Điều khoản sử dụng

Trang này quy định các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản Sử dụng”) để sử dụng trang web www.airasia.com và ứng dụng di động airasia.com (được gọi chung là “Trang web”). Trang web do Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) và/hoặc các chi nhánh của họ sở hữu và vận hành.
Vui lòng đọc kỹ bản điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bản điều khoản sử dụng này, bạn nên dừng ngay lập tức và không sử dụng trang web này.

Chính Sách Phải Chấp Thuận Khi Sử Dụng / Sự Khước Từ Trách Nhiệm Đối Với Website

Lời mở đầu

Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) và các chi nhánh (“AirAsia, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) là các đơn vị Malaysia, thuộc sở hữu gián tiếp của AirAsia Group Berhad (“AAGB”). Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) là một chi nhánh thuộc sở hữu hoàn toàn của AirAsia Digital Sdn Bhd (“AAD”). AAGB, AAD và các đơn vị liên kết của họ sẽ được gọi chung là Nhóm các công ty AirAsia. Để tránh nhầm lẫn, đơn vị liên kết có nghĩa là một thực thể hiện tại hoặc trong tương lai trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự quản lý hoặc dưới sự quản lý chung của AirAsia thông qua một hay nhiều bên trung gian quản lý. Thuật ngữ "kiểm soát" (bao gồm các thuật ngữ "chịu sự quản lý" và "dưới sự quản lý chung") có nghĩa là sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thẩm quyền chỉ đạo hoặc yêu cầu chỉ đạo quản lý và các chính sách của một AirAsia, dù là thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, thông qua hợp đồng hoặc hình thức khác

Trang web này được quản lý và vận hành từ Malaysia với máy chủ được đặt tại Malaysia. Mặc dù có thể truy cập trang web này từ mọi nơi trên thế giới nhưng tính khả dụng của các chức năng, sản phẩm và dịch vụ được thảo luận, đề cập, đưa ra và cung cấp thông qua hoặc trên trang web này có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Nếu bạn chọn truy cập trang web này từ các quốc gia hoặc khu vực ngoài lãnh thổ Malaysia, bạn tự nguyện làm điều đó và chỉ sử dụng Trang web của chúng tôi khi được luật pháp trong nước của bạn cho phép.ี

Thông qua Trang web, chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch, đời sống, nhu cầu thiết yếu hàng ngày, chăm sóc sức khỏe cũng như các dịch vụ tài chính (được gọi chung là “Sản phẩm và Dịch vụ”). Nếu bạn muốn mua các Sản phẩm và Dịch vụ này, bạn có thể được dẫn đến một Trang Bên ngoài khác (được định nghĩa dưới đây) và trang này có thể quy định điều khoản sử dụng của riêng họ. Nếu bạn muốn tiếp tục mua Sản phẩm và Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc thêm bởi các điều khoản sử dụng cụ thể áp dụng cho Sản phẩm và Dịch vụ nhất định.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản Điều khoản Sử dụng này và điều khoản sử dụng cụ thể, điều khoản sử dụng cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, thêm, xóa và sửa lỗi đối với bản Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào và chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ xem lại bản Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ điều khoản sử dụng cụ thể nào để biết được về những sửa đổi đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng nếu có sửa đổi bằng cách cập nhật các điều khoản trên trang web của chúng tôi @www.airasia.com (“Trang web”) và gắn nhãn “MỚI CẬP NHẬT” trong thời gian 30 ngày. Sau thời hạn 30 ngày, (các) bản cập nhật của Điều khoản Sử dụng sẽ thay thế tất cả các bản trước đó của Điều khoản Sử dụng và điều này tự động có hiệu lực mà không cần chúng tôi có hành động gì thêm. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong bản Điều khoản Sử dụng mới nhất có trên Trang web.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Bạn hiểu và đồng ý rằng toàn bộ bản quyền, quyền với cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu tài sản khác liên quan tới Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung, dưới bất kỳ hình thức nào, và bố cục, tại mọi thời điểm sẽ vẫn thuộc về chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Nội dung trong Trang web của chúng tôi chỉ dành cho cá nhân sử dụng vì mục đích phi thương mại. Các đồ họa và hình ảnh trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và không được sao chép hay chiếm dụng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có văn bản cho phép của chúng tôi. Sửa đổi bất kỳ tài liệu nào hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi và bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng.

Trang web này và các Sản phẩm và Dịch vụ, công nghệ và quy trình trong Trang web này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác do Nhóm các công ty AirAsia hoặc các bên thứ ba sở hữu. Không có giấy phép nào được cấp đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó ngoài những quyền đã được quy định trong bản Điều khoản Sử dụng này. Bạn không được xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào dưới bất kỳ hình thức nào khi sử dụng Trang web này.

Nội dung

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cập nhật thông tin trên Trang web này, cả AirAsia, Nhóm các công ty AirAsia hay bất kỳ một bên thứ ba hay chủ sở hữu/nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào đều không có bất kỳ cam đoan hay đảm bảo nào, cho dù rõ ràng, ngụ ý theo luật hay bổ sung, về trình tự, tính chính xác, tính hoàn chỉnh hoặc độ tin cậy của thông tin, ý kiến, bất kỳ thông tin về giá cổ phiếu, thông tin nghiên cứu, dữ liệu và/hoặc nội dung nào có trên Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào có thể do bất kỳ bên thứ ba hay nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào cung cấp) (“Thông tin”) và sẽ không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ thông tin nào có trên Trang web.

Công ty có quyền thay đổi hoặc cho dừng bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi thông tin đều không được coi là tư vấn và thông tin trên Trang web chỉ được đưa ra để cung cấp thông tin và không dành cho các mục đích giao dịch. Bạn tự suy xét khi dựa vào thông tin có trên Trang web này. Nếu bạn phát hiện thấy lỗi hoặc thiếu sót trên trang web này, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách thức được mô tả tại mục Liên hệ với Chúng tôi bên dưới.

Sử dụng Trang web

Khi sử dụng Trang web này;

 • Bạn đảm bảo rằng bạn đã đến tuổi thành niên và có đủ năng lực để ký kết hợp đồng ràng buộc pháp lý tại lãnh thổ mà bạn cư trú và bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web này để thực hiện các giao dịch mua hợp pháp;
 • Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn;
 • Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng trang Web này;
 • Bạn sẽ không sử dụng Trang web này dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm các luật và quy định hiện hành;
 • Bạn sẽ không can thiệp hoặc tìm cách can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của Trang web và không truy cập hoặc tìm cách truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào;
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền gửi cho bạn các email có tính chất quản trị và quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin liên quan đến hoạt động tài khoản và giao dịch mua của bạn, cũng như cập nhật về Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mới cũng như bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác. Bạn có thể từ chối nhận email quảng cáo của chúng tôi hoặc hủy đăng ký nhận thông tin đó bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào liên kết hủy đăng ký ở cuối bất kỳ email nào như vậy; và
 • Bạn công nhận rằng các Sản phẩm và Dịch vụ được đăng trên Trang web có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và bạn chấp nhận rằng các bên thứ ba này sẽ có các điều khoản và điều kiện áp dụng của riêng họ liên quan đến việc cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ, trong đó bạn phải chịu sự điều chỉnh và sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

Hạn chế và Cấm Sử dụng Trang web này

Bằng việc sử dụng Trang web này bao gồm đăng nội dung và bình luận trong cộng đồng và kênh trò chuyện của Trang web, hoặc các diễn đàn giao tiếp công cộng khác được lưu trữ trên Trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên, đăng tải hoặc truyền tải hay cung cấp bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả liên kết văn bản, thông tin liên lạc, phần mềm, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc thông tin khác) không phù hợp với các mục đích sử dụng được cho phép được nêu trong bản Điều khoản Sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 • Sai, không chính xác, gây hiểu nhầm, không hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, loanh quanh, quấy rối, nói xấu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, khiếm nhã, tục tĩu, hướng tới/ám chỉ tới/đề cập rõ ràng về nhục dục, khiêu dâm, công kích về mặt chủng tộc hay dân tộc hay nội dung mang tính chống đối khác
 • Vi phạm bất kỳ luật nào, quyền của bên thứ ba nào hay vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào
 • Tìm cách sử dụng Trang web bằng các trình thu thập thông tin, robot, công cụ khai thác dữ liệu, công cụ trích xuất hoặc bất kỳ chức năng nào khác;
 • Có chứa các virus phần mềm, chương trình có mã độc có tên là các con ngựa thành Troa, vi rút bộ nhớ, phá hủy thời gian, chương trình phá hủy đề mục hay bất kỳ mã hay file máy tính khác được thiết kế để làm gián đoạn, gây thiệt hại hay hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.
 • Cung cấp bất kỳ thông tin không công khai nào về AirAsia, Nhóm các công ty AirAsia hoặc bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào khác mà không có sự cho phép thích hợp để làm như vậy. Quy định này bao gồm việc cung cấp tên, địa chỉ và số máy nhánh của nhân viên AirAsia và Nhóm các công ty AirAsia và bất kỳ người dùng nào của Trang web;
 • Cố ý can thiệp vào hoạt động của bất kỳ Trang web và/hoặc Sản phẩm và Dịch vụ nào có trong Trang web này mà không có giới hạn, gửi thư hoặc ‘bài đăng’ liên tục với số lượng lớn, gửi tin tức liên tục với số lượng lớn, các kỹ thuật gây “ngập lụt” khác, cố tình làm quá tải hệ thống và tấn công truyền phát;
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm cả nhân viên của AirAsia và Nhóm các công ty AirAsia hoặc giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP-IP, tiêu đề email hoặc bất kỳ phần nào của tiêu đề thư. Sự nghiêm cấm này không bao gồm việc sử dụng biệt hiệu hay các hòm thư ẩn danh.
 • Liên kết đến Trang web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của AirAsia; và
 • Việc sử dụng bất kỳ công nghệ chụp ảnh màn hình hoặc quét màn hình tự động nào để lấy thông tin từ trang web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của AirAsia là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của AirAsia.

Các Trang web Bên ngoài và của Bên thứ ba

Trang Web này có thể có các liên kết đến các trang web được vận hành bởi các bên thứ ba ("Trang web Bên ngoài"). Các Trang web Bên ngoài này được cung cấp để chuyển hướng bạn đến một trang web khác nhằm cho phép mua Sản phẩm và Dịch vụ, hoặc chỉ để bạn tham khảo và tạo sự thuận tiện cho bạn. AirAsia không vận hành, kiểm soát hoặc xác nhận về bất kỳ khía cạnh nào đối với các Trang web Bên ngoài đó hoặc nội dung của chúng. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc sử dụng các Trang web Bên ngoài này và vì thế, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện của các Trang web Bên ngoài đó.

An ninh

Khi Quý vị đặt chuyến bay hoặc truy cập thông tin Truy nhập Thành viên, một máy chủ an toàn được sử dụng. Lớp cổng bảo mật (SSL) mật mã hóa thông tin mà Quý vị gửi qua Website này và/ hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến. Mặc dù AirAsia sẽ nỗ lực để đảm bảo an ninh, AirAsia không có bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến sức bền hay sự hiệu quả của việc mật mã hóa và AirAsia không và sẽ không chịu trách nhiệm về các sự việc phát sinh từ sự truy cập trái phép vào các thông tin mà Quý vị cung cấp.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến Trang web này và Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Tuân thủ của chúng tôi theo địa chỉ[email protected].

Cam kết Bảo mật của

Chúng tôi coi quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng. Để biết thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo Cam kết Bảo mậtcủa chúng tôi. Bằng việc sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Cam kết Bảo mật của chúng tôi có thể được sửa đổi trong từng giai đoạn.

Các Điều khoản và Điều kiện Cụ thể với Sản phẩm và Dịch vụ

Để biết thêm thông tin về các Sản phẩm và Dịch vụ được chào bán trên Trang web, bạn có thể đọc các điều khoản và điều kiện cụ thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan tại đây.

Trách nhiệm và Bồi thường

Nội dung trên Trang web này được cung cấp trên cơ sở “như vốn có” và “nguyên trạng”. Do đó, bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web này và các Sản phẩm và Dịch vụ được chào bán trên Trang web này. AirAsia, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi từ chối:

 • mọi đảm bảo hoặc cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này, hoạt động của Trang web hoặc tính chính xác, độ tin cậy, tính hoàn chỉnh, tính hữu ích, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chất lượng của bất kỳ thông tin, nội dung hoặc tài liệu nào được cung cấp trên Trang web;
 • ở mức độ tối đa theo quy định của luật áp dụng, tất cả các điều kiện và bảo đảm, dù rõ ràng hay ẩn ý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các ngụ ý bảo đảm về tính thương mại hay tính phù hợp cho một mục đích nhất định hoặc sự không vi phạm;
 • mọi trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, có tính hậu quả hoặc trừng phạt nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất doanh thu, mất giá trị thương hiệu, mất danh tiếng và tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu), phát sinh cho bạn hoặc bất kỳ ai khác hay bạn hoặc bất kỳ ai khác phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang web này cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm dân sự hoặc theo cách khác ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng xảy ra chúng; và
 • mọi trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác nếu xảy ra can thiệp hoặc hư hại hệ thống máy tính của bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web này hoặc một trang web bên ngoài. Bạn phải tự áp dụng các biện pháp phòng ngừa của riêng mình để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì bạn lựa chọn sử dụng từ Trang web này đều không có vi-rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể gây cản trở hoặc hư hại hoạt động trên hệ thống máy tính của bạn
 • Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phán quyết hoặc chi phí (bao gồm phí luật sư) đối với AirAsia phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và/hoặc các Sản phẩm và Dịch vụ, bạn đồng ý biện hộ, bồi thường và đảm bảo chúng tôi, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác, chi nhánh và những người được cấp phép khác của chúng tôi vô can tại mọi thời điểm.

Luật Điều chỉnh và Địa điểm

Trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp của Malaysia và nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web này, bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán duy nhất của các tòa án Malaysia.ี

Nội dung khác

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Điều khoản Sử dụng này, các điều khoản và điều kiện cụ thể hoặc Cam kết Bảo mật.

AirAsia không đảm bảo sẽ có hành động đối với mọi vi phạm các quy định của Điều khoản Sử dụng này. Việc không có hành động đối với hành vi vi phạm của bạn hoặc những người khác không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền có hành động đối với các vi phạm sau đó hoặc tương tự. Bản Điều khoản Sử dụng này quy định toàn bộ cách hiểu và thỏa thuận giữa bạn và AirAsia đối với vấn đề được nêu trong văn bản này.

AirAsia có thể chấm dứt không để bạn tiếp tục sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ nào bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, có hoặc không có thông báo. Điều khoản Sử dụng này và các điều khoản và điều kiện cụ thể, nếu có, sẽ tiếp tục điều chỉnh toàn bộ việc sử dụng Trang web này và các Sản phẩm và Dịch vụ cụ thể cho dù có bất kỳ việc chấm dứt, tạm ngừng hoặc hủy bỏ nào.

Các điều khoản chung

Toàn bộ Thỏa thuận - Bản Điều khoản và Điều kiện, Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật hợp thành hồ sơ duy nhất về thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Cả bạn và Công ty sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ cam đoan, đảm bảo, lời hứa, hoặc các phát biểu tương tự rõ ràng, ngầm hiểu hay ngụ ý nào không được quy định trong văn bản này. Trừ khi có quy định cụ thể khác, các điều khoản và điều kiện của Trang web này thay thế tất cả các cam kết, cam đoan hoặc tuyên bố trước đó, dù bằng văn bản hay bằng lời, giữa bạn và Công ty liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

Miễn trừ - Mọi miễn trừ hoặc gia hạn thời gian nào mà bạn hoặc Công ty cho phép bên kia đều sẽ không cấu thành sự từ bỏ hoặc, dù bằng hình thức ngăn không cho phủ nhận hoặc dạng khác, hạn chế bất kỳ quyền nào hiện tại hoặc trong tương lai của bên cho phép theo các điều khoản này, trừ trong trường hợp hoặc trong chừng mực bên cho phép đã ký một văn bản nêu rõ việc miễn trừ hoặc hạn chế các quyền đó.

Nhượng quyền - Công ty sẽ có quyền nhượng lại, chuyển nhượng và ủy quyền tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo có liên quan nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tính độc lập - Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không hạn chế phạm vi hoặc mức độ của mục đó. Tất cả các quy định của bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo có liên quan nào, bất kể cách thức mà chúng được nhóm lại với nhau hoặc liên kết về mặt ngữ pháp, đều có tính độc lập với nhau. Bất kỳ quy định nào trong bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo có liên quan nào đang hoặc trở nên không thể thi hành ở bất kỳ lãnh thổ pháp lý nào, cho dù do vô hiệu, không hợp lệ, trái pháp luật, bất hợp pháp hoặc vì bất kỳ lý do gì, chỉ trong lãnh thổ pháp lý đó và trong chừng mực không thể thực thi, được coi như không có và các quy định còn lại của bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo liên quan nào sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Last updated on 14th September 2021