Aktiviti AirAsia - Half-Day Korean DMZ Tour from Seoul