Các hoạt động của AirAsia - Asian BBQ Dinner Buffet at Sanctuary Luang Prabang Hotel