Is your cabin baggage fit to fly?

สัมภาระ

สัมภาระพกพา

ผู้โดยสารแต่ละท่าน (ยกเว้นทารก) สามารถนำสัมภาระพกพาต่อไปนี้ติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ชิ้น:

สัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ชิ้นจะต้องมีลักษณะดังนี้:

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ

น้ำหนักรวมของสัมภาระทั้งสองชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก.


สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม คุณสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ตามอัตราน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ดังนี้ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

หากคุณเดินทางใน เส้นทางสหรัฐอเมริกา คุณสามารถสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าได้ดังนี้:

หากคุณซื้อแพ็กสุดคุ้ม หรือ Premium Flex หรือจองที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบด คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ได้รวมอยู่ใบบริการเสริมแล้ว

คุณจะสามารถประหยัด ค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ได้มากที่สุดหากสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องทันทีเมื่อทำการสำรองที่นั่ง คุณสามารถสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องในภายหลังได้โดยล็อกอิน บัญชีสมาชิก BIG หรือระหว่างทำการเช็คอินโดยจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ ทั้งนี้ การสั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องในสนามบินจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่า ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณ สั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้า เพื่อความประหยัดที่มากยิ่งขึ้น

หากท่านกำลังจะเดินทางในเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) กรุณาตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนำติตตัวเป็นสัมภาระพกพาและรับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ คลิก | สัมภาระใต้ท้องเครื่อง | สัมภาระพกพา | สิ่งของต้องห้าม | สัมภาระรอส่งคืน | สัมภาระอุปกรณ์กีฬา