AirAsia Inflight meals

Dịch vụ Thảm Đỏ

Hãy nhận gói chăm sóc VIP với dịch vụ Thảm Đỏ của chúng tôi và tận hưởng một chuyến đi với mọi thủ tục nhanh chóng từ khi check-in tới lúc hạ cánh.

Các ưu đãi Thảm Đỏ của chúng tôi bao gồm khu vực check-in riêng, ưu tiên gắn thẻ và chất xếp hành lý, quyền vào phòng chờ cũng như trả hành lý ưu tiên khi đến nơi.

Dịch vụ Thảm đỏ được cung cấp cho mọi chuyến bay AK, FD, QZ, khởi hành từ một số địa điểm.

Chọn sân bay khởi hành


Các ưu đãi


Phí Dịch vụ