Các hoạt động của AirAsia - Full-Day Tour of Angthong National Marine Park as a VIP