Các hoạt động của AirAsia - Full-day Mekong Delta with Vinh Trang Pagoda Tour