Hoạt động được ưa thích tạiBrunei

Các hoạt động của AirAsia - Brunei

Brunei

Brunei has its fair share of resplendent mosques, and none more awe-inspiring than the Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque. From the capital of Bandar Seri Begawan, quick excursions into million-year old rainforests via longboat rides to Ulu Temburong National Park will blow your mind away with its abundant biodiversity.

Hoạt động được ưa thích tạiBrunei

Làm gì ởBrunei

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích