ khi có một người ít nhất 18 tuổi đi cùng.

7.3 Hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khỏe hạn chế: Hành khách với yêu cầu cụ thể về hỗ trợ đặc biệt và Hành khách có tình trạng bệnh lý/ốm bệnh bao gồm những người cần dùng hoặc mang theo thuốc/ống tiêm lên máy bay phải liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến trên web AirAsia hoặc tổng đài của chúng tôi 48 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình để chúng tôi thu xếp loại dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cần thiết.

7.3.1 Xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển: Chúng tôi chấp nhận xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển (bao gồm xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin) trên các chuyến bay của chúng tôi, theo quy định tại Điều 8.5 dưới đây. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về cách thức vận chuyển xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn trên Trang web của chúng tôi.

Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe lăn cần phải đăng ký trước dịch vụ tại thời điểm đặt vé hoặc qua phần Quản lý Đặt vé ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi, thì có thể dẫn tới mọi dịch vụ hỗ trợ đặc biệt hoặc dịch vụ xe lăn không có sẵn khi bạn đến sân bay và bạn sẽ bị từ chối chuyên chở, trừ khi luật pháp có quy định khác.

7.3.2 Thực hiện chuyến bay có người đi kèm: Chúng tôi có thể yêu cầu hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khỏe hạn chế phải có người đi kèm nếu:điều này là cần thiết cho sự an toàn theo quy định hiện hành của chính phủ;

 • điều này là cần thiết cho sự an toàn theo quy định hiện hành của chính phủ; 
 • hành khách không thể tự di chuyển khỏi máy bay do hạn chế khả năng đi lại; 
 • hành khách không thể hiểu được hoặc hồi đáp một cách thích hợp các chỉ dẫn về an toàn do khuyết tật về tâm thần; hoặc
 • hành khách bị suy giảm cả thính lực và thị lực nghiêm trọng và hành khách không thể thiết lập phương tiện giao tiếp với phi hành đoàn đủ để truyền tải hướng dẫn về an toàn bắt buộc.

Người đi kèm phải:

 • có năng lực về tinh thần và thể chất để hỗ trợ cho hành khách trên máy bay trong việc hiểu và phản hồi phù hợp với các hướng dẫn an toàn từ phi hành đoàn và trợ giúp họ sơ tán khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp; và
 • có khả năng tự chủ.

7.3.3 Chỗ ngồi: Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ chỗ ngồi hợp lý cho các Hành khách có yêu cầu đặc biệt tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, bao gồm sau khi đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, quy định của chính phủ, sức khỏe hoặc an ninh.

7.3.4 Giấy Chứng Nhận Y tế và Bản Giới hạn Trách nhiệm: Trừ khi chúng tôi có quyết định khác, hành khách có tình trạng y tế/ốm bệnh phải xuất trình giấy chứng nhận y tế hợp lệ* xác nhận rằng Hành khách đủ điều kiện cho chuyến đi với ngày trên giấy chứng nhận không quá mười (10) ngày trước ngày bay.

* Hành khách trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ sẽ chỉ phải xuất trình giấy chứng nhận y tế hợp lệ với ngày trên giấy chứng nhận không quá 10 ngày trước ngày bay với các tình trạng y tế/ốm bệnh sau đây:
 • Hành khách có tình trạng y tế trong đó có lý do hợp lý để nghi ngờ khả năng người đó có thể hoàn thành chuyến bay an toàn, mà không cần trợ giúp y tế đặc biệt trong quá trình bay; hoặc
 • Hành khách mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lý có thể lây nhiễm cho các Hành khách khác trong khoang máy bay trên chuyến bay và gây ra mối đe dọa trực tiếp (bao gồm: thủy đậu, sởi, quai bị, rubella, bệnh lao và bệnh ho gà) và giấy chứng nhận y tế phải xác nhận rằng bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lý đó không lây nhiễm cho các Hành khách trong môi trường khoang máy bay.

Trừ khi chúng tôi có quyết định khác và trừ các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, hành khách với tình trạng y tế/ốm bệnh phải ký vào Bản Giới hạn Trách nhiệm khi check-in để xác nhận rằng họ đủ khả năng bay.

7.3.5 Động vật Hỗ trợ: Chúng tôi không chấp nhận chuyên chở các động vật hỗ trợ.

7.4 Hành khách đang mang thai: ành khách là phụ nữ đang mang thai có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về tiến trình mang thai tại thời điểm đặt vé và tại quầy check-in.Việc chuyên chở hành khách là phụ nữ mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

 • Hành khách đang mang thai lên tới 27 tuần: Hành khách phải ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của Thai AirAsia X tại thời điểm check-in để AirAsia được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 • Hành khách mang thai khoảng từ 28 tuần đến 34 tuần (bao gồm cả ngày đặt vé):
  1. Hành khách phải nộp giấy ghứng nhận y tế của bác sĩ được chấp thuận theo yêu cầu.
  2. Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ phải xác nhận số tuần mang thai và giấy chứng nhận này không quá ba mươi (30) ngày tính tới ngày khởi hành của chuyến bay đi theo lịch trình hoặc chuyến bay về theo lịch trình tùy từng trường hợp.
  3. Hành khách phải ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của Thai AirAsia Xa tại thời điểm check-in để AirAsia được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 • Mang thai 35 tuần trở lên:Việc chuyên chở các hành khách này không được phép với Thái AirAsia X

7.5 Em bé từ 8 ngày tuổi trở xuống: Chúng tôi có quyền không chuyên chở các em bé từ tám (8) ngày tuổi trở xuống. Chúng tôi có thể hoàn toàn theo suy xét của mình quyết định chuyên chở những trẻ em này trên các chuyến bay khi sự chuyên chở này bị cấm một cách rõ ràng trong văn bản của thầy thuốc và khi bố mẹ của đứa trẻ ký Tuyên bố Giới hạn Trách nhiệm.

Hành lý

8.1 Các hạng mục không được chấp nhận là Hành lý hoặc được đặt vào trong Hành lý: Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở hành lý hay các hạng mục được tìm thấy trong hành lý như sau:

 • Các hạng mục không được gói xếp đúng cách trong vali hay trong các vỏ đựng thích hợp nhằm đảm bảo việc chuyên chở an toàn với việc chăm sóc và sắp xếp thông thường;
 • Các hàng hóa có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản trên máy bay và/hoặc được định nghĩa là hàng hóa nguy hiểm theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hoặc Điều kiện trong Hợp đồng và các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.
 • Các hạng mục mà việc chuyên chở chúng bị cấm bởi luật, quy định, lệnh của bất kỳ chính quyền hay đất nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hoặc đi qua;
 • Các hạng mục mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không thích hợp cho việc chuyên chở do cân nặng, hình dạng, kích cỡ hay tính chất của chúng;
 • Dễ vỡ hay dễ bị hỏng;
 • Động vật sống hay đã chết;
 • Hài cốt người hay động vật;
 • Đồ ăn biển tươi hay đông lạnh hay các loại thịt khác với điều kiện là những hạng mục này có thể chuyên chở trên máy bay như hành lý xách tay chỉ khi chúng tôi cảm thấy hài lòng vì chúng đã được gói xếp đúng cách. Chỉ có chất styrofoam và/hoặc các hộp mát hơn có chứa thức ăn khô/đồ không bị hư hỏng mới được phép check –in sau khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu các khách hàng đó từ chối không cho kiểm tra, chúng tôi có quyền từ chối không cho các hạng mục đó vào hành lý;
 • Súng và đạn dược;
 • Thuốc nổ, khí dễ cháy hoặc không dễ cháy (như sơn bình phun, khí bu-tan, khí nạp bật lửa dự trữ ) khí ga đông lạnh (ví dụ như ống lặn bơm đầy khí, nitơ dạng lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi), chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa), chất peroxyt hữu cơ (như nhựa thông), chất độc, chất dễ lây nhiễm (như vi-rút, vi khuẩn), chất phóng xạ (như ra-đi), chất ăn mòn (như a-xít, chất kiềm, thủy ngân, nhiệt kế, chất có từ trường, chất ôxi hoá (như chất tẩy trắng).
 • Các vũ khí như các loại súng cổ, kiếm, dao và các đồ vật tương tự trong trường hợp các đồ vật này được coi là hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi với các lý do đặc biệt. Các đồ vật này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.

8.2 Các Hàng hóa có giá trị và Dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo là không làm thủ tục check-in hành lý đối với các hàng hoá này. Nếu các hàng hóa được làm thủ tục check-in như là hành lý, hành khách phải thoả thuận rằng tự họ gánh chịu rủi ro cho việc chuyên chở các hạng mục này. Những hạng mục này bao gồm tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, các thiết bị điện tử, máy tính, máy ảnh, thiết bị video, các giấy tờ chuyển nhượng được, chứng khoán hoặc các đồ có giá trị khác, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, các chứng thư, đồ tạo tác, bản viết tay và các thứ tương tự.

8.3 Quyền Khám xét: Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn tham gia khám xét, soi chiếu X-quang hoặc các loại soi chiếu khác đối với thân thể hoặc Hành lý của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền khám xét Hành lý của bạn vắng mặt, nếu bạn không có mặt, để xác định bạn có đang nắm giữ hoặc Hành lý của bạn có chứa các đồ không thể chấp nhận hoặc bị cấm hay không. Nếu bạn từ chối tuân thủ các cuộc khám xét hoặc soi chụp đó, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở bạn và/hoặc Hành lý của bạn mà không hoàn lại tiền vé cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn. Trong trường hợp việc khám xét hoặc soi chụp đó gây thương tích cho bạn và/hoặc thiệt hại tới Hành lý của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thương tích hay thiệt hại đó trừ khi điều này là do lỗi hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các loại khóa bị hỏng hóc do kiểm tra hải quan hoặc an ninh tại cả sân bay đến và đi.

8.4 Giám sát và chuyên chở Hành lý Ký gửi: Khi bạn chuyển Hành lý cho chúng tôi kiểm tra, chúng tôi sẽ giám sát Hành lý và cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý cho mỗi Hành lý được kiểm tra. Hành lý đã kiểm tra phải có tên bạn hay giấy tờ chứng minh khác gắn chắc chắn vào Hành lý. Hành lý đã kiểm tra sẽ được chuyên chở trên cùng máy bay với bạn trừ khi chúng tôi quyết định vì lý do an toàn, an ninh hay lý do về hoạt động khác sẽ chuyên chở trên một chuyến bay khác. Nếu Hành lý đã kiểm tra của bạn được chuyên chở trên chuyến bay tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến bạn trong một thời gian hợp lý kể từ khi chuyến bay tới đích trừ khi bạn phải có mặt để khai báo hải quan theo luật định.

8.5 Phí và Giới hạn khối lượng Hành lý Ký gửi: Phí hành lý được tính để chuyên chở Hành lý Ký gửi, và được hưởng mức phí chiết khấu nếu được mua vào thời điểm đặt chỗ hoặc ít nhất 4 giờ trước giờ dự định cất cánh hoặc tính theo mức giá niêm yết tại quầy Check-in Sân bay. Có thể mua tối thiểu 15kg Hành lý Ký gửi cho chuyến bay nội địa và 20kg cho chuyến bay quốc tế trong lần đầu tiên. Hành khách ký gửi hành lý vượt quá số cân đã mua tại thời điểm đặt vé sẽ phải thanh toán phí theo kg tại quầy Check-in Sân bay. Vui lòng tham khảo bảng phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí. Phí này không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng. Xe đẩy trẻ em, xe lăn bằng tay, các thiết bị hỗ trợ di chuyển* và khung đi bộ được chuyên chở miễn phí với điều kiện hành khách sử dụng các đồ này.

Xe đẩy trẻ em, xe lăn bằng tay, các thiết bị hỗ trợ di chuyển* và khung đi bộ được chuyên chở miễn phí với điều kiện hành khách sử dụng các đồ này.

* Khối lượng tối đa cho phép đối với xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin là 85 kg.

Không áp dụng miễn cước hành lý cho trẻ em mặc dù chúng tôi chuyên chở xe đẩy miễn phí. Hành khách không được sử dụng phần Hành lý Ký gửi chưa sử dụng của các hành khách khác trừ trường hợp bay cùng hành trình. Hành khách đặt chỗ ngồi trên cùng một hành trình mà không thực hiện chuyến bay thì không được chuyển nhượng phần câng nặng Hành ký Ký gửi cho các hành khách khác cùng hành trình bay. Vì các lý do về sức khỏe và an ninh, Hãng chuyên chở sẽ không chấp nhận bất kỳ đồ riêng rẽ nào vượt quá 32 kg và/hoặc có kích thước hơn 81cm chiều cao, 119cm chiều rộng và 119cm chiều dày. Giới hạn về cân nặng này không áp dụng cho thiết bị hỗ trợ di chuyển*.

Có thể chuyên chở thiết bị thể thao trong khoang máy bay nếu hành khách thanh toán mức phí được quy định tại biểu phí và tự chịu rủi ro. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm cần thiết cho món đồ đó. Nhạc cụ vượt quá kích thước hành lý để trong khoang hành khách với khối lượng không vượt quá 75kg có thể được chuyên chở trong khoang nếu hành khách mua thêm một chỗ ngồi để đặt nhạc cụ đó với giá vé tương ứng. Không áp dụng miễn cước hành lý khi mua chỗ ngồi thêm như vậy.

*Không kể điều nói trên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên bố trí gửi thiết bị hỗ trợ di chuyển của mình riêng theo đường hàng hóa nếu thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn (bao gồm xe lăn chạy pin) không lọt vừa cửa khoang hàng trên máy bay của chúng tôi (Kích thước: 140cm (dài) x 140cm (rộng) x 100cm (cao)), hoặc không thể được vận chuyển trên máy bay của chúng tôi vì bất kỳ lý do sức khỏe lao động, an toàn và/hoặc quy định địa phương nào.

8.5.1 FLY-THRU:

 • Chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc chuyên chở hành khách và hành lý.
 • Phí quá cước hành lý và/hoặc bất kỳ lệ phí khác liên quan phải được thanh toán cho cả hai chặng tại điểm khởi hành đầu tiên.

8.6 Hành lý Không ký gửi: Hành khách (trừ trẻ sơ sinh) được phép mang lên máy bay hai (2) túi Hành lý Không ký gửi theo các Điều kiện Chuyên chở được định nghĩa trong điều này.

Hành lý Không ký gửi có thể kết hợp hai (2) trong số các kiện sau đây:: Một (1) túi hành lý xách tay hoặc một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ.

Một (1) túi Hành lý Xách tay:
- có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 56cm (Cao) X 36cm (Rộng) X 23cm (Dày).
- PHẢI ĐỂ VỪA trong ngăn đựng hành lý bên trên của khoang máy bay.

Một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ:
- có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 40cm (Cao) X 30cm (Rộng) X 10cm (Dày).
- PHẢI ĐỂ VỪA chỗ trống dưới ghế trước mặt bạn.้

Tổng khối lượng cho phép của hai (2) túi hành lý không được vượt quá 7kg.

Những hành lý xách tay mà chúng tôi xác định là vượt quá cân nặng hay kích thước hoặc có tính chất nguy hiểm sẽ không được mang lên máy bay và hành khách nên ký gửi các đồ đó dưới dạng Hành lý Ký gửi tại quầy Check-in Sân bay theo Điều 8.5, nếu không, chúng tôi bảo lưu quyền ký gửi “Hành lý” đó dưới dạng Hành lý Ký gửi khi lên máy bay và hành khách phải trả lệ phí hành lý ký gửi tại cổng (vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi).

Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, hành khách có thể mang chất lỏng lên máy bay trong hành lý xách tay với điều kiện chúng đáp ứng các hạn chế sau:

 • Chất lỏng phải được đựng trong hộp chứa có dung tích tối đa 100ml
 • Tất cả các hộp chứa chất lỏng đáp ứng yêu cầu dung tích tối đa 100ml mỗi hộp có thể đựng vừa trong một túi ni lông 1 lít trong suốt và có thể đóng kín lại được. Phải xuất trình riêng túi ni lông khi kiểm tra an ninh. Bạn có thể được yêu cầu bỏ lại các chất lỏng không đáp ứng những yêu cầu nêu trên.

Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, hành khách không được phép mang lên máy bay bất kỳ loại bột vô cơ nào như muối, cát, bột talc và/hoặc các loại bột khác có thể bị hạn chế tùy từng thời điểm.

Hiện tại, cơ quan chức trách tại Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đã hạn chế mang bất kỳ loại bột nào lên máy bay xuống dưới mức 350 ml/12 oz. Các chất này có thể bị kiểm tra an ninh bổ sung và/hoặc bị nhân viên an ninh thu giữ.

8.7 Giới hạn trọng lượng máy bay: Nếu Hãng chuyên chở tin rằng giới hạn trọng lượng máy bay sẽ bị vượt quá, Hãng sẽ, theo sự suy xét của mình và theo quy định của Điều 8.4 các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ luật áp dụng nào, quyết định các hạng mục nào sẽ được chuyên chở.

8.8 Thu nhận và Chuyển giao Hành lý: Bạn sẽ thu gom Hành lý của mình ngay khi nó có thể được thu nhận tại nơi đến. Nếu bạn không thu nhận hành lý trong thời gian hợp lý và hành lý cần được lưu giữ tại nơi làm việc của chúng tôi, chúng tôi có thể thu phí lưu giữ đồ. Nếu Hành lý đã kiểm tra không được yêu cầu lấy lại trong vòng một (1) tháng kể từ thời điểm bạn có thể thu nhận được hành lý, chúng tôi có thể thanh lý hàng hóa mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Chỉ có người mang tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý đã được chuyển cho Hành khách vào thời điểm kiểm tra Hành lý mới được nhận Hành lý. Nếu một người yêu cầu nhận Hành lý không thể xuất trình Thẻ Nhận dạng Hành lý để nhận dạng ra Hành lý, chúng tôi sẽ chuyển giao Hành lý cho người đó chỉ với điều kiện rằng hành khách đó đã thiết lập quyền liên quan đến hành lý một cách thỏa đáng với chúng tôi và nếu chúng tôi yêu cầu, người đó phải cung cấp sự an toàn thích hợp để đảm bảo cho chúng tôi về mất mát, thiệt hại hay chi phí mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do việc chuyển giao hàng hóa cho người đó. Việc chấp nhận Hành lý của người có tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà không có khiếu nại gì vào thời điểm nhận là bằng chứng hiển nhiên mà Hành lý đã được chuyển giao trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng chuyên chở giữa chúng tôi.

8.9 Nếu Hành khách lấy nhầm túi: Nếu bạn lấy nhầm túi hoặc hành lý khác từ cổng lấy hành lý (baggae carousel), bạn có trách nhiệm phải hoàn trả ngay lập tức túi hoặc hành lý đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phòng khiếu nại hành lý hoặc người quản lý sân bay nơi bạn đã lấy hành lý. Hành khách có trách nhiệm thanh toán chi phí chuyên chở phát sinh để chúng tôi chuyên chở túi này đến người sở hữu hợp pháp.

Lịch trình, Hủy bỏ chuyến bay

9.1 Lịch trình, Hủy bỏ chuyến bay: Chúng tôi nỗ lực hết sức để tránh chậm trễ khi chuyên chở bạn và hành lý của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ lịch trình bay đã công bố có hiệu lực vào ngày của chuyến bay. Tuy nhiên, thời gian nêu trong thời gian biểu, lịch trình hay ở các chỗ khác có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và trong từng giai đoạn. Hãng chuyên chở sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp chậm chuyến bay hay hủy chuyến bay nào với Hành khách và Hành lý, trừ khi có bằng chứng cho thấy Hãng chuyên chở, nhân viên và người đại diện của họ đã hoàn thành mọi yêu cầu tiêu chuẩn phải được thực hiện để tránh thiệt hại hoặc thực hiện việc đó vượt ngoài tầm kiểm soát của Hãng chuyên chở, nhân viên và người đại diện của họ.

Hoàn tiền

10.1 Phê duyệt Hoàn tiền: Hoàn tiền Vé, toàn bộ hay một phần, sẽ được tiến hành theo các điều kiện được quy định trong Điều 10 này và mọi trường hợp tương ứng với các quy định pháp luật hiện hành.

10.2 Khoản tiền hoàn lại, khi được Hãng chuyên chở cho phép, sẽ được thanh toán trên cơ sở giá vé bao gồm thuế đã trả cho Vé đó trừ đi phí dịch vụ và/hoặc phí hủy chuyến bay áp dụng.

10.3 Phải gửi yêu cầu hoàn lại tiền Vé cho Hãng chuyên chở hoặc Đại lý được Ủy quyền, tùy từng trường hợp.

10.4 *Hoàn tiền Tự nguyện: Nếu hành khách muốn được hoàn lại tiến Vé vì lý do khác ngoài những lý do được quy định tại trong Điều này, phí hủy chuyến bay là:

 • hoàn lại 100% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng ba (3) tháng trước ngày khởi hành; hoặc
 • hoàn lại 90% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng hai (2) tháng trước ngày khởi hành; hoặc
 • hoàn lại 80% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng một (1) tháng trước ngày khởi hành; hoặc
 • hoàn lại 70% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng từ ba (3) giờ đến một (1) tháng trước thời điểm khởi hành.
*Yêu cầu hoàn tiền cần được lập bằng văn bản thông qua trung tâm chăm sóc khách hàng, trang web hoặc e-mail và chỉ áp dụng với các chuyến bay khởi hành từ/đi đến/chuyển tiếp qua Hàn Quốc.

10.5 Hoàn tiền Không tự nguyện: Nếu chuyến bay theo lịch trình của hành khách bị hủy, chấm dứt, chuyển hướng, hoãn lại, dời lại hoặc trì hoãn trước khi Hành khách tới điểm đến cuối cùng do kết quả của việc hủy chuyến, ngắt kết nối do Hãng vận chuyển gây ra, chậm chuyến bay hoặc bỏ qua một điểm dừng theo lịch trình do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi vì lý do an toàn hoặc thương mại, chúng tôi sẽ toàn quyền quyết định hoặc:

 • chuyên chở bạn vào thời điểm sớm nhất trên một chuyến bay khác của Thai AirAsia X trên đó có chỗ ngồi trống miễn phí; hoặc
 • giữ lại giá trị tiền vé của bạn trong một tài khoản tín dụng để bạn sử dụng trong tương lai nếu bạn muốn đặt vé và các dịch vụ phụ trợ, với điều kiện bạn quy đổi trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày đó; hoặc
 • hoàn lại toàn bộ giá tiền của Vé chưa sử dụng do chuyến bay bị ngắt quãng nói trên xảy ra ba (3) giờ trở lên trước hoặc sau giờ khởi hành theo lịch ban đầu.

10.6 Hãng chuyên chở sẽ từ chối hoàn tiền cho Hành khách bị Hãng chuyên chở từ chối Chuyên chở căn cứ theo Điều 7.1.

10.7 Phương thức Hoàn tiền: Trong trường hợp chúng tôi tiến hành hoàn tiền, khoản tiền này sẽ được hoàn lại theo phương thức mà Hành khách hoặc người thanh toán cho lệnh đặt chỗ này đã sử dụng ban đầu. Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng về danh tính và thanh toán. Chúng tôi sẽ hoàn tiền bằng loại tiền tệ được sử dụng để trả tiền Vé.

10.8 Việc hoàn tiền sẽ tuân thủ các quy định hiện hành tại quốc gia nơi mua Vé ban đầu và/hoặc quy định hiện hành tại quốc gia nơi phải tiến hành hoàn tiền.

Hành xử trên máy bay

11.1 Nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, hành vi của bạn trên máy bay gây nguy hiểm cho máy bay hoặc hành khách hay tài sản trên máy bay, hoặc cản trở hay gây trở ngại tới phi hành đoàn khi thực hiện nhiệm vụ, hoặc không tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quy định về hút thuốc dưới mọi hình thức, bao gồm thuốc lá điện tử, rượu, sử dụng điện thoại di động hoặc có từ ngữ đe dọa, sỉ nhục hoặc xúc phạm phi hành đoàn hoặc hành khách hoặc hành xử gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tích cho các hành khách khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn hành vi như vậy tiếp diễn, bao gồm cầm giữ. Bạn có thể bị đưa ra khỏi máy bay và từ chối tiếp tục chuyên chở tại bất kỳ điểm nào và có thể bị truy tố vì hành vi vi phạm trên máy bay.

11.2 Nếu do kết quả hành vi của bạn khi tiến hành các suy xét hợp lý của mình mà chúng tôi quyết định chuyến hướng máy bay để cho bạn xuống máy bay, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí mà chúng tôi phải chịu với bất kỳ tính chất nào do hay liên quan đến việc chuyển hướng này.

11.3 Vì lý do an ninh, chúng tôi có thể cấm hay hạn chế hoạt động của thiết bị điện tử trên máy bay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy ghi âm xách tay, máy thu thanh xách tay, máy quay CD, trò chơi điện tử hoặc các thiết bị truyền dẫn, bao gồm đồ chơi điều khiển bay máy thu thanh và máy thu phát vô tuyến xách tay. Vận hành máy trợ thính và máy điều hòa nhịp tim được cho phép.

11.4 Giá vé của chúng tôi không bao gồm các bữa ăn và đồ uống miễn phí trên máy bay. Tuy nhiên, quý vị có thể đặt trước bữa ăn 24 giờ trước thời gian khởi hành theo lịch hoặc mua trên máy bay. Để tôn trọng mọi nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi không cho phép mang thức ăn bên ngoài lên máy bay. Không được phép hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm thuốc lá điện tử trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi. Các đồ không dễ hư hỏng như sô cô la, bánh quy và khoai tây chiên giòn được phép để trong hành lý xách tay, với điều kiện là chúng không được ăn trên máy bay.

Các đồ dễ hư hỏng là các đồ sẽ bị hỏng nếu để trong các điều kiện nhất định như thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ về các đồ dễ hư hỏng như cơm, mỳ và bánh mỳ kẹp không được phép để trong hành lý xách tay và phải được hành khách bỏ đi.

Trái cây được phép để trong hành lý xách tay trên máy bay với điều kiện rằng chúng được đóng gói đúng cách, niêm phong và không được ăn trên máy bay. Vui lòng lưu ý rằng sầu riêng, mít và bất kỳ loại trái cây có mùi nồng nào khác nói chung bị cấm mang vào khoang máy bay không được phép để trong cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay.

Giới hạn Trách nhiệm

12.1 Thông báo về Công ước Warsaw, Montreal: Nếu hành trình của hành khách bao gồm một điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng tại quốc gia khác ngoài quốc gia khởi hành, có thể áp dụng Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal, và trong hầu hết các trường hợp Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal hạn chế trách nhiệm pháp lý của hãng chuyên chở trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân và đối với các tổn thất hoặc thiệt hại với hành lý. Hành khách có trách nhiệm tìm hiểu và/hoặc làm quen với Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal.

12.2 Thông báo về Giới hạn Trách nhiệm về Hành lý: Trách nhiệm pháp lý về mất mát, trì hoãn hoặc thiệt hại đối với hành lý được hạn chế trừ khi có giá trị cao hơn được tuyên bố trước và chi phí được thanh toán thêm. Trách nhiệm cho các chuyến bay nội địa và trách nhiệm cho các chuyến bay quốc tế thay đổi theo các luật tương ứng.

12.3 Khi Công ước Vác-sa-va không được áp dụng: Khi mà việc vận chuyển không tuânt heo các quy tắc về trách nhiệm của Công ước Vác –sa –va, các quy tắc sau được áp dụng:

 • Bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi có đối với Thiệt hại sẽ được giảm trừ do bất kỳ sự sơ xuất nào về phía bạn có thể gây ra hay góp phần vào Thiệt hại phù hợp với luật định.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thiệt hại đối với Hành lý Ký gửi hoặc Không ký gửi trừ khi Thiệt hại đó do sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi gây ra và Hành lý đó do chúng tôi kiểm soát hoặc giám sát.
 • Trừ trường hợp do hành động hoặc việc không hành động của chúng tôi với ý định gây Thiệt hại hoặc một cách thiếu thận trọng và biết rằng Thiệt hại có thể xảy ra, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp có Thiệt hại với Hành lý Ký gửi và Hành lý Không ký gửi sẽ giới hạn tới mức quy định trong Biểu phí. Nếu cân nặng Hành lý không được ghi trong Thẻ Nhận dạng Hành lý, có thể cho rằng tổng khối lượng của Hành lý Ký gửi không vượt quá mức phí miễn cước áp dụng cho loại chuyên chở liên quan. Nếu trong trường hợp Hành lý Ký gửi, giá trị cao hơn được xác nhận bằng văn bản căn cứ theo phương tiện định giá hàng hóa quá cước, trách nhiệm của chúng tôi sẽ hạn chế ở mức giá trị cao hơn đó.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc tuân thủ các luật hay quy tắc và quy định Chính phủ liên quan hay từ việc bạn không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định đó.
 • Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong Các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn chỉ đối bồi thường thiệt hại có thể khắc phục được đối với các mất mát và chi phí được chứng minh phù hợp với luật định.
 • Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về Hành lý Ký gửi bị hủy hoại, tổn thất hoặc hư hại, với điều kiện tình huống gây ra sự hủy hoại, tổn thất hoặc hư hại đó phát sinh trên máy bay của chúng tôi hoặc trong thời gian Hành lý Ký gửi do Hãng chuyên chở phụ trách, trừ khi hư hại đó là do quá trình xuống cấp tự nhiên về chất lượng hoặc tình trạng của chính Hành lý Ký gửi.
 • Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho Thiệt hại đối với các vật dụng hoặc hạng mục mà không được phép có trong Hành lý đã kiểm tra hay Hành lý không kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hạng mục dễ vỡ hay dễ hư hỏng, các hạng mục có giá trị đặc biệt, như tiền, trang sức, kim loại quý, máy tính, thiết bị điện tử cá nhân, công cụ chuyển nhượng , chứng khoán hoặc các hạng mục có giá trị khác, tài liệu kinh doanh, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, chứng thư hay các tài liệu mẫu.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật hay tình trạng  mất khả năng nào bao gồm sức khoẻ do tình trạng thể chất của bạn hoặc chịu trách nhiệm về sự trầm trọng thêm của tình trạng đó.
 • Hợp đồng vận chuyển bao gồm các Điều khoản và Điều kiện vận chuyển này và các trường hợp loại trừ giới hạn trách nhiệm, áp dụng với các đại lý uỷ quyền của chúng tôi, người phục vụ, nhân viên và các đại diện cùng mức độ như là được áp dụng với chúng tôi. Tổng số tiền mà có thể thu được từ chúng tôi hay từ đại lý uỷ quyền, người phục vụ, nhân viên và người đại diện của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền thực hiện trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nếu có.
 • Không nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ loại trừ bất kỳ ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm nào của chúng tôi theo Công ước Warsaw hoặc bất kỳ Công ước hoặc luật áp dụng nào trừ khi chúng tôi có quy định khác một cách rõ ràng

Tuy nhiên, trong trường hợp hạ cánh hoặc khởi hành ở Thái Lan, Đạo luật Chuyên chở Hàng không Quốc tế B.E. 2558 sẽ được áp dụng.

Giới hạn Thời gian về Khiếu nại và Khiếu kiến

13.1 Thông báo Khiếu nại: Việc người mang Thẻ Nhận dạng Hành lý chấp nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại thời điểm chuyển giao là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được bàn giao ở trạng thái tốt và tuân thủ theo Hợp đồng Chuyên chở trừ khi bạn chứng minh khác. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện liên quan tới Thiệt hại với Hành lý Ký gửi, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn phát hiện ra Thiệt hại và muộn nhất là trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện liên quan tới Sự chậm trễ với Hành lý Ký gửi, bạn phải thông báo cho chúng tôi trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày bạn nắm giữ hành lý. Mọi thông báo như vậy phải được lập bằng văn bản và gửi qua bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời gian quy định như trên.

13.2 Giới hạn khiếu kiện: Bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nào cũng sẽ bị huỷ bỏ nếu không có khiếu kiện đối với chúng tôi trong vòng hai (2) năm kể từ ngày chuyến bay đến đích, hoặc ngày mà máy bay theo lịch trình đã đến nơi hoặc vào ngày mà việc chuyên chở chấm dứt. Phương pháp tính thời gian hạn chế sẽ theo quy định của luật nơi tòa án phán quyết sự việc

Sửa đổi và Khước từ

14.1 Không ai trong số các đại lý, nhân viên hay đại diện của chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hay khước từ bất kỳ quy định nào của Các Điều khoản và Điều kiện này.

Last update: 20 January 2020