Các hoạt động của AirAsia - Chengdu Hotpot, Tea and Market Walking Tour