Các Điều khoản và Điều kiện của Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia

Tôi hiểu rằng khi vào Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia, tôi phải tuân thủ các điều sau:

 1. Tôi sẽ tuân theo Các Điều khoản và Điều kiện của Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia (bản sao của tài liệu này được đăng trên trang Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia và trong Quy tắc này, và AirAsia có thể thay đổi chúng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 2. Tôi sẽ tuân theo cách ăn mặc / hướng dẫn về trang phục thoải mái tại mọi thời điểm.
 3. Tôi công nhận rằng quyền Sử dụng phòng chờ tùy thuộc vào lượng chỗ trống, và quyền vào Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia và sử dụng các dịch vụ cùng cơ sở vật chất trong đó có thể không khả dụng, bị giới hạn, hạn chế hoặc rút lại bất cứ lúc nào vì các lý do vận hành.
 4. Trong giai đoạn cao điểm và khi phòng chờ đã hoặc gần đạt tới sức chứa tối đa, tôi công nhận rằng các hành khách hạng Đặc biệt Linh hoạt và/hoặc Giường nằm Cao cấp bay cùng ngày với AirAsia sẽ được ưu tiên, và hành khách không đặt trước có thể bị hạn chế sử dụng phòng chờ.
 5. Nếu tôi là một hành khách hạng Giường nằm Cao cấp hoặc Đặc biệt Linh hoạt, để có thể vào phòng chờ, tôi sẽ cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính thỏa đáng (ví dụ, hộ chiếu) cùng với phiếu hành trình hoặc thẻ lên máy bay cho chuyến bay AirAsia của tôi vào hôm đó. Hành khách không đặt trước có thể mua quyền sử dụng phòng chờ tại quầy tiếp tân của phòng chờ và tùy vào lượng chỗ trống.
 6. Nếu tôi không phải một hành khách hạng Giường nằm Cao cấp hoặc Đặc biệt Linh hoạt, nhưng tôi đã trả phí sử dụng cho hành khách, thì tôi có thể vào phòng chờ với tư cách hành khách không đặt trước. Tôi công nhận rằng quyền sử dụng phòng chờ không đặt trước phụ thuộc vào lượng chỗ trống và có thể không có sẵn để sử dụng khi sức chứa của Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia đã gần đầy.
 7. Tôi chịu trách nhiệm và công nhận rằng tôi sẽ đến cửa lên máy bay trong thời gian quy định trên phiếu hành trình của tôi và lên máy bay trước khi đóng cửa.
 8. Bất kỳ trẻ em nào dưới 12 tuổi đều phải có người lớn từ 18 tuổi trở lên đi cùng khi vào Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia.
 9. Tôi phải uống rượu bia có trách nhiệm khi ở trong phòng chờ. Nếu tôi dưới 18 tuổi, tôi công nhận rằng tôi không được phép mua bất kỳ loại đồ uống có cồn nào trong phòng chờ.
 10. AirAsia có thể từ chối không cho tôi vào hoặc yêu cầu tôi rời khỏi Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia bất cứu lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà AirAsia cho là thích hợp.
 11. Bất cứ lúc nào AirAsia cũng có thể rút lại hoặc thay đổi theo bất kỳ hình thức nào các dịch vụ và cơ sở vật chất được cung cấp hoặc quảng cáo là có cung cấp trong phòng chờ mà không cần thông báo và không có trách nhiệm pháp lý với tôi khi không có bất kỳ dịch vụ hoặc cơ sở vật chất nào trong số đó.
 12. AirAsia không đảm bảo hay cam đoan với tôi về chất lượng hay sự sẵn có của bất kỳ dịch vụ hay cơ sở vật chất nào được cung cấp hay quảng cáo là có cung cấp trong phòng chờ.
 13. Tôi phải chịu trách nhiệm về đồ đạc của mình khi ở trong phòng chờ và công nhận rằng AirAsia sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào tới đồ đạc của tôi.
 14. AirAsia sẽ không chịu trách nhiệm với tôi về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại tôi gặp phải do tôi vào sử dụng phòng chờ.
 15. Các thuật ngữ được viết hoa trong Quy tắc Sử dụng Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia này có ý nghĩa như được nêu trong Các Điều khoản và Điều kiện của Phòng chờ Đỏ Cao cấp AirAsia trừ khi được quy định khác.