Hoạt động được ưa thích tạiBeijing

Các hoạt động của AirAsia - Beijing

Beijing

Beijing, the capital of the People's Republic of China, is home to ancient treasures such as the Forbidden City and the Summer Palace. The city is also a fast evolving modern metropolis bursting at its seams with arts, design and culture.

Làm gì ởBeijing

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích