Is your cabin baggage fit to fly?

Hành lý

Hành lý Xách tay

Chính sách này được khôi phục và có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2020.

Mọi hành khách (trừ trẻ sơ sinh) được phép mang hai (2) kiện hành lý xách tay lên máy bay trong số các loại sau đây:
Một (1) túi đựng vừa khoang máy bay hoặc một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ.

Một (1) túi Hành lý Xách tay:

Một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ:

Tổng khối lượng hai kiện hành lý không được vượt quá 7kg.

Áp dụng cho AirAsia India (i5):
Do các quy định về an ninh sân bay, không cho phép mang hành lý xách tay lên các chuyến bay xuất phát từ các sân bay ở Jammu hoặc Srinagar.


Hành lý ký gửi

Nếu bạn cần mang nhiều đồ hơn, chúng tôi có các loại hạn mức hành lý ký gửi khác nhau để bạn đặt trước. Áp dụng phí hành lý ký gửi.

Nếu bạn bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, chúng tôi có các lựa chọn đặt trước theo số kiện hành lý dành cho bạn:

Nếu bạn đã đặt Gói Ưu đãi hoặc bay với hạng Linh hoạt Đặc biệt hay Ghế nằm Cao cấp thì trong vé của bạn sẽ bao gồm hạn mức hành lý ký gửi.

Phí hành lý ký gửi thấp nhất khi đặt vé ban đầu. Sau đó bạn có thể đặt trước qua tài khoản Thành viên BIGhoặc trong khi check-in trực tuyến với mức phí bình thường. Mua cân nặng hành lý tại sân bay có mức phí cao nhất nên hãy đặt trước hạn mức hành lý ký gửi

Nếu bạn bay với AirAsia India (i5), vé của bạn đã có sẵn một kiện hành lý ký gửi lên tới 15kg (áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2020). Với những vé đặt trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, trong vé có sẵn hạn mức hành lý ký gửi lên tới 20kg.

Thêm thông tin về hành lý | Hành lý ký gửi | Hành lý xách tay | Các đồ bị cấm | Hành lý bị thao tác sai | Thiết bị thể thao