Hoạt động được ưa thích tạiBuri Ram

Các hoạt động của AirAsia - Buri Ram

Buri Ram

Escape to the quiet province of Buri Ram that's known for its many historical landmarks and football fanaticism for its home team Buriram United. Explore Khmer relics such as Phanom Rung Historical Park, Wat Khao Angkhan or Prasat Muang Tam with your camera in tow to capture these stunning sights.

Hoạt động được ưa thích tạiBuri Ram

Làm gì ởBuri Ram

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích