Hoạt động được ưa thích tạiChiang Mai

Các hoạt động của AirAsia - Chiang Mai

Chiang Mai

Thailand's northern capital, Chiang Mai is the country's second most-visited city. The city is famous for its majestic temples, bustling markets and bazaars, and breathtaking natural beauty.

Làm gì ởChiang Mai

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích