Is your cabin baggage fit to fly?

สัมภาระ

สัมภาระพกพา

ข้อกำหนดนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

ผู้โดยสารทั้งหมด (ยกเว้นทารก) สามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ได้แก่:
กระเป๋าสัมภาระ 1 ชิ้น หรือ กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ หรือ กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าขนาดเล็กอีก 1 ชิ้น

สัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ชิ้นจะต้องมีลักษณะดังนี้:

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ

น้ำหนักรวมของสัมภาระทั้งสองชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก.

เฉพาะเที่ยวบินของแอร์เอเชียอินเดีย (i5):
สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางจาก จัมมู หรือ ศรีนาการ์ เนื่องจากข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน


สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม คุณสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ตามอัตราน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ดังนี้ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

หากคุณเดินทางใน เส้นทางสหรัฐอเมริกา คุณสามารถสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าได้ดังนี้:

หากคุณซื้อแพ็กสุดคุ้ม หรือ Premium Flex หรือจองที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบด คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ได้รวมอยู่ใบบริการเสริมแล้ว

คุณจะสามารถประหยัด ค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ได้มากที่สุดหากสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องทันทีเมื่อทำการสำรองที่นั่ง คุณสามารถสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องในภายหลังได้โดยล็อกอิน บัญชีสมาชิก BIG หรือระหว่างทำการเช็คอินโดยจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ ทั้งนี้ การสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องในสนามบินจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่า ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณ สั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้า เพื่อความประหยัดที่มากยิ่งขึ้น

หากท่านมีกำหนดการเดินทางเที่ยวบินแอร์เอเชียอินเดีย (รหัสเที่ยวบิน i5) ท่านสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ฟรี 1 ชิ้น โดยสัมภาระต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563) สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2563 ท่านสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ฟรี 1 ชิ้น โดยสัมภาระต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

หากท่านกำลังจะเดินทางในเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) กรุณาตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนำติตตัวเป็นสัมภาระพกพาและรับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ คลิก | สัมภาระใต้ท้องเครื่อง | สัมภาระพกพา | สิ่งของต้องห้าม | สัมภาระรอส่งคืน | สัมภาระอุปกรณ์กีฬา